Handels- og privilegiesteder

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Gå til Oversikstkart.
Tegning: Frode Inge Helland

Privilegiested, kremmerleie, handelssted var handels- og gjestgiversteder langs kysten.

Milekors

Langs leden har det fra gammelt vært gjestgiversteder der de reisende kunne søke inn for natten eller for dårlig vær. I følge en gammel forordning skulle de ligge en mil fra hverandre. En mil var 36 000 fot. Milekors ble sett opp langs leden som offisielle avstandsmarkeringer.

Lokalisering og eiere

Handelssetedene lå oftest nær fiskefeltene og var basert på enerett fra kjøpstedene og byene. Kjøpmenn i byene fikk opprette «kremmerleier paa landet» på steder som lå så langt borte fra byene at de hadde vanskeligheter med å skaffe seg egne varer. Bare borgere fikk lov å eie slike steder. Dette medførte at kremmerleiene i stor utstrekning fikk bygninger med preg av byarkitektur.

Drift

Kombinasjonen av gjestgiveri og handelssted var vanlig på Vestlandet, selv om de to kategoriene i teori og praksis hørte til to forskjellige sektorer i det øvrige samfunnet. Man kunne her få kjøpt øl, brennevin og ellers det man trengte.

For å drive lovlig måtte alle handelsmenn, håndverkere og skippere ha borgerskap (løse borgerbrev) i den kjøpstad distriktet var underlagt, selv om de bodde et annet sted. Handelsborgene kunne inn- og utføre alle tillatte kjøpmannsvarer. Denne rettigheten ble kalt handelsfrihet.

Utvikling

I 1857 kom lover som opphevet lade- og kjøpstedenes monopol. Virksomheten på kremmerleiene fortsatte som før, men etterhvert som fiskeriene langs kysten ble redusert og transporten i økende grad kom til å gå over land, i takt med byggingen av veier langs kysten, ble også virksomheten ved disse handelsstedende overflødig.

I dag er en del av privilegiestedene borte ved at bygningene er revet, forfalt, eller er absorbert av utbyggingen på sentrale steder hvor det er kommet til ferge, bro- og veiforbindelser.

Oversiktstabellen

I oversikten nedenfor er det privilegiestedene fra den ytre leden langs kysten i Sogn og Fjordane og Hordaland som er medtatt. De blå navnelenkene leder til enkeltartikler.

Se også oversiktskart som viser beliggenheten av Handelssteder i Hordaland og Sogn og Fjordane ved å trykke på lenken under miniatyrkartet på artikkelens høyre side.


Sogn og Fjordane

Privilegiested Nordlig Østlig Kommune Lokalisering Kart
Vågsberg 61.93.094 005.03.570 Vågsøy Like vest for Måløy ved innløpet til fjorden.

kart: Kart i skolen
Måløy 61.55.870 005.05.237 Vågsøy Sentralt i Ulvesundet ved broens østre side.

kart: Kart i skolen
Bryggja 61.92.926 005.11.589 Vågsøy Nordsiden av Nordfjord like øst for innløpet til fjorden.

kart: Kart i skolen
Rugsund 661.88.669 005.33.172 Bremanger Nordsiden av Rugsundøy ved innløpet til Nordfjord.

kart: Kart i skolen
Smørhamn 61.76.980 004.93.360 Bremanger Sørspissen av Bremangerlandet.

kart: Kart i skolen
Furesund 61.57.929 004.99.494 Flora Furøy like sørvest av Florø i sundet mellom Furøy og Ausa.

kart: Kart i skolen
Hellevik 61.54.658 005.17.773 Flora Stangesund like nord for Stavang mellom Høydalsfjord og Brufjord.

kart: Kart i skolen
Tingnes 61.48.920 005.39.404 Naustdal Vefring.Nordsiden av innløpet til Førdefjorden.

kart: Kart i skolen
Sauesund 61.32.772 005.03.246 Askvoll Atløy vis a vis Askvoll.

kart: Kart i skolen
Kjempenes 61.28.407 004.62.583 Askvoll Musøya i Bulandet vest av Værøy.

kart: Kart i skolen
Korssund 61.25.390 004.99.056 Askvoll Like nord for innløpet til Åfjord i Hyllestad.

kart: Kart i skolen
Gåsvær 61.17.705 004.69.487 Solund Helt vest i havet mellom Solund og Bulandet.

kart: Kart i skolen
Glavær 60.98.588 004.88.681 Gulen Helt vest i havet mellom Solund og Bulandet.

kart: Kart i skolen
Husøy 60.99.330 004.61.084 Solund En av de vestligste øyene i Ytre Sogn, sørvestsiden i sundet mellom Husøy og Kirkøy.

kart: Kart i skolen
Skjerjehamn 60.94.283 004.95.536 Gulen Nordvestsiden av Sandøy mot Mjømna.
kart: Kart i skolen
Børholmen 60.91.811 004.82.902 Gulen Sør for innløpet mot Sognefjorden, helt ut mot havet mellom Kversøy i vest og Grima og Lomannsøy i øst.

kart: Kart i skolen.

Hordaland

Privilegiested Nordlig Østlig Kommune Lokalisering Kart
Kjelstraumen 60.79.842 004.94.049 Austreim Like nord for sundet mellom Ulvøy og Bakkøy.

kart: Kart i skolen
Kremmerholmen 660.78.265 004.71.188 Fedje Inne på Fedjevågen.

kart: Kart i skolen
Bøvågen 60.69.924 004.92.362 Radøy Innenfor Fedjeosen ved nordsiden av vågen.

kart: Kart i skolen
Hernar 60.68.723 004.74.247 Øygarden På nordsiden av Kyrkjeøy i et sund som går i retning ØV.

kart: Kart i skolen
Bruknappen 60.65.957 005.11.526 Lindås Nord i Radøysundet like sør for Festo.

kart: Kart i skolen
Strusshamn 60.40.290 005.19.066 Askøy På sørsiden av Askøy (Fenring) mot Bergensleden.

kart: Kart i skolen
Lokøy 60.32.151 004.96.850 Fjell På vestsiden av Sotra (Sartor) litt sørvest av Landro, helt sør på Lokøy

kart: Kart i skolen
Brattholmen 60.35.046 005.16.035 Fjell På østsiden av Lille Sotra ved leden som fører til Bergen.

kart: Kart i skolen
Bukken 60.24.231 005.20.145 Sund På holmen nord for Mariholmen i Bukkesundet mellom Bjelkarøy og Lerøy.
kart: Kart i skolen
Glesvær 60.20.421 005.04.195 Sund På sørvestspissen av Sotra mot sundet mellom nordvestspissen av Toftarøy og Glesnes.

kart: Kart i skolen
Krosshamn 60.14.294 005.18.469 Austevoll I en øst-vest gående poll på den sydlige østsiden av Krossøy, sør av Store Skorpo på sørsiden av Krossfjorden.

kart: Kart i skolen
Bakkasund 60.13.069 005.10.084 Austevoll Vest av ferjeleiet Halhjem i Os, i sundet mellom Ytrøy og Indrøy.
Bakkasund.jpg
Bakholmen 60.09.081 005.16.976 Austevoll Nordøstspissen av Bakholmen mellom Risøy og Ståløy SØ av Hundvako.
Bakholmen.jpg
Godøysund 60.06.746 005.56.349 Tysnes På nordsiden av Tysnesøy beliggende i sundet mellom Godøya og Tysnesøy. Gjestgiveriet er i dag et populært fjordhotell og et av de mest populære reiesemålene for helgeturene til seilerne i Bergen Seilforening. På nordsiden av sundet ligger en hytte, tegnet av Fredrik Konow Lund. Den regnes i dag som et av de betydelige arbeidene i norsk arkitekturhistorie.

kart: Kart i skolen
Kvalvåg 60.01.164 005.08.405 Austevoll Beliggende på nordsiden av øya Stolmen. Eies av Bergen Seilforening.

kart: Kart i skolen.
Bekkjarvik 60.00.791 005.20.384 Privigert (handel og brennevinsrett) gjestgiveri øst på nordspissen av Selbjørnen i Bekkjarviksund.

kart: Kart i skolen
Klinkholmen 59.99.859 005.38.738 Tysnes På den østligste delen av Tysnesøy ca. en km. fra Langenuen, like øst av broen i Bårdsundet mellom Reksteren og Tysnesøy

kart: Kart i skolen
Neshamn 59.94.171 005.48.222 Tysnes Ligger ved østre bredd av Langenuen.

kart: Kart i skolen
Færøysund 59.97.015 005.35.775 Fitjar Nordøstspissen av Bakholmen mellom Risøy og Ståløy SØ av Hundvako.

kart: Kart i skolen
Engesund 59.92.015 005.25.447 Fitjar På Engesundøy på vestre side av Engesundet, sør for Selbjørnsfjorden.

kart: Kart i skolen
Brandasund 59.53.700 005.06.000 Fitjar Nordvest av Bømlo mellom Gisøy og Selsøy i Brandasundet, også kalt Gisøysundet, på østsiden av Gisøy. Intakt bygningsmiljø fra 1800-tallet.

kart: Kart i skolen
Øklandsvåg 59.79.872 005.12.837 Bømlo Nordøstspissen av Bakholmen mellom Risøy og Ståløy SØ av Hundvako.

kart: Kart i skolen
Folderøyhamn 59.79.958 005.30.386 Bømlo Sentralt i Stokksundet på østsiden av Bømlo.

kart: Kart i skolen
Sønstabøvåg 59.76.813 005.12.138 Bømlo Vest for Bremnes kirke. Farvannet er trangt og urent. God havn. Her drives ennå handel i 2. etasje (1970-tall).

kart: Kart i skolen
Espevær 59.59.143 005.15.622 Bømlo Beliggende vest av sydspissen av Bømlo.

kart: Kart i skolen
Spyssøy 59.72.898 005.37.886 Bømlo Beliggende like nord for Mosterhamn, ved det sørlige innløpet til Stokksundet.

kart: Kart i skolen
Hiskjo 59.72.992 005.13.972 Bømlo Rett vest ut for Sakseidet, midt på Bømlo.

kart: Kart i skolen
Mosterhamn 59.70.006 005.38.498 Bømlo Ligger på Østsiden av Bømlo.

kart: Kart i skolen
Valevåg 59.42.000 005.28.400 Sveio Ligger like øst for Moster.

kart: Kart i skolen
Tjernagel 59.62579 005.33.296 Sveio Ligger ved Bømlafjorden vest for Førde i Sunnhordland. Selve handelsstedet revet. Tilbak står tre hus og et bakeri. God havn. Nevnes i Snorre. kart: Kart i skolen
Bømlahamn 59.59.688 005.23.230 Bømlo På sydsiden av Bømlo i Bømlafjorden.

kart: Kart i skolen
Espevær 59.59.142 005.15.622 Austevoll På en øygruppe vest av Bømlo, bestående av bla. Nautøy, Saugøy og Espeværøy. "Baadehuset" på Espevær har bindingsverk og engelsk pipe som vitner om den svært nære forbindelsen til England.

kart: Kart i skolen
Mølstrevåg 59.52.207 005.25.522 Sveio Like nord for fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland ved innseilingen til Bømlafjorden. Et av de sørligste gjestgiverstedene i Bergenhus amt, plassert på Mølstrevågneset, en drøy nautisk mil øst for hovedleden til Bergen. Svært god havn.

kart: Kart i skolen

Litteratur

  • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 1 Ytre Hordaland. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1972.
  • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 2 Midtre og indre Hordaland. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1975.
  • Jan Henrik Munksgaard: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del Del 3. Sogn og Fjordane. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1980.
  • Diverse forfattere: Kulturhistorisk veibok Hordaland. Redaktør Nils Georg Brekke.Hordaland fylkeskommune. Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
  • Handelssteder på Vestlandskysten. Gåsungen nr. 3, Ålesunds Seilforening 1996.

Eksterne lenker