Immateriell kultur

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Immateriell kultur kan være språk, utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og festiviteter, kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen og tradisjonelle håndverksferdigheter.

Immateriell

Immateriell er et latinsk ord som betyr det samme som ikke-materiell. I bruk sammen med andre ord slik som verdier, kultur, rettigheter, mål, etc. blir det et eget uttrykk som gir meningen en egen identitet i språket. Imaterielle verdier er f.eks. oftest brukt om ideer og erfaringer til mennesker i form av tanker. Imaterielle verdier er et mer moderne uttrykk enn det konstruerte sammensatte ordet hjerne-kapital.

Materiell

Materiell er en gruppe fysiske gjenstander som hører sammen og skal brukes til et felles formål. Materiell brukes noen ganger også om både fysiske gjenstander og en gruppe mennesker. Men den vanlige betegnelsen på en tilsvarende gruppe mennesker, er personell, og personell kan brukes som en form for motsetning til materiell, også negasjonen immateriell benyttes til dette.

Eksterne lenker