Gamle Aker kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Gamle Aker kirke
GamleAkerKirke.jpg
Oslo (2006) Foto Haros
Generelt
Byggeår:  1100-tall
Endringer:  1861, indre restaurering 1850–55
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Steinkirke
Materiale:  Kalkstein
Mål:  Skip: lengde 28.4m, bredde 17m, kor: lengde 7.6m, bredde 8,7m
Tårn:  Over krysset
Kor:  Apsidalt avsluttet kor
Skip:  Midtskip og to sideskip
Kirkerommet
Prekestol:  Fra 1715 Thomas Blix av tre med arkantusranker
Døpefont:  Fra 1715 Thomas Blix av tre formet som et barn som bærer en skål på hodet
Alter:  Alterbord, glassmaleri over alteret Thorvald Moseid motiv Den Seirende Kristus 1950
Diverse:  Hovedmotivet fra den gamle altertavlen fra 1700-tallet er bevart og henger på veggen, motiv nattverden
Commons-logo.png
Gamle Aker kirke bilder på Commons

Gamle Aker Kirke er den eldste bygningen i det nåværende Oslo. Den ligger ved Telthusbakken, for enden av Akersveien, og er i dag sognekirke for Gamle Aker meninghet (oppr. 1861).

Historie

Apsiden i Gamle Aker kirke

Aker kirke er nevnt 1080 som fylkeskirke for Vingulmark. Oslo Byleksikon mener at dette er dagens kirke, og at den kan være bygd av kong Olav Kyrre. Andre kilder daterer kirken til første del av 1100-tallet.

Gamle Aker kirke er en treskipet romansk basilika med kor, sidekapell og transept, bygd av kalksten fra et stenbrudd der Vår Frelsers Gravlund ligger idag og fra øyene i Oslofjorden. Mellom 1186 og reformasjonen var kirken eid av Nonneseter kloster. Fra 1587 var den underlagt Akershus slottskirke, og 1723–1849 i privat eie. Overtatt av Aker kommune 1849 og Christiania kommune 1852. Hovedkirke i Aker frem til 1855.

Kirken er plyndret og flere ganger skadet i brann. Etter lynnedslag i 1703 ble tårn, kirkeklokker og hele inventaret ødelagt. Ettersom kirken var i svært dårlig stand og «ikke bemerkelsesverdig ved annet enn sin alder», ble rivning vedtatt på midten av 1800-tallet. Kommunal overtagelse reddet kirken. Utvendig restaurering, inklusive nytt sentraltårn ved H.E. Schirmer og W. von Hanno 1861. Innvendig restaurering 1950–1955.

Kirken ble bygget på gården Aker, som dermed kom til å navngi sognet og senere herredet (se Aker).

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Gamle Aker kirke.

Litteratur


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi