Erviken hovedbygning

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Erviken hovedbygning er en lystgård fra 1732 som ligger i Øvre Ervik i Åsane bydel i Bergen.

Restaureringen av hovedhuset

På oppdrag fra skipsreder Haakon Wallem ble hovedbygningen «restaurert» av arkitekt Ole Landmark årene 1916-1920. Restaureringen var en tilbakeføring til en tenkt tilstand, en stilgjendiktning i rokokko, Louis-seize-stil og lokale forbilder.

Hageanlegget

Haakon Wallem fikk i årene 1913–1918 også restaurert hageanlegget etter anleggsgartner og hagearkitekt Ingolf Eides planer, senere Torborg Zimmer Frølich. Parken og naturtomten er på rundt 40 mål og var antakelig Vestlandets rikeste privatborgerlige anlegg fra denne perioden. Hagen er i engelsk inspirert stil med buktende grusveier, grønne plener og en rik vegetasjon. Hagen er utstyrt med saluttbatterier, skulpturer og lysthus. Skulpturen Havmann og Havfru er utført av den svenske skulptøren Carl Milles. «Stabbur» og «hønsehus» er oppført i en humoristisk sveitserstil. Badehus og paviljong ble av Ole Landmark holdt i klassiserende stil.

Erviken hovedbygning ble fredet av Riksantikvaren i 1923. Hageanlegget ble fredet i 1984.

Litteratur

  • Rommetveit, Knut; Det signerte huset : Ole Landmarks arkitektur i Bergen og Haugesund, 1914-1924 , Hovedoppgave i kunsthistorie - Universitetet i Bergen, 2003.