Haukelandstræet

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Husmannsplassen Haukelandtræet, på Årstad i Bergen ca. 1962. Haukelandsbakken gikk opp mellom husene og fortsatte videre opp Skotberget. På stedet ligger i dag Bygg for biologiske basalfag.
Foto: John R. Helland
Flyfoto over Haukelandsområdet 1951. Sykehusbygningene er godt synlige. Haukelandstræet markert ved Haukelandsbakkens krappe sving.
Foto: Kart i skolen

Haukelandstræ var en husmannsplass under Haukeland gård beliggende under Små-Ulriken ovenfor lyststedet Markusplassen, oppkalt etter omgangsskolelærer Markus Andersen.

Navn

Husmannsplassen er på folkemunne også kalt Haukelandsbakken, Markusplassen, Træet og Øvre Haukelandstræ.

Tunet

Tunet besto av to bygninger på hver sin side av Haukelandsbakken: Et lite rødt våningshus og en hvitkalket murt låvebygning med masardtak tekket med teglpanner. Bygningene kan ha skrevet seg så lang tilbake som til 1600-tallet.

Riving

Det ble vedtatt bevart i 1970 og reparasjonsarbeider utført. På 1990-tallet måtte kulturminnevernet akseptere et flyttingsvedtak det i 1990-årene skulle skaffes plass til det nye Bygg for biologiske basalfag (B.B.B.), . Ny tomt ble arrondert lenger oppe i bakken. Tomten ble senere forslått til helikopterlandingsplass. Låveetaket ble revet fordi Helse Bergen ikke hadde midler til reparasjon. Det ble inngått avtale med ny entreprenør og materialene etter bygningene ble ikke tatt vare på.

Statsbygg tilbød seg å stille til disposisjon et betydelig beløp til et alternativt kulturminnetiltak i området etter forslag fra fylkeskommunen. Dette beløpet fikk Helse Bergen overdratt som eier av bygningene de hadde revet.

Bilder

Kilder

  • Arne Eriksen: Berre eit kvitt hus?. Bergensposten NR.1 februar 2008, s. 35, organ for Statsarkivet i Bergen.
  • Per Jahn Lavik: Kronikk Gribber på Haukeland, Bergens Tidende 15.nov. 2008.