Fyllingsdalen kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Fyllingsdalen kirke
Fyllingsdalen kirke inngang.JPG
Generelt
Byggeår:  1976
Arkitektur
Arkitekt:  Helge Hjertholm
Materiale:  betong
Støpul:  frittstående støpul
Kirkerommet
Prekestol:  talerstol med podium
Alter:  bordalter av laminert, lakkert tre, altertavle kors i sten av Hein Heinesen
Plasser:  342 - 600
Commons-logo.png
Fyllingsdalen kirke bilder på Commons

Fyllingsdalen kirke er en modernistisk arbeidskirke som er bygd i en halvsirkel fra 1976 i Bergen kommune, Hordaland fylke.

Historie

Fyllingsdalen kirke

Fyllingsdalen tilhørte opprinnelig Birkeland sogn i Fana, men ble etter byutvidelsen i 1955 lagt inn under St. Markus prestegjeld i Bergen. Fyllingsdalen har vært eget prestegjeld siden 26. august 1966. Allerede i 1956 ble det arbeidet med å få reist en interrimskirke i Fyllingsdalen. I 1967 ble en kommunal plankomité for nytt kirkebygg nedsatt, og i 1968 ble arkitekt Helge Hjertholm engasjert etter at romprogram var utarbeidet. Byggearbeidene startet i 1974, og kirken ble innviet 3. desember 1976.

Bygningen

Bygningen er tegnet av arkitekt Helge Hjertholm Den bygger videre på en planide som fremkom i den internasjonale kirkeidekonkurransen som arkitketen vant. Kirkens form er gitt ut fra en indre planfunksjon og tilpasset det ytre landskap. Takkonstruksjonen består av like limtrebuer som øverst er skrått avskåret. Taket har en åpen spalte som lar lyset strømme ned over det sentrale parti i kirkerommet.

Kirken er bygget som en arbeidskirke i en etasje med underetasje og et 12 m høyt, frittstående klokketårn (støpul). Grunnplanen er litt over halvsirkelformet med et korparti av tilsvarende form plassert i sentrum som ligger mot nord. I en ytre krans rundt kirkerommet ligger sakristi, kontoravdeling, vestibyle og to tredelte menighetssaler. Mellom menighetssalene og kirkerommet er det foldevegger slik at rommene kan slåes sammen. Kirken får da 600 sitteplasser. Underetasjen inneholder garderober, toaletter og tilfluktsrom.

Interiør

Alteret er plassert i kirkens sentrum. Døpefonten er frontalt plassert i forhold til alteret, mens prekestolen står ved alterbordets østside. På tilsvarende sted i vest står en lesepult. Orgel på galleri litt vest for midtgangen som er forskjøvet noe mot vest i forhold til alteret.

Litteratur

  • Hjertholm, Helge: «Mitt idégrunnlag» i Arkitekturmuseets årbok 2005 side 106-121

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi