Galleri

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Ordet galleri kan brukes i forskjellige betydninger:

  • Galleri er et langsmalt rom eller en korridor. I praktbygninger er galleriet ofte rikt dekoret og brukes ofte til en kunstsamling.
  • Ordet galleri brukes også om lokale for selve utstillingen som stiller ut og ofte selger bilder. I nyere tid blir ordet også brukt om nettsider som viser frem bilder.
  • Galleri brukes også som benevnelse på den selvstendige institusjonen som på fritt grunnlag og etter egne kriterier velger ut kunst som den regelmessig og på fast sted viser til publikum gjennom utstillinger. Dette kan være er kunstgalleri
  • Et galleri er en gang i en bygning som er åpen på den ene langsiden. Galleriet kan være brukt i en kirke i stedet for, eller i tillegg til et triforium.
  • En utvendig gang på hus eller festningsverk blir også kaldt et galleri, og betegnelsen brukes også om plasser øverst i et teater.
  • Et galleri er også forretningslokaler der små butikker ligger side om side som f. eks i Galleria Vittorio Emanuele II° i Milano.
Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|