Dybvåg kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Dybvåg kirke
2007 07 16 Dybvåg kirke 01.jpg
Dybvåg (2007) Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  ca. 1200, 1760.
Endringer:  Korskirke 1760 og restaurert 1923
Arkitektur
Arkitekt:  Byggmester Lars Albertsen Øvernes
Materiale:  Stein laftet tømmer.
Kirkerommet
Dybvåg, Tvedestrand.
Kart: Kart i skolen

Dybvåg kirke er en korskirke fra 1200 på Dypvåg i Tvedestrand kommune, Aust-Agder fylke.

Historie

 • 1200 Den opprinneloge langkirkes eldste deler.
 • 1722 Kirkeskipet "Admiral Røyter" gis til kirken av Klemmet Jespersen.
 • 1735 Ny prekestol (nåværende)
 • 1759-1760 Kirken bygges ut til korskirke. Koret revet, sydveggen fjernet og skipet innlemmet i tømmerkirken av byggmester Lars Albertsen Øvernes.
 • 1760-tall Ole Nielsen Weierholt utsmykker kirken innvendig. Fredrik Vs dekorasjoner flyttes fra korsvillen til takbjelken.
 • 1767 "Den norske løve" foræres kirken av Jens B. Borøen.
 • 1812 Dybvåg eget prestegjeld med Flosta som anneks.
 • 1921 Arkitekt Lars Backer og restaureringskonsulent Finn Krafft engasjeres for å restaurere kirken.
 • 1923 Restaurereingen fullført.
 • 1962 Feiring av kirkens 750-års jubileum.

Bygning

Kirken er bygget med østre langskip i stein. Korsarmer, tårn, vestre langskip og kor er utført i tømmer, utvendig kledd med stående over- underliggerpanel.

Eksteriør

Tårnhhjelm og spir er kledd med dobbeltfalsede kopperplater. Taket ellers er tekket med svart, glaserte tegpanner. Bygningen er hvitkalket og hvitmalt med sort belistning. Vestskipet har to-fags vinduer med tilsammen 4x4 ruter. Korsarmer og østskip har større vinduer med to-fags vinduer med todelt høyde med i alt 4x6 ruter. Vindusbelistning er sortmalt.

Interiør

Innvendige vegger i kalket stein og hvitmalt, flathogget tømmer, med påmalte dekorasjoner med søylemotiv. Korveggen har påmalt draperi i blått og gull. Koret er skilt fra skipet med korskille med portal, korbjelke og åpent grindverk av slanke søyler. Korbjelken har Chritian VIIs monogram i forgylling flankert av to løver med avslutning av to rocailler, alt skåret av Ole Nielsen Weierholt.

Inventar

 • Døpefont i kleberstein fra kirkens eldste tid.
 • Votivskip "Admiral Røyter" fra 1722.
 • Votivskip "Den norske løve" fra 1767.
 • Prekestol 1735. Baldkin skåret av Ole Nielsen Weierholt.
 • Altertavle fra 1760, skåret av Ole Nielsen Weierhoilt og han sønner. Alterbilde av Jens Stær. Bildet er en kopi av alterbildet i Risør kirke, som igjen er en speilvendt kopi av Rubens nattverdbilde i Milano. Over nattverdbildet er et maleri som viser korsfestelsen også er malt av Jens Stær.
 • Dåpshus skåret av Ole Nielsen Weierholt og sønnen Søren.

Litteratur

 • Nenseter, Bjarne Karsten : På kirkevandring i Aust-Agder. Trekk fra kirkebygningenes historie. Arendal, 1994, ISBN 82-7627-003-4

Eksterne lenker

Agderkultur

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Dybvåg kirke.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi