Glavær

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°59′9,17″N 4°53′14,29″Ø

Glavær.
Kart: Kart i skolen
Glavær, 2010.
Kart: Kart i skolen
Glavær, situasjonskart, slutten av 1970-tallet.
Foto: Kystmuseet i Sogn og Fjordane
Glavær, flyfoto.
Flyfoto: Kart i skolen
Glavær, slutten av 1970-tallet.
Foto: Jan Henrik Munksgaard
Glavær, slutten av 1970-tallet.
Foto: Jan Henrik Munksgaard
Glavær, slutten av 1970-tallet.
Foto: Jan Henrik Munksgaard

Glavær er et tidligere handels- og privilegiested som ligger på øya Søre Glavær like sør for innløpet til Sognefjorden mellom Hille og Hiserøy hvor den indre leden går like utenfor. Dtedet har en meget god havn for mindre båter. bare våningshuset fra midten av 1860 årene står igjen i ombygd utgave, samt løen og fjøset som er under samme tak. er nå borte. Skjenkestova eller bondestova som den også ble kalt er nå borte. Den ble flyttet til Sogn folkemuseum i 1930. Borte er også en sjøbu, et naust og en smie

Med den fordelaktige beliggenhet like ved leden og med en av Gulens beste båthavner, har stedet en naturlig beliggenhet for gjestgiveri og handel. Det var særlig sogningene på vei fra eller til Bergen som benyttet seg av stedet, men det ble også mye brukt av reisende på vei nord- eller sørover langs kysten.

Bygninger • A Hovedbygning
 • B Bondestue
 • C Vedhus
 • D Naust
 • E Løe og flor
 • F Kokehus
 • G Sjøbu
 • H Smie
Historikk

 • 1760 får Hans Andersen som den første, privilegium på gjestgiveri i Glavær. Han hadde tidligere drevet med ulovlig brennevinsalg og hadde derfor vært i sak med den andre gjestgiveren i Gulen som bodde i Skjerjehamn. Det var dattersønnen til Hans, Anders Olsen, som fortsatte driften i Glavær bade som gårdbruker og gjestgiver.
 • 1801 bor Hans Andersen i Glavær sammen med kona Marte Sørensdatter Parelius og deres tre barn.
 • 1811 Søren Andersen tar over etter sin far som eier av gjestgiverstedet.
 • 1838 overtar Jens Johan Andersen.
 • 1800 - tallet, midten av eier Nils Nordanger eide gårdenog driverlandhandel i Glavær.
 • 1870 - årene Gjestgivervirksomheten tar slutt.Glavær er mye brukt som tingsted.
 • 1837 Gulen og Solund blir ett herred. Mange av herredstyremøter blir holdt på Glavær.

Stedet er nå feriebolig for eieren.

Litteratur

 • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 3 Sogn og Fjordane. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1980.
 • Diverse forfattere: Kulturhistorisk veibok Hordaland. Redaktør Nils Georg Brekke. Hordaland fylkeskommune. Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
 • Handelssteder på Vestlandskysten. Gåsungen nr. 3, Ålesunds Seilforening 1996.