Fridalen kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Fridalen kirke
Fridalen kirke.jpg
Foto: Anne Margrethe Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1937
Endringer:  Restaurert i 1985
Arkitektur
Arkitekt:  Andersen, J. L. & Irgens, K. H.
Takrytter:  midt på taket, kobbertekket
Skip:  Enskipet
Kirkerommet

Fridalen kirke er en arbeidskirke fra 1937 i Bergen kommune, Hordaland fylke. Den ble innviet 6. mai som i 1937 var Kristi Himmelfartsdag. Kirken ble restaurert 1985, er i mur og har 450 plasser.

Bygningen

Kirken ble oppført som kombinert menighetshus og interimskirke i 1937 etter tegninger av arkitekt Peter Andersen. Bygningen er bygget i pusset og kalket murverk. Den har rektangulær grunnplan med skip i nord og smalere kor i syd. Nord for skipet er et våpenhus med klokkerkontor. Sakristiet/prestekontoret, som ble påbygd etter at Fridalen var blitt egen menighet, danner et femkantet lavere utbygg i syd med vestmur i flukt med skipets. Kirken har har skifertekket valmtak og en kobbertekket takrytter og på nordre del av kirketaket en åpen klokkestol. Skipet har adkomst fra våpenhuset, mens kontoravdelingen i syd har inngang i vest til et venterom foran prestekontoret. Koret har et høyt, smalt, rektangulært vindu midt i sydmuren. Skipets langmurer har begge fire høye, rektangulære vinduer. Kirkens tak har sperrer, saksesperrer og hanebjelker som hviler på innvendige lisener i langmurene. Himlingen, som hviler på sperrene, er kledd med plater.

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi