Gåsvær

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 61°10′37,55″N 4°41′40,95″Ø

Gåsvær.
Kart: Kart i skolen
Gåsvær.
Kart: Kart i skolen
Gåsvær.
Foto: Kart i skolen

Gåsvær er et gammelt handels- og privilegiested på øya Gåsvær ligger helt vest i havet mellom Solund og Bulandet. Landets vestligste gårdsbruk drives her. Gåsvær har i mange hundre år vært et utgangspunkt for fisket i regionen.

Havnen er godt beskyttet mot de dominerende vindretninger på tross av den utsatte og værharde beliggenheten. Deler av den gamle bebyggelsen er ennå bevart nede ved sjøen. Det lange, smale våningshuset er bygd i flere etapper og den eldste delen kan skrive seg fra 1700 tallet. På 1970-tallet var huset ubebodd og brukt som lager for fiskeredskaper. Det er så lavt plassert at springfloen har nådd de laveste delene av bygningen. Den store sjøboden er relativt ny og ble bygget i 1904. Den erstattet to tidligere boder som sto med gavlene vendt mot sjøen.

Historikk

 • 1755 er det også kremmerleie med privilegium. Stedet ble da eid av bergensborgeren Jørgen Peter Møller.
 • 1757 I en innberetning står det om Gåsvær at «Dette er et for Kystfiskeriets skyld oprettet kræmmer leje uden tvifl til allmuens nvtte og fordeel».
 • 1760 - årene. Stedet blir det kjøpt av en annen bergensborger, William Lexau. Han eier også kremmerleiet Husøy like sør for Gåsvær. Både Mø1ler og Lexau var kjøpmenn i Bergen og bodde der. Gåsvær blir styrt av handelsbetjenter.
 • 1801 Johannes Larsen driver stedet for Lexau. Han har også tilsynet med gjestgiveriet som ble drevet parallellt med handelsvirksomheten. Larsen er bonde og fastboende på Gåsvær. Det bor i alt 15 personer på øya i dctte året.
 • 1812 Nicolay Nicolaysen kjøper Gåsvær. Også han er kjøpmann i Bergen. Han eier stedet frem til 1840 årene.
 • 1850, like før. Det ser ut som kremmerleiet på Gåsvær opphører på denne tiden. Årsaken kan ha vært konkurransen fra landhandlerstedet på Refsøya (Buskøy), som på denne tiden var i sterk ekspansjon.
 • 1904 Det bygges ny sjøbod som erstatter to eldre boder.

Bygninger

Gåsvær 1970-tall, situasjonskart .
Tegning: Kystmuseet i Sogn og Fjordane
 • A. Våningshus.
 • B. Sjøbu.
 • C. Naust.
 • D. Sjøbu.
 • K. Bolig.
 • F. Løe og flor.Billedgalleri

Litteratur

 • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 3 Sogn og Fjordane. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1980.
 • Diverse forfattere: Kulturhistorisk veibok Hordaland. Redaktør Nils Georg Brekke. Hordaland fylkeskommune. Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
 • Handelssteder på Vestlandskysten. Gåsungen nr. 3, Ålesunds Seilforening 1996.