Forband

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Forband betegner det mønsteret eller den måten steinen legges på i skiftet. Forbandet har betydning for murverkets styrke og utseende.

Hver skiftegang (hvert lag) av stein legges forskjøvet, slik at det ikke blir sammenhengende vertikale fuger - en overliggende stein vil da forbinde to underliggende steiner. All muring, også av urelgelmessig naturstein, må skje i forband for å bli tilstrekkelig solid.

Systematiske typer av forband er særlig aktuelle når det mures med stein i standard format, som f.eks. med tegl. I teglmur blir alle skifteganger jevnhøye og vannrette. Forbandet kan også brukes til å forbinde to murvanger i f. eks helsteins mur (som har tykkelse lik mursteinens lengde). Da vil koppsidene bli synlige i overflaten. Forbandet vil danne et karakteristisk mønster alt etter rytmen i skiftet mellom løperside og koppside (over- og underside kaller flasken).

Ved å variere fugeforskyvningen mellom murskiftene dannes forskjellige mønstre i murflaten.

Det enkleste murforband er halvsteins løperforband (på halvsteins mur med tykkeles lik steinens bredde når den ligger på flasken), hvor alle stein legges med løpersiden frem og midt over en vertikalfuge i skiftet under .

Utseendet avhenger av forbandet i kombinasjon med murtykkelsen. Minste tykkelse er halvsteins mur, hvor all stein ligger med løpersiden (langsiden) ut. Til bærende murverk brukes helst tykkere murverk av helstein (1/1-steins) eller mer. Det vil si at noen steiner også må ligge som bindere med kortsiden ut og langsiden på tvers av murretningen. Mange forskjellige typer av forband med spesielle navn har vært brukt gjennom tidene. I eldre norsk murverk av tegl ble nesten utelukkende brukt kryssforband, hvor annethvert skift består bare av stein med langsiden ut (løpere) og annethvert med kortsiden ut (kopper). Mønsteret i murflaten var det samme, uansett murtykkelsen.

  • Løperforband. Alle stein i hvert skift har løpersiden ut. 1/2 og/eller 1/4 steins forskyvninger.
  • Koppforband. Alle stein i hvert skift har koppsiden ut. 1/4 steins forskyning. Brukes utelukkende ved muring av skillevegger.
  • Flamsk forband, også kjent som nederlandsk forband har vært betraktet som et av de mest dekorative forband. Det ble derfor i stor utstrekning benyttet til boliger inntil det kom krav om hulrom mellom vangene. Det legges ved å veksle mellom binder og løper i hvert skift. Det neste skiftet legges slik at binderen ligger midt over løperen i skiftet under. Dert er nokså krevende å legge flamsk forband siden ståfugene må ligge på linje vertikalt.
  • Amerikansk forband. Det består av fire løperskift med 1/2 steins forskyvning og ett koppskift. Ofte brukes en tillemping med 5-6 løperskift mellom hvert koppskift. Jo lenger avstand mellom koppskiftene i helsteins mur, dess mer ujevn fordeling av styrken på forbindelsen mellom vangene, men muligens hurtigere å mure.
  • Engelsk forband består av 3 løperskift med 1/4 steins forskyvning og ett koppskift.
  • Blokkforband avvekslende kopp- og løperskift med kopp over kopp og løper over løper i annet hvert skift.
  • Kryssforband et et blokkforband der løperen i annet hvert skift er forskjøvet 1/2 stein. Løperskiftet er forskjøvet en halvstein med et såkalt halvkryss. Detta gjør at det ser ut som fugemønsteret danner kryss. Kryssforband er brukt i Vesteuropa siden middelalderen, i Skandinavia først på 1600-tallet. Kryssforband brukes oftest i bærende vegger.
  • Vendisk (gotisk, polsk.) To-skifts forband som består av en løper pluss en kopp regelmessig forskjøvet i forhold til hverandre.
  • Munkeforband, også kalt klosterforband, var vanlig i større murbygninger fra middelalderen; én kopp (kortside) mellom to løpere (langsider) i alle murskift. Annenhvert murskift forskjøvet en kvart stein i forhold til det underliggende to-skift munkeforband. En ytterligere foskyvning kalles fire skifts munkeforband. Dette kan utvides til så mange skift murhøyden tillater. Rekkene av koppsteinene vil danne skrå siksakmønstre i flaten.
  • Sagtannsforband. Skift med horisontalt skråttstilte stein med hjørnene ut.


Se også

Murverk