Hedared stavkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Hedared stavkirke
Hedareds stavkyrka.jpg
(ukjent)
Generelt
Byggeår:  1501-1505
Arkitektur
Teknikk:  Stavverk
Materiale:  Furu/eik
Mål:  ca. 35 m2
Skip:  Enskipet
Kirkerommet
Diverse:  Brannsikret
Commons-logo.png
Hedared stavkirke bilder på Commons

Hedared stavkirke (Svensk Hedareds stavkyrka og Hedareds kapell) står på Hedared i kommunedelen (sogn) Sandhult i Borås kommune som ligger i Västra Götalands län i Sverige. Det er den eneste bevarte stavkirken utenfor Norge som opprinnelig er bygget der.

Type og datering

Hedared stavkrike er en liten enskipet langkirke av Haltdalen-typen (øst-skandinavisk enkeltnavstype), og tilhører som sådan de enkleste stavkirkene vi kjenner til. Den består av skipet og et smalt kor med rett avslutning forbundet til østveggen.

På grunn av typen var det lenge vanlig å datere denne kirken til 1200-tallet, men ny forskning og bruk av årringdatering har stedfestet at tømmeret som er benyttet ble hogget først i 1501 (+2/-3 år). Kirken kan således først være bygget noe senere, fordi praksis med tørking av tømmeret tilsier minst 2-3 års tørketid. Dette stadfestes forsåvidt også av et såkalt biskopbrev fra 1506, der kirkens oppbygging nevnes.

Eksteriør

Kirkens yttervegger består av konvekse eikeplanker (stavplanker) som holdes sammen av tradisjonelle vertikale stolper (hjørnestaver), svill og stavlegje.

Under en renovasjon i 1781 ble kirken utstyrt med et nytt våpenhus og små rektangulære vinduer. Man antar at det ikke var vinduer i kirken før denne tid, men dette er noe uklart. Våpenhuset ble imidlertid fjernet igjen under en ny renovasjon i 1901, da den svenske riksantikvaren ønsket å føre kirken tilbake til sin opprinnelige stand. Også i perioden 1995–1997 ble kirken renovert.

Interiør

Interiør fra Hedared stavkirke i Sverige

Mange ting som peker i retning av at det kan ha stått (minst) ei tidligere kirke på stedet. Blant annet ble det under en renovasjon i perioden 1934-1935 funnet ei altertavle som var malt direkte på ytterveggen. Bildet forestiller jomfru Marias kroning og antas å være fra slutten av 1300-tallet. Man antar at maleriet at ble spikret opp av materialer fra ei tidligere kirke under en renovasjon som skal ha funnet sted i 1735.

Også inventaret i kirken kan understøtte teorien om at det har stått ei tidligere kirke her. Først og fremst det vakre Madonnabildet som antas å være fra 1200- eller 1300-tallet. Bildet pryder i dag det rekonstruerte sidealteret. Også et maleri av Frans av Assisi antas å stamme fra den samme perioden. I kirken finnes dessuten et fransk krusifiks som stammer fra 1100-tallet og en nattverdskalk fra 1200-tallet.

Kirkens interiør er godt bevart. Noen har hevdet at taksperrene skal være fra 1100-tallet, men dette har ikke latt se verifisere. Tvert om så sier den svenske riksantikvaren i et notat at disse har blitt byttet ut. Kirken har også innvendig (rett) himling, men det er ingen referanser til når denne ble anlagt. Korets vegger har figurmalerier som man tror stammer fra tiden da kirken ble bygget. Maleriene i skipet mener man stammer fra renovasjonen i 1735. Også den faste innredningen skal være i såkalt provensiell sen barokkstil.

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|