Florida sykehus

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Florida sykehus
Florida sykhus.jpg
Bergen Foto: Nina Aldin Thune
Byggeår:  1937
Adresse:  {{{adresse}}}
Byggherre:  {{{byggherre}}}
Arkitekt:  Ole Landmark
Funksjon:  {{{funksjon}}}Florida sykehus eller Franciskus Hospital Florida sto ferdig i 1937 og er tegnet av Ole Landmark.

Florida sykehus var et kommunalt drevet sykehjem i Bergen kommune og leiet Florida sykehus av Franciskus-ordenen. Florida sykehus var de siste årene vært byen eneste korttidssykehjem og det eneste sykehjemmet med akuttplasser. Sykehjemmet hadde et eget akuttmottak tilknyttet denne funksjonen, og sykehjemmet hadde nesten 800 korttidsopphold i løpet av året. Leieavalen utløp i 2012 og St. Paul menighet planla da å opprette en videregående skole i tilknytning til dagens St. Paul skole. Florida sykehus ble brukt til dette formålet.

Bygningen

Florida sykehus
Foto: Nina Aldin Thune
Florida sykehus
Foto: Nina Aldin Thune
Florida sykehus
Foto: Nina Aldin Thune

Bygningen har en organisk tilpasning til terrenget og er plassert ved Bergens gamle hovedfartsåre fra sør.

Florida Sykehus er et av Bergens viktigste nyklassisistiske monumentale anlegg. Sykehuset ligger på neset med samme navn ved nordvestbredden av Store Lungegårdsvann.

Florida-anlegget har grøntanlegg og beplantning som en vesentlig del av anleggets struktur. Floridas plassering fanger opp midtaksen fra Geofysisk institutts symmetriske fasade, og til sammen utgjør disse to anleggene en totalitet som er godt synlig fra øst og syd. Sykehuset ble fra 1984 et pleiehjem for eldre, men anlegget har i stor grad beholdt sitt opprinnelige uttrykk.

Historie

Prospekt av Dreier som viser «Strømmen». Lyststedet til Johan Fredrik Fosswinckel sees til venstre.

Johan Fredrik Fosswinckel i 1753 fikk oppført et lyststed på neset. Prospekter viser at den énetasjede hovedbygningen hadde rokokkodetaljer, og hageanlegget med saluttbatterier strakte seg helt ned til vannkanten. Det befant seg dessuten et populært traktørsted på Floridaneset. Strandlinjen ved den innerste delen av Floridaneset representerer et av de få punktene der strandlinjen fremdeles er den samme som før 1880.

St Franciskus søstrenes kjøpte i 1929 Christian Michelsens tidligere eiendom Florida og innredet den til hospital. Siden Brannvesenets tillatelse til å bruke huset som hospital, bare gjaldt for 5 år, ble det i 1934 besluttet å bygge. Nybygget «Sykehuset Florida» ble innviet den 8. desember 1937.

Sykehusets historie

St. Francisku's Hospital i Bergen. Nå fungerer bygget som menighetshus for den katolske menigheten i Bergen; St. Paul menighet. Hospitalet var forløperen til Florida sykehus og også drevet i regi av St. Paul menighet.

Sykehuset ble opprettet ved opprettelsen av nonneordenen Franciskus-søstrene - en katolsk nonneorden som var tilknyttet St. Paul menighet; den katolske menighet i Bergen. Men, allerede fra 1899 ble katolsk hospital drevet i det nåværende Birgittahjemmet som i dag tjener som menighetshus og ligger ved siden av den katolske kirken i Bergen. Dette sykehuset ble drevet under navnet St. Francisku's Hospital inntil opprettelsen av Florida sykehus i 1901. Søstrene drev den gang Florida sykehus, et stort og moderne sykehus etter datidens målestokk som både var søstrenes største virksomhet og den katolske kirkes ansikt utad i byen. Naturlig nok hadde sykehuset også sitt eget kapell - St. Sunniva kapell. Søstrene arbeidet ved det private sykehuset helt frem til den offentlige helsetjenesten overtok. Sykehuset ble nedlagt i 1970-årene.

Søstrene opprettet også et hospital i Stavanger i 1902 og kalte det St. Francisku's hospital. Gjennom årene tok nonnene over driften av enkelte sykehjem i Arendal, Haugesund og Hønefoss.

Under krigen var sykehuset overtatt av tyskerne og de hadde bygget en militærbrakke på eiendommen. «Kriegsmarine» rekvirerte Florida Sykehus, da under navnet «Marine Lazarett Bergen». Brakkebygningen ble også brukt som militærsykehus under krigen for tyskerne. Etter krigen tok det norske Forsvaret over brakkebygningen. Halvparten ble brukt av Forsvarets forskningsinstitutt, mens den andre halvdelen tjente som norsk militærsykehus en kortere tidsperiode før forskningsintituttet tok over hele brakkebygningen.

Franciskus-ordenen

15. mars 2001 feiret St. Franciskus Xaveriussøstrene 100-årsjubileum. Det formelle navnet til St. Franciskus Xavierus-søstrene er Den Norske Søsterkongregasjon av Den Hellige Franciskus Xaverius, som også forkortes til S.F.X.. Mange av nonnene kom fra Mellom-Europa. I dag teller ordenen ti gjenlevende nonner som bor på hvilehjemmet Marias Minde; deres eget hvilehjem. I 1913 døde den katolske presten Erik Wang. Han hadde kjøpt en eiendom i Ytre Sandviken ved Bergen, og testamenterte denne til St. Franciskus Xaveriussøstrene for at de skulle kunne bygge et hvilehjem der. Eiendommen som ble til Marias Minde stod imidlertid ikke ferdig før i 1956. Både på Møllendal og Solheim kirkegård ble det opprettet store rammegravsteder for søstrene.

Eksterne lenker