Gunnar Haukebø

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Gunnar Haukebø: Selvportrett 1935.
Foto: Frode Inge Helland
Gunnar Haukebø: Dobbeltakt.
Foto: Frode Inge Helland


Gunnar Haukebø (1909 Molde - 1993 Molde) var en norsk kunstner og omtales ofte som Romdals første betydelige maler.

Utddannelse

Liv og virke

Gunnar Haukebø:
Foto: Frode Inge Helland
Gunnar Haukebø: Dame i gul stol 1954.
Foto: Frode Inge Helland

Han vokste opp nær Molde,på gården Haukebøen nær Julsundet med utsikt mot Moldefjorden og Romsdalsfjorden med Romsdalstindene i bakgrunnen. Han vokste opp i et hjem uten spesiell kunstinteresse, men fikk han sin første opplæring av sin morbror Iver Olay Tverrfjell, som var selvlært maler og treskjærer, men som hadde en omfattende produksjon bak seg.
21 år gammel, i 1930, reiste han til Oslo for å utdanne seg til kunstner. I årene 1930 - 1934 var han elev ved Kunstakademiet hvor han kom inn uten forutgående kunstutdanning. Han denne tiden bodde i Asker. Etter endt utdannelse flyttet han i 1935 tilbake til Haukebøen ved Molde. Dette faller sammen med en alminnelig interesse for Vestlandet blant en rekke andre malere Haukebø viet seg først og fremst viet til staffelimaleriet. Molde hadde et magert kunstliv, og i den tiden han bodde på Haukebøen var han for det meste å regne som Moldes enste profesjonelle maler. Byen fikk kunstforening i 1946, men hadde sjelden utstillinger. Han fikk imidlertid i denne tiden flere offentlige utsmykkingsoppgaver. Men hans hovedpruksjon er staffelimaleriet.
Han bodde og virket i Molde inntil han i 1958/1959 flyttet til kunstnekolonien på Ekely i Oslo.Der bodde han til han i 1989 vendte tilbake til Molde for godt.
Hans utvikling er jevn og udramatisk uten store omveltninger. Motivkretsen bomfattet seg i det store og det hele landskaper og personer og scener fra arbeidslivet ved kysten. Personer i interiører og kvinneakter utgjør et betydelig innslag. Bildene er firgurativeog abstraherte med hovedvekten på det koloristiske, med en bløt og luftig koloritt med tendens mot det lyse..

Betydning

I den tiden han bodde i Molde foretok han hyppige turer til Oslo hvor han deltok i kunstnerlivet og ble regnet som et viktig medlem av "den unge garde". han deltok årlig på Høstutstillingen og ble valgt til å være med på flere offisielle, norske utstillinger i utlandet. Mot slutten av livet var Haukebø blitt en fast, etablert kunstnerpersonlighet i sin gererasjon. Han var, som andre malere i tiden, en del av en nyorientering i maleriet. Som så mange andre hadde Matisse stor betydning for hans motivbruk og fargeopfatning. Men etter som de modernistiske malerne overtok hegemoniet i den norske kunstverdenen, som overalt ellers, ble de mer tradisjonelle og figurative malerne som Haukebø, mer og mer satt på sidelinjen, utenfor hovedstrømmen.

Utsmykinger

 • Kneippen, konditori i Molde by, tredelt frise med motiver fra Molde, 1948.
 • Hotell Romsdalsheimen (i dag Hotell Molde), 1950.
 • Skarrud behandlingshjem for miljøskadde barn, Hokksund, frise (totalskadet i brann), 1954.
 • Tisleidalen kapell, valdres, altertavle, 1958.
 • Otrøy kirke, frise på galleriskranken, 1965.
 • Molde sykehus, flere verk på ulike steder i sykehuset, bla. olje på mur, 1960 - 1969.
 • Oslo kokk- og stuertskole, monumentalmaleri, 1967. Maleriet er i dag skadet og beiner seg på lager hos Oslo kommune.

Separatutstillinger

 • 1935 Ålesund Kunstforening.
 • 1938 Kunstnerforbundet, Oslo, i oktober. Ålesund Kunstforening.
 • 1942 Ålesund Kunstforening.
 • 1946 Kunstnerforbundet.
 • 1948 Stavanger kunstforening.
 • 1951 Storebrand bedriftkunstforening, Oslo.
 • 1953 Vestlandsutstillingen. Ålesund Kunstforening. Kunstnerforbundet.
 • 1954 Separatutstilling i flere byer.
 • 1955 Unge Kuntneres Samfunn (UKS).
 • 1957 Stavanger Kunstforening.
 • 1958 Bergen Kunstforening.Stavanger Kunstforening.
 • 1959 Kunstnerforbundet.
 • 1962 Molde Kunstforening. Trondheim kunstforening.
 • 1970 Kunstnerforbundet. Separatutstillinger i ulike kunstforeninger.
 • 1971 Kunstnerforbundet.
 • 1972 Bergens kunstforening.
 • 1973 Separatutstillinger i ulike kunstforeninger
 • 1974 Haugesund Kunstforening.
 • 1976 Galleri Finsrud.
 • 1977 Kunstnerforbundet.
 • 1978 Skiens kunstforening.
 • 1979 Kunstnerforbundet. Galleri Lubbenes, BKMR (Bildende Kunstnere Møre og Romsdal).
 • 1981 Kunstnerforbundet.
 • 1983 Porsgrunn Kunstforening.
 • 1984 Galleri Finsrud, (75 års jubileumsutstilling).
 • 1985 Kunstnerforbundet.
 • 1986 Porsgrunn kunstforening.
 • 1988 "Bilder fra år tilbake" i Møre og Romsdal Kunstnersenter, Sentergalleriet, Molde, BKMR.
 • 1989 Molde Kunstforening, 80-års jubileumsutstilling arrangert av seks utstillingssteder i Møre og Romsdal, i tillegg til Moss kunstforening og Kunstnerforbundet i Oslo.
 • 1992 "Molde og Romsdal i Norsk Kunsthistorie". Markering av Molde bys 250 åars jubileum.
 • 2009 Kube i Ålesund. (100 års jubileumsutstilling).

Kollektivutstillinger

 • 1935 Høstutstillingen.
 • 1939 Høstutstillingen og Vestlandsutstillingen.
 • 1940 Høstutstillingen.
 • 1941 Nordisk Konstforbund i Stockholm og København (NKF).
 • 1946 Høstutstillingen.
 • 1946 Nordisk Konstforbund, NKF Oslo, UKS jubileumsutstilling og Ung Norsk Kunst, København.
 • 1947 Høstutstillingen og Vestlandsutstillingen. Den Officielle Norske Kunstutstilling København.
 • 1948 Hestutstillingen. Stavanger kunstforening.
 • 1949 Høstutstillingen. Kollektivutstilling i Bergens kunstforening, NKF Køben- havn, Norsk Nutidskonst, Stockholm.
 • 1950 Høstutstillingen.
 • 1951 Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen. Separatutstilling i , deltakelse Norsk Nutidskonst, Stockholm.
 • 1952 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen
 • 1953 Vestlandsutstillingen.
 • 1955 Høstustillingen. Molde kunst- forenings nye lokaler sammen med billedhogger Hjalmar Hansen.
 • 1956 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen.
 • 1957 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen.
 • 1958 Høstustillingen. Vestlandsutstillingen.
 • 1959 Vestlandsutstillingen.
 • 1960 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen.
 • 1961 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen
 • 1962 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen.
 • 1963 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen. NKF Helsinki.
 • 1965 Vestlandsutstillingen.
 • 1966 Vestlandsutstillingen.
 • 1967 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen.
 • 1968 Vestlandsutstillingen.
 • 1969 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen.
 • 1971 Vestlandsutstillingen.
 • 1972 Vestlandsutstillingen.Vandreutstilling i USA.
 • 1973 Høstustillingen.
 • 1974 Høstutstillingen.
 • 1975 Vestlandsutstillingen.
 • 1980 Vestlandsutstillingen.
 • 1982 Høstutstillingen. Vestlandsutstillingen.
 • 1983 Høstutstillingen med Aldrende Venezia (1983). Separatut¬stilling i Porsgrunn Kunstforening.
 • 1986 Ny kunst, Oslo kommune.

Innkjøp

 • 1946 Trondhjems faste galleri.(Trondheims Kunstmuseum)
 • 1983 Opdø1 sjukehus og Sentralsykehuset i Fredrikstad.
 • 1947 Bergen Billedgalleri, (Bergen Kunstmuseum).
 • 1959 Drammen kunst¬forening, Fred Olsens rederi.
 • 1951 Oslo Skolestyre Kulturutvalg, Storebrand, Dagbladet, Fredriksborg Amts sentralsykehus, Hillerød, Danmark.
 • 1953 Flere kunstforeninger, Bolsønes Verft i Molde og Bondeungdomslaget i Oslo.
 • 1957 Molde Kommune, Tafjord Kommune.
 • 1958 Sykepleierskolen i Molde, Alexandra hotell Molde.
 • 1961 NTB, Romsdals Sparebank.
 • 1962 Blakstad Sykehus og flere industriforetak.
 • 1964 Den Norske Kredittkasse og Sigvald Bergesen d.y. rederi.
 • 1966 Kielfergens M/S Prinsesse Ragnhild.
 • 1967 Stockholm By.
 • 1969 Riksgalleriet, Den Norsk Amerikalinje, Den Norske Kredittkasse.
 • 1971 Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet.
 • 1972 Norges Røde kors og Norges veterinærhøgskole i Oslo.
 • 1973 Husflidsskolen i Møre og Romsdal, Aukra Bruk.
 • 1974 Haugesund Billedgalleri.
 • 1975 Bergens Privatbank, Kr. Jebsens Rederi Bergen, Romsdals Fellesbank Molde (I dag: Sparebanken SMN, m. fl.
 • 1976 Søndejylland Kunstmuseum, Fyrlykten (1975).
 • 1977 Rikshospitalet.
 • 1978 Skiens billedgalleri. Norsk Hydro.
 • 1979 Fylkeshuset i Molde.
 • 1981 Molde Kunstforening med støtte av Norsk Kulturråd.
 • 1983 Opdøl syukehus og Sentralsykehuset i Fredrikstad m. fl.
 • 1984 Statens Landbruksbank, Istad Kraft, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Møre og Romsdals Fylkesbåter, Romsdals Fiskarlag m. fl.
 • 1985 Aftenposten, Fylkessykehuset i Molde og Kristiansund, Kleive sjukehus, Skiens Rådhus, Karmøy Rådhus.

Stipend etc.

 • 1938 Schaffers legat.
 • 1952 Schlütters legat.
 • 1963 Oslo Bys stipend, Per Deberitz stipend, Kunstnerforeningens Blomstipend.
 • 1965 Statens reise og studiestipend.

Studiereiser

 • 1936 Portugal og Spania bl.a. sammen med studiekameratene Jardar Lunde og Olav Mosebekk.
 • 1951 Italia og andre steder.
 • 1952 Paris.
 • 1958 Frankrike, Spania, Ibiza og Formentera.
 • 1965 Sicilia og Spania.
 • 1969 Sicilia og Spania.
 • 1986 Spania og Frankrike.

Verv

 • 1939 Stemmerett i BKS, Bildende Kunstneres Styre.
 • 1946 styremedlem i det første styret i Molde Kunstforening (1946-1950)
 • 1955 Styremedlem i Molde Kunstforening 1955-1958.
 • 1956 Medlem av Vestlandsutstillingens jury 1956—1964.
 • 1967 Medlem av Tilsynsrådet for Kunstnernes Hus 1967-72.
 • 1968 Formann i Vestlandsutstillingens jury 1968-1970.
 • 1970 Varamann i Bildende Kunstneres Styre 1970-1972.
 • 1973 Styremedlem i Bildende Kunstneres Styre 1973—1975.
 • 1976 Medlem av tilsynsrådet for Kunstnernes Hus 1976—78.

Kilder

Gunnar Haukebø. Fargedikteren. Redaktør Arne haukebø Aasland. Oslo 2009. ISBN 978-82-7099-511-0

Eksterne lenker