Eidfjord gamle kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Eidfjord gamle kirke
Eidfjord gamle kyrkje ca 1309.jpg
Eidfjord Foto:Arne Midtbø
Generelt
Byggeår:  1309
Viet til:  Apostelen Jakob den eldre
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Kirkerommet

Eidfjord gamle kirke (Eidfjord gamle kyrkje) er en langkirke fra 1309, vigslet til apostelen Jakob, i Eidfjord kommune (Hordaland) fylke. Kirken er en steinkirken fra middelalderen og antagelig den eneste jakobskirken i Norge idag.

Historie

Kirkens nordfasade sett fra kirkegården
Foto: Frode Inge Helland
Interiør
Foto: Frode Inge Helland

Ifølge sagnet reiste Rike-Ragna, Ragna Åsolvsdotter, kirken for å sone for sine synder.

Gravsteinen over Rike-Ragna er nå plassert ved sydveggen i koret. Et innrisset bilde viser apostelen Jakob med fotsid kjole, pilegrimstav i høyre hånd og bibelen i venstre. Foran ham kneler en kvinne som med løftede hender byr ham en kirkemodell med tårn. På steinen er bla. følgende tekst: "Her kviler Ragna Åsolvsdotter er dessa kirkju let gjera".

Hun skulle ha etterlatt mannen sin på et skjær slik at han druknet da det ble flo. For å slippe pilegrimsferd til Santiago de Compostella i Spania bygde hun kirken som botsøving.

 • 1300. Kirken er oppføres.
 • 1309. Sokneprest i ”Æida” sokn nevnes i skriftlig kilde
 • 1310. Testamentarisk opplysning om midler til oppføring gitt av Thorgeir Peterson på Sponheim.
 • 1390. Soknet nevnes i Bjørgvin kalvskinn.
 • 1600-tallet. Deler av murene kalkes.
 • 1600 – 1700-tallet. Det middelalderske korskillet gjennomgår flere endringer.. Den eldste dendrologiske datering av korskillet til 1250.
 • 1630 -1632. Alteret og prekestilen males.
 • 1633-1635. Det blir laget en ny kirkedør.
 • 1636-1638. Hovedreparasjon på taket.
 • 1642-1644. det bygges en kleve i krirken for oppbevaring kirkens redskaper.
 • 1650 – 1652. Kirken får ny skriftestol.
 • 1659-1661. Jacob Snidker utfører vedlikeholdsarbeid på golvet og gangen til prekestolen.
 • 1661-1665. Kirken blir ettersett. Det legges nytt sutak på kirkens nordside.
 • 1668. Det legges sutak på sørsiden og en sperre på 18 alen skiftet ut samme sted.
 • 1674. Det blir bokført utgifter til utbedring av østmuren.
 • 1682. Innvendig og utvendig skadeutbedring og kalkslåing av vestmuren.
 • 1684. Ny mønebjelke blr lagt i hele kirkens lengde på 39 alen.
 • 1686. Befaring ved kirken.
 • 1687 – 1689. Som følge av befaringen i 1686,ble det utført et omfattende arbeid ved himlingen.
 • 1668 – 1670. Det blir bygget nytt våpenhus i tømmer med golv og benker.
 • 1690 – 1692. Det bokføres utgifter til 4 nye vindusåpninger i nordmuren.
 • 1693 – 1695. Tre sperrer blir skiftet ut og undertaket forbedret.
 • 1696. Kirken får en klokke til.
 • 1699 -1701. Sutaket på sørsiden blir skiftet ut. Det lages også to nye dører, kanskje den ene i et lite våpenhus på sørsiden.
 • 1707. Nytt overtal legges på nordsiden.
 • 1709. Kirken nevnes i oversynet i Bergens stift.
 • 1721. Befaring på kirken.
 • 1765. Kirken får ny altertavle.
 • 1800-tallets 2. halvdel. Sprekk i vestmuren påpekes i visitasmelding.
 • 1800-tallet, sent. Det blir bygget takrytter med pyramideformet hjem. Kirken har aldri hatt tårn.
 • 1830 – 1833. Vedlikehodsarbeid på golvet mellom visitasene.
 • 1836. Det klages over råteskader på sperrer og over tilstanden på taket som helhet. Det klages også over mangler ved golvet, særlig på sørsiden i skipet, både under benkene, ved oppgangen til prekestolen og også ”gravkjælderen ved alteret”. Våpen huset beskrives som upassende med råteskader og så lavt at man ikke kan gå oppreist der.
 • 1837. Ved visitasen er det lagt nytt tak.
 • 1875. Ved visitasen mangler kirken våpenhus.

Bygningen

Eidfjord gamle kirke er en langkirke med kor og skip i samme bredde.

Kirken har kalkede yttrvegger av kistemur i stein med gjennomsnittstykkelse på tykkelse opp til 1,67 m. Murene ved vestportalen er 2,17 m, ved sørportalen i koret 1,40. Portaler og vindu er innfattet med kleberstein, men ikke bygningens hjørner.

Opprinnelig hadde kirken fire små vindu og ingen åpninger mot nord. Senere er det satt inn et lite vindu i nordveggen, og vinduet i sør er blitt utvidet. Vinduet i øst er uendret. Innfatningen av kleberstein rundt de små spissbuede vinduene er delvis bevart.

Tårnet er tilbygget senere.

Interiør

Skipet sett fra koret.
Foto: Frode Inge Helland
Prekestolen og korskillet.
Foto: Frode Inge Helland
Prekestolen og korskillet.
Foto: Frode Inge Helland
Kor og alter.
Foto: Frode Inge Helland

Interiøret er i hovedsak fra renessansen.

Kirkebenkene er trehvite og ukomfortable. Opprinnelig kan de bare ha vært tenkt som støtte, da menigheten sto i kirken. Ved inngangen til benkeradene ligger en svær dørbjelke. Her knelte folk før de gikk inn i benken. Hver gård hadde sine benker som er merket med bumerke.

Fra middelalderen er bevart rester av skilleveggen mellom skip og kor. Denskriver seg fra en tidligere kirke. Det har idag en lav brystning med spileverk over på hver side og en trekløverformet bue over midtgangen.

Prekestolen som ble bygget til korskillet på 1600-tallet er dekorert med bibeltekster.

På veggene i koret har det vært maleri og innskrifter. De er senere blitt overkalket. Man har senere forsøkt å få dem frem igjen. Blant annet er det avdekket et epitafium, ikke ulikt en altertavle i renessanse.

Døpefonten i hogget kleberstein er fra 1680, prekestolen er trolig fra 1613, har innfelt malararbeid med ulike motiv - Her er det bl.a. et skriftsitat på latin: "Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det". Kalk og disk er fra 1690, lysestaker, lysekroner, alterduk fra 1776, røkelseskar, gravsteiner fra middelalderen. Benkene fra 1600-tallet har lysholdere på vangene og knagger til hatter.

Altertavlen som viser korsfestelsen er fra 1765, med Jesus på korset, Maria og noen av disiplene.

I klokketårnet er det en stor og en liten klokke. Den minste bærer innskriften: " I Herrens år 1502. Jeg heter Maria".

Kirken har rester av gapestokken.

Litteratur

 • Hoff, Anne Marta: Korskillet i Eidfjord. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1991.

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Eidfjord gamle kirke.

Eidfjord gamle kirke på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.no


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|