Filip av Hierapolis

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Evangelisten Filip eller Filip av Hierapolis er en viktig person i Apostlenes gjerninger. Han må ikke forveksles med apostelen Filip.

Filip av Hierapolis var en av De syv hellige diakoner i Apg 6,1-7. De syv var: De hellige Stefan, Filip av Hierapolis, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolas av Antiokia. Disse syv hellenistiske diakonene var ikke diakoner i den forstand som det senere kirkelige embetet, men «tjenere» i følge den opprinnelige betydningen av det greske ordet diakonos. Nikolas av Antiokia falt senere fra troen og regnes ikke blant de hellige.

Virke

I den første kristne menigheten i Jerusalem var det oppstått en tvist mellom de greske jødene, som hadde kommet til Jerusalem fra de andre regionene av det romerske imperiet, og de innfødte hebreere, hvor grekerne klaget over at deres enker ble forbigått ved matutdelingen. Da ble «Syv mann, folk med godt rykte, åndsfylte og forstandige» valgt av menigheten for å stå for «tjenesten ved bordene», det vil si den sosiale omsorgen for familiene til de hellenistiske jødene. Dermed kunne apostlene utføre sin egentlige oppgave, «bønnen og forkynnelsen av Ordet».

I likhet med Stefan var Filip trolig gresk, noe navnet viser. Diakonenes oppdrag utviklet seg snart ut over deres opprinnelige oppgaver, og Filip evangeliserte fra sted til sted. I følge Apostlenes gjerninger var han den første kristne som forkynte i Samaria, og han omvendte den beryktede Simon Magus (Apg 8,5-13). Deretter, mens han var på vei mellom Jerusalem og Gaza, omvendte han en evnukk som var skattmester for kandake (dronningen) av Etiopia (Apg 8,26-40). Denne mannen skal ved sin hjemkomst ha grunnlagt den etiopiske kristne kirken, og Filip regnes dermed som den etiopiske kirkens far.

På veien hjem fortsatte Filip å forkynne i kystbyene fra Asjdod til Caesarea i Palestina, og han slo seg ned i Caesarea hvor han kjøpte et hus og bodde der sammen med sine fire ugifte døtre med profetisk begavelse (Apg 21,8-9), som vi ikke kjenner navnet til, men som alle æres som helgener sammen med ham. 24 år senere bodde den hellige Paulus hos Filip da han besøkte Caesarea.

En gresk tradisjon forteller at Filip ble biskop av Tralles i Lydia i Lilleasia (i nærheten av den nåværende byen Aydin i Vest-Tyrkia). Han døde, kanskje som martyr, i Hierapolis (i dag Pamukkale i Vest-Tyrkia), hvor han og senere hans døtre ble gravlagt. Hans minnedag er 6. juni og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han feires den 11. oktober i den greske og koptiske kirken og 9. februar hos armenerne. Han kalles også Filip Diakonen. Han fremstilles som ung diakon ved dåpen av den etiopiske evnukken.

Den bysantinske kirken regner ham med blant Jesu 70 disipler, og han hadde slik suksess i sin evangelisering at han også noen ganger k Han omtales som en av de syv mennene som hadde «godt vitnesbyrd» og var «fulle av ånd og visdom», og som førte tilsyn med utdelngen av den maten som daglig ble gitt til de kristne enkene i Jerusalem. (Apg. 6: 1–6)

En av de mest kjente hendelsene var da han traff en etiopisk hoffmann som var på reise. Hoffmannen tok ham med og hørte ham fortelle om Jesus. Han lot så vognen stanse, og ble døpt.

Senere fortelles det at Lukas og Paulus bodde en tid i huset til Filip, som «hadde fire døtre, jomfruer, som profeterte». (Apg 21: 8–10)

I den katolske kirke er 11. oktober hans festdag.

Eksterne lenker