Durham Cathedral

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Durhamkatedralen)
Hopp til: navigasjon, søk
Durham Cathedral
Durham 050.jpg
Durham Foto: Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1093–1133,
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Skip:  Midtskip og sideskip
Kirkerommet
Diverse:  Galileakapellet
Durhamkatedralen, interiør

Durham Cathedral, Durhamkatedralen befinner seg i Durham, England. Den ble bygget til ære for St. Cuthbert. Relikviene hans er plassert i et kapell bak høyalteret med inngang fra De ni alteres kapell. Vi vet en del om Cuthberts liv takket være nedtegnelsene til Beda. Bedas relikvier finnes også her.

Byggehistorie

I 1093 startet biskop Wilhelm av St. Carilef byggingen av den nåværende kirken. Skipet og transeptet ble bygget i tidsrommet 1093–1133, og så fulgte resten av kirken. Kapittelhuset ble bygget mellom 1133 og 1141, Galileakapellet, hvor Bedas relikvier er oppbevart, mellom 1175 og 1189, og De ni alters kapell ble bygget i tidsrommet 1242–1274.

Beskrivelse av kirken

Kirken er 120 meter lang og blant de største middelalderkirkene i Europa. Kirken har hvelv og er et av de tidligste eksemplene på systematisk bruk av krysshvelv med ribber over et treetasjers midtskip, med arkader, triforie og klerestorie. Pilarene veksler i størrelse med en sammensatt med knipper av søyler og pilastre festet til en kjerne og en sylindrisk. Dette gjør midtskipet i Durham til et av de fineste i den romanske arkitekturen. De kraftige pilarene blir en kontrast til flatene i hvelvet.

Galileakapellet

Veggmaleri i Galileekapellet, muligens St. Cuthbert

Galileakapellet har fått dette navnet fordi prosesjonen ved slutten av søndagsmessen endte her og symboliserer Jesu tilbakekomst til Galilea etter oppstandelsen. Galileekapellet er også kirkens Lady Chapel, et kapell viet til Maria. Vanligvis er disse plassert i øst bak koret, men i Durham var fundamentene usikre her, og veggene begynte å gå istykker. Dette ble tatt som tegn på at St. Cuthbert ikke ønsket kvinner nær sine relikvier, så kapellet ble flyttet til vestenden. I kapellet er der 1300-talls kalkmalerier. Ved siden av alteret finnes et av en biskop som man tror kan være St Cuthbert. Han bærer en hyrdestav, for han blir sett på som kirkens hyrde.

Kapittelhuset ble brukt under innspillingen av Harry Potter-filmene og var da klasserom.

grunnplan

Se også

Litteratur

  • Pevsner, Nikolaus, The Buildings of England, County Durham, London 1953
  • Durham Cathedral, Jarrold Publishing 2000

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Durham Cathedral.

Commons

Commons har multimedia
for Durham Cathedral.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi