Dovre kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 61°59′18,24″N 9°14′51,54″Ø

Dovre kirke
2008 08 03 Dovre Kirke 1024b.JPG
Dovre (2008.08.03.) Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1736
Endringer:  1840-1841, ombygget. 1910 ny restaurering og reparasjoner . 1953-1954, kirken gjennomgår restaureringsarbeider
Kirkegård:  Kirken har kirkegård
Arkitektur
Teknikk:  Tømmer
Materiale:  Tre
Tårn:  Sentraltårn.
Kor:  Rett avsluttet kor
Skip:  Korskirke
Kirkerommet
Prekestol:  åttekantet i tre
Døpefont:  i kleberstein, middelalder
Alter:  Altertavle i bruskbarokk
Plasser:  250
Dovre
Kart: Kart i skolen
Mayer: Dovre kirke, Dovre, Oppland fylke. Fra Une voyage pitoresque.
Tegning: Mayer

Dovre kirke 1736 er en korskirke i laftet tømmer med 250 plasser i Dovre kommune, Hamar bispedømme, Oppland fylke. Altertavlen er skåret av Johannes Skråstad. Prekestolen er skåret av Lars Pinnerud. På kirkegården finnes mange eldre gravminner, en del av dem satt opp på et stativ.

Historie

Tidligere kirker

 • 1250 rundt. - Håkon Håkonsen skal ha latt oppføre et kapell på Tofte.
 • 1400 ca. – Stavirke oppføres i grenseområdet mellom gårdene Skjelstad og Bergseng, litt nord for den nåværende kirken og nedenfor det tiligere kapellet.
 • 1673. – Stavkirken omtales som i dårlig forfatning og trenger flere reparasjoner.
 • 1686. – Kirken får ny altertavle skåret av Johannes Skråstad.
 • 1694. – Det utføres reparasjoner på kirken.
 • 1710. - Det blir utført ytterlige reparasjoner på kirken
 • 1730-tallet. Kirkens tilstand dårlig og grunnforholdene ansett som uegnet.

Den nåværende kirke

 • 1736. – Ny, laftet korskirke med 250 plasser blir reist nærmere dalbunnen Jesper Mikkelson Rusten som byggmester. Det er antatt at lokal snekker og treskjærer Per Person sto for innredningen. Man antar også at prekestol (med himling) og korskille ble skåret av Lars Pinnerud, mens noen har hevdet at det dreier seg om Jakob Klukstad i hans yngre dager).
 • 1740. – Kirken innvies og gis navnet Zionskirken. Den gamle kirken blir revet to uker tidligere.
 • 1756. – Korbuen blir dekorert av klokker Fredrik Wiborg.
 • 1830, ca. – Det blir søkt om å få utføre endringer på kirken.
 • 1840-1841. – Kirken blir endret. Tårnet gjøres kortere og kirken kles med skiferheller. Golvet i koret løftes i forhold til golvet i skipet. Arbeidene ledes av Pål Tofte. Ny altertavle lages av Jo Hjerkinn.
 • 1845. – Arbeider på grunnmuren blir utført.
 • 1910. – Ny restaurering og reparasjoner. Grunnmuren blir reparert med sement, det blir lagt nytt golv innvendig, interiøret blir malt i en gråblå farge, korbuen overmales.
 • 1953-1954. – Kirken gjennomgår restaureringsarbeider. Vegger blir avlutet for å forsøkte å finne tilbake til de originale farger som var blitt overmalt. Skråstads altertavle blir gjeninnsatt.
 • 2008. – Bispevisitas på olsokdagen.
 • 2011. – Feiring av kirkens 275 års jubileum.

Inventar

 • Altertavle i bruskbarokk.
 • Alterbilde (med utskårne figurer) viser Jesus på korset omgitt av Maria og Johannes. Dette bildet er flankert av figurer av Moses og Aron.
 • Alterbilde toppfelt med Kristian Vs kongemonogram og på toppen den tronende Kristus.
 • Prekestol i nordkant av koråpningen, åttekantet grunnform og oppgang fra koret.
 • Baldakin med Kristian VIs kongemonogram og akantusutskjæringer på det hele.
 • Døpefont i kleberstein er fra middelalderen.
 • Orgel fra Ryde og Berg, 1992.
 • To kirkeklokker er fra 1734 (Amsterdam) og 1800 (Arnt Hedemark).

Litteratur

Pål H. Tallerås: Kyrkjene i Dovre (Dovre kommune, 1978) Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 608 GD 18. juli 2011, s. 16 Roar Hauglid: Akantus. Mestrene i norsk treskurd (Riksantikvariatet / Mittet & Co, 1950), annet bind, ennet halvbind (= bind 3), s. 207ff (om Lars Pinnerud)

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi