Gudemotiv

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Gudemotiv er et av de motivene som var vanlig brukt i ikonografien i apotek Apotekene har fra de eldste tider hatt motiver som på en eller annen måte kan føres tilbake til en personifisert guddom. Helt til de siste årene har det vært vanlig å bruke et beger med en slange som symbol for apotekene, ikke bare i Norge, men med variasjoner over store deler av verden. Dette kan føres tilbake til den greske gudinnen Hygiea som var guden Asklepios' datter. Hun avbildes som oftest med den hellige slangen som drikker av begeret.

Det var vanlig å finne personifikasjonene parvis:

  • Asklepios og Hygiea var vanlig i norske apotek til kjedenes inntog.
  • Hippokrates og Galen ble brukt i 1800-talls apotek, også i Norge.
  • Kosmas og Damian er sannsynligvis ikke brukt mye i norske apotek, men ellers i store deler av Europa.
  • På reseptene er det også vanlig å sette et dobbeltkors som betyr «In Nomine Dei», i Guds navn.
Apotekarkitektur
Apotekinteriør: Offisin | Fondvegg | Skranke | Selvvalg | Reseptur | Laboratorium | Defektur
Arkitekturelementer: Kapitél | Søyle | Bue | Hvelv | Portal | Kuppel
Dekorasjon: Glassmaleri | Tympanon | Skulptur | Ikonografi | Ikon | Kors | Krusifiks | Urtemotiv | Gudemotiv | Apotekdyr | Apotektekniske motiv
Helgener, personer: Kosmas og Damian | Asklepios | Hygiea | Hippokrates | Galen
Apotek: Svaneapoteket i Oslo | Svaneapoteket i Ålesund | Svaneapoteket i Bergen | Løveapoteket i Bergen | Røros Apotek | Storfjord Apotek, Stranda | Carl Berner Apotek | Apoteket Nordstjernen i Ålesund |
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Hovedartikler: Apotek | Apoteket, en møteplass med historie?
Diverse: Farmasihistorie.com