Gullgubbe

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Gullgubber i Bergen Museum
Foto: Nina Aldin Thune

Gullgubbe er en tynn plate av gull, som regel mellom en og to cm² stor, med motiv som fremstiller en mann og en kvinne vendt mot hverandre, av og til i omfavnelse. Gullgubber er også kjent med motiver av enkeltindivider eller dyr, mens andre plater er klippet ut av gullblikk, men ikke preget.

Om

Gullgubbene er datert til perioden fra slutten av folkevandringstid og fram til tidligste vikingtid, med et tyngdepunkt i merovingertid, og er funnet i alle de skandinaviske landene. De blir som regel funnet i takbærende stolpehull etter langhus, og settes som regel i forbindelse med lokale maktsentra. Et fåtall gullgubber har også blitt funnet i forbindelse med gravfunn. Gullgubbenes funksjon er ikke kjent men det antas at de kan være nedlagt i ritualer som har markert ættens høye status.

Det er kjent rundt 3000 gullgubber fra rundt 30 funnsteder i Skandinavia. Ved boplassen Sorte Muld på Bornholm, har man funnet ikke mindre enn 2350, mens over 100 ble funnet på Lundeborg ved Gudme på Fyn. Relativt få gullgubber har foreløpig blitt funnet i Norge, selv om 19 stykker ble funnet ved utgravninger ved Vingrom kirke i Oppland mellom 2003 og 2005.

Tolkning

En vanlig tolkning av motivet på gullgubbene er at det symboliserer det hellige bryllup mellom vaneguden Frøy og jotunkvinnen Gerd, slik vi kjenner det fra eddadiktet Skirnismål. Tanken er derfor at nedleggingen av gullgubbene skulle sikre en rik avling eller at det skulle være en framstilling av det mytiske paret som danner utspring for en fyrsteætt. Fra historiske kilder vet vi for eksempel at Ynglingeætten regnet sitt opphav tilbake til Fjolne, sønn av Gerd og Frøy.

Noen funnsteder

  • Borg, Lofoten
  • Borge, Østfold
  • Mære kirke, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag – 800-tallet, funnet ved utgravninger i 1968
  • Vingrom kirke, Lillehammer kommune, Oppland - funnet ved utgravninger mellom 2003 og 2005
  • Kongsvik - funnet på 1740-tallet
  • Hauge, Klepp kommune - ca. 700-800 e.Kr.
  • Slöinge i Halland - ca. 690 e.Kr.
  • Helgö i Uppland
  • Sorte Muld på Bornholm
  • Lundeborg ved Gudme på Fyn

Litteratur

Eksterne lenker