Flamboyant

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Flamboyant eller sengotikk er i fransk gotikk tiden etter 1300.

Vertikalismen i arkitekturen blir med markant enn før, i interiørene utelates ofte triforiet som eget ledd, elevasjonen blir dermed todelt. Kapitelene forsvinner mer og mer, likeledes andre horisontale markeringer. I masverket dominerer eselryggbuer. Masverk av denne typen finnes første gang fullt utviklet i Amiens i 1373, og Normandie er det området i Frankrike hvor en finner de fleste og beste eksemplene på slik arkitektur.

Eksempel: Chartres, nordre tårn, øvre del, St Remi, Reims, detaljer i søndre transept. I Paris kan en f. eks. i kirkene St. Eustache og St. Etienne du Mont se gotikk på overgangene mot renessansen med besynderlig blanding av gotikkens konstruksjon og renessansens ornamentikk.