Haram kirke

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Haramsøy kirke)
Hopp til: navigasjon, søk
Haram kirke
2009 06 21 Haramsøy 262.jpg
Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1838
Endringer:  påbygget 1878
Kirkegård:  har kirkegård
Arkitektur
Materiale:  tre
Tårn:  over åttekanten
Kor:  rett avsluttet kor med sakristi
Skip:  åttekantet med galleri på den ene siden
Kirkerommet
Prekestol:  fra omkring 1600
Døpefont:  i tre fra 1963
Alter:  altertavle fra 1670 med motiv Nattverden, Jesus på korset og Den oppstandne Kristus
Plasser:  600
Vekten.jpg
Haram kirke bilder på kunsthistorie
Haram, Møre og Romsdal.
Kart: Kart i skolen

Haram kirke er en åttekantet kirke fra 1838 på Austnes, Haramsøy i Haram kommune, Møre og Romsdal fylke. Kirken er en panelkledd tømmerkirke med tilbygget kor med sakristi og våpenhus med 600 sitteplasser og tekking av skifer. Innvendige dekorasjoner er fra 1911 laget av Lars Osa og assistenten Johan Flem.

Historie

  • 1100-tallet Det antas at den første kirken på Haramsøy var en stavkirke fra dette tidsrommet. Den sto på Haram vis a vis prestegården på Lepsøy.
  • 1837 Den gamle kirken ble revet på grunn av manglende vedlikehold og man vedtok å bygge en litt mer sentralt plassert på Austnes. Mye av trvirket i den gamle kirken ble brukt opp igjen i den nye og mye av inventaret fulgte med over i den nye kirken.
  • 1878 Utført større vedlikehoildsarbeider.
  • 1892 Kirken fikk sitt første orgel.
  • 1911 Kirken restaurert og dekorert innvendig slik den fremstår i dag, etter plan av maleren av Lars Osa og assistenten Johan Flem.
  • 1912 Orgelet erstattet med et nytt.
  • 1964 Dagens elektro-pneumatiske orgel ble installert. Orgelet ble bygget på orgelfabrikken Vestre på Haramsøy.
  • 1978 Nye restaureringsarbeider.
  • 1993 Under malingsarbeid oppsto det en brann, men interiøret fremstår i dag som fullstendig restaurert.

Inventar

Skipet sett mot koret.
Foto: Frode Inge Helland

Altertavlen i barokk er fra 1670, er laget av en ukjent kunstner som også har laget altertavler for kirkene Grytten i Åndalsnes og Eid i Romsdal.

Gjenstander som ellers befinner i kirken og som fulgte med fra den gamle stavkirken er prekestolen, en kirkeklokke fra 1487 støpt av Gert de Wou den eldre, en kollektpose og en døpefont. Kirken har også en døpefont som ble laget etter som ble laget etter utsmykkingen i 1911. Gert de Wou den eldre var en av middelalderens mest kjente klokkestøpere.

Ikonografi

Altertavlen

På toppen av altertavlen kroner Christian den 5.’s monogram. Løvene symboliserer den verdslige makten. Ved siden av kronen er det to engler med sverd.

Engelen med vekt i hånden symboliserer den verdslige makten. Engelen med boken i hånden symboliserer kongens åndelige makt over kirken.

Midtfeltet har fortellinger fra påsken: Nattverden, korsfelstelsen og oppstandelsen. Oppstandelsen blir symbolisert av Kristus med seiersflagg. Kristus flankeres av evangelistene Matteus, Markus, Lukas og Johannes med evangelistsymbolene ørn, løve, okse og engel.

Korsfestelsen flankeres av brødrene Aron og Moses fra det gamle testamente.

Taket i koret

I taket i koret finnes en fremstilling av Kristus i Mandorla også omgitt av evangelistsymbolene.

Billedgalleri

Plan 1. et.
Foto: Frode Inge Helland

Eksterne lenker

Haram kirke på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.noKirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi