Gudrid Lønning

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Artikkelen har ingen publiserte, skriftlige kilder og bygger på opplysninger samlet av arkitekt Gunnar Helge Hageberg som også har satt opp katalogen.

Gudrid Lønning, født 1912 på født 29. januar 1912 i Høyland kommune ( nå Sandnes), død 8. januar 1941, 29 år gammel på gården Lønning på Stord.

Kunstneren Gudrid Lønning, Hagevik hospital 1934.
Foto: Ukjent. Fra Gudrid Lønnings private fotoalbum
Selvportrett, oljemaleri av Gudrid Lønning.
Foto: Øyvind Hjelmen
Søvn, blyanttegning av Gudrid Lønning.
Foto: Gunnar Helge Hageberg
Vindu med dahlia, oljemaleri av Gudrid Lønning.
Foto: Øyvind Hjelmen
Grønnsaker, oljemaleri av Gudrid Lønning.
Foto: Øyvind Hjelmen

Bakgrunn

Hun var datter av Kari og Mikkjell Lønning og var yngre søster av den senere kunsthåndverkeren Sunniva Lønning. Faren var i 1912 bestyrer på Sandnes Fattiggård, som pga. plassmangel i Sandnes lå i nabokommunen Høyland. Familien flyttet tilbake til gården Lønning på Stord i 1913, en gård på i underkant av 1000 dekar.

Utdanning

  • 1927-28. Framhaldsskolen.
  • 1929-33. Statens håndverks- og kunstindustriskole.
  • 1933. Akademiet i januar, 21 år gammel. Vårsemesteret 1933 under professor Halvdan Strøm, et avbrekk høsten 1933.
  • 1938, vår. Tilbake på Akademiet under professor Heiberg, våren -39 under professor Revold, og våren -40 igjen for Revold.

Sykdom

Rundt årsskiftet 33/34 ble det påvist tuberkulose i venstre hånd. Etter et år på Hagavik hospital, ble hun utskrevet.
Den 7. november 1935 ble hun så innlagt på Harastølen i Luster med lungetuberkulose og utskrevet september 1936.

Billedgalleri

Alle billedtitler er laget av Gunnar Hageberg i forbindelse med katalogisering i 2014.

Studieturer

  • 1937, sommer: Studietur til Lofoten.

Kollektivutstillinger

  • 1938 Utstilt et bilde på "junioravdelingen" av Vestlandsutstillingen i slutten av desember.

Separatutstillinger

  • 2002, vår. Minneutstilling i Stord Kunstlag av alle etterlatte verk i familiens eie, elevarbeider på Statens håndverks- og kunstindustriskole, raderinger, tegninger og store oljemaleri, i alt 49 arbeider.

Internlenker