Jonas Peson

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Jonas Peson: Kristus i Mandorla, Atermaleri, St. Markus kirke i Bergen.
Foto: Frode Inge Helland
Jonas Peson: Kristus på korset, Altermaleri, Vartdal kirke, Vartdal, Sunnmøre.
Foto: Andrva

Jonas Peson (eg. Johan Alfred Pettersen, født 31. januar 1887 i Helsingfors - død 18. september 1952 i Ålesund) var en finsk billedkunstner som bodde og virket i Norge fra 1920 til sin død.

Bakgrunn

Hans far, Viktor Alfred Pettersen (1849 - 1919), var var redaktør i ukeavisen Lørdagen. Jonas Peson vokste opp i et hjem som ble betraktet som et politisk sentrum i en tid hvor Finland var undertrykt og hadde mistet sine forfatningsmessige retninger, var preget av sosial uro og språkstrid. Det var en tid preget av husransakinger hvor kosakkene endevendte deres hjem. To år gammel mistet han sin mor. Faren giftet seg igjen senere, og søkenflokken på 4 tilbragte mye tid hos besteforeldrene.

Utdanning

I 1902, 15 år gammel sluttet Jonas i den vanlige, svenske skolen og begynte i litografilære i sin fars trykkeri. På kveldstid gikk han på Centralskolan i konstflit og i Universitetets ritsal og fikk tegneundervisning. I 1908 - 1911 studerte han ved Finska konstforeningens ritskola. I 1909 ble han flyttet opp i en høyere klasse og debuterte i 1910. I 1910 Ferdig utdannet ved kunstakademiet i Helsingfors.

Liv og virke

 • 1916 slo seg ned i Molde hvor han fikk borgerbrev.
 • 1920 etablerte malerskole i Kristiansund i årene 1920-1921, 1923-1924.
 • 1926 flyttet til Ålesund hvor han etter hvert drev en malerskole i årene 1926, 1929-1930, 1932-1933, 1940-1041, 1952.

På 1930-tallet ble Peson med i Oxfordbevegelsen og fikk ny religiøs inspirasjon som ga seg utslag i interesse for kirkekunst. I den forbindelse fikk han i oppdrag å utsmykke kirker og bedhus på Sunnmøre. Utmsykningen av Vartdal kirke i 1938 var et av de store oppdragene.

Produksjon

Pirkko Marjatta Bakken har registret 600 arbeider (malerier, akvareller, tegninger) av Jonas Peson. Hun karakteriserer dette som en mindre del av hans produksjon. I tillegg kommer en lang rekke offentlige utsmykkingsarbeider.

Separatutstillinger

 • 1915 Helsingfors, Stenmanns Konstsalong
 • 1917 Oslo, Kunstnerforbundet, Aalesund Kunstforening
 • 1918 Aalesund Kunstforening
 • 1919 Molde, Kristiansund
 • 1920 Trondhjems kunstforening, Molde, Kristiansund
 • 1922 Aalesund Kunstforening, Molde
 • 1923 Kristiansund
 • 1924 Aalesund Kunstforening,Kristiansund
 • 1925 Kristiansund
 • 1926 Aalesund Kunstforening
 • 1932 Aalesund Kunstforening, Ørsta
 • 1933 Aalesund Kunstforening
 • 1934 Aalesund Kunstforening, Ørsta
 • 1936 Aalesund Kunstforening
 • 1937 Aalesund Kunstforening
 • 1938 Volda Kunstlag
 • 1939 Aalesund Kunstforening, Ørsta, Volda Kunstlag
 • 1940 Trondhjems kunstforening, Stranda
 • 1942 Aalesund Kunstforening, Sykkylven
 • 1949 Ålesund, atelierutstilling
 • 1950 Molde, Kristiansund, Stranda
 • 1979 Sunnmøreutstilling, Ørsta Kunstlag
 • 1987 Aalesund Kunstforening, minneutstilling.

Kollektivutstillinger

 • 1910 Helsingfors:Finska Konstföreningens vårutstilling, Finlands konstnärers høstutstilling
 • 1911 Helsingfors: Finska Konstföreningens vårutstilling, Finlands konstnärers høstutstilling
 • 1912 Helsingfors: Finska Konstföreningens vårutstilling i Helsinfors, Finlands konstnärers høstutstilling
 • 1913 Helsingfors: Finska Konstföreningens vårutstilling, Finlands konstnärers høstutstilling
 • 1914 Helsingfors: Salon Intime, Strindbergs Konstsamling, Konstföreningens dukattä plan, G. Stemanns privatsamlig, Stenmanns Konstsalong. Pestersburg: Røde Kors utstilling av finsk kunst,
 • 1915 Helsinfors: Finska Konstföreningens vårutstilling, Salon Intime, ,Stenmanns Konstsalong, Stenmans vandreutstilling
 • 1916 Helsinfors: Finska Konstföreningens vårutstilling, Liljevalchs finsk utstilling
 • 1918 Helsingfors: Konstsalongen (Bäcksbacka)
 • 1919 Helsinfors: Galleri Hörhammer
 • 1921 Oslo: Blomqvist
 • 1923 Ålesund: Møremalerne
 • 1927 Ålesund: Ålesundsmalerne
 • 1929 Vestlandsutstillingen
 • 1930 Trondheim: De refuserte ved Landsutstillingen
 • 1931 Vestlandsutstillingen
 • 1932 Vestlandsutstillingen
 • 1933 Ålesund: Ålesundsmalerne
 • 1934 Trondheim: Møremalerne. Vestlandsutstillingen
 • 1937 Vestlandsutstillingen
 • 1939 Vestlandsutstillingen
 • 1945 Ålesund: Ålesundsmalerne
 • 1946 Trondheim: Møremalerne
 • 1948 Helsingfors: Konstsalongen (Bäcksbacka)
 • 1949 Ålesund: Jubileumsutstilling. Trondheim: Jubileumsutstilling
 • 1950 Ålesund: Møremalerne
 • 1951 Vestlandsutstillingen
 • 1952 Ålesund: Møremalerne
 • 1968 Helsingfors Konsthall
 • 1971 Helsingfors Stadshus (Bäcksbacka)

Utsmykkingsarbeider

 • 1921 Kristiansund: Den nye Kaffistova
 • 1926 Ålesund: Turnhallen
 • 1928 Ålesund: Kaffistova, Rådhuset
 • 1931 Gjermundsnes: Gjermundsnes Landbruksskole
 • 1932 Ålesund: Sjømanns Kvile
 • 1934 Ålesund:Aalesunds avis
 • 1935 Ålesund: Menighetshuset, Godtemplarnes hus
 • 1937 Ålesund: Misjonskirken. Sande: Sande kirke. Moltustranda: bedehus.
 • 1938 Vartdal kirke.
 • 1939 Ålesund: Blåkorssalen. Bergen: St. Markus kirke. Vigra: bedehus.
 • 1941 Ålesund: Ålesund kirkes kapell, misjonskirken.
 • 1944 Vågstranda: Vågstranda bedehus.
 • 1945-1947 Stranda: Stranda kirke.
 • 1946 Ørskog: Sunnmøre husmorskole.
 • 1948 Bergen: Kavli fabrikker. Sula: Langevåg kirke.
 • 1950 Ålesund: Maskinistgården.
 • 1951 Ålesund: Åse skole, Borgund Folkehøskole, Fjellstua på Aksl.

Temporære utsmykkingsoppdrag

 • 1924 Grand Hotell Bellevue, spisesalen til Raumabanens befaring, festlokalet i Åndalsnes til Raumabanns åpning
 • 1925 Møre fylkes skogselskaps avdeling på landsutstillingen i Bergen
 • 1928 Møre avdeling på Landsutstillingen i Bergen
 • 1930 Jubileumsutstilling i Trondheim, Møre paviljong
 • 1931 Landbruksutstillingen i Molde, meieri- og husflidsavdelingen
 • 1932 Varmessen i Ålesund

Scenedekorasjoner

 • 1926 Godtemplarnes hus, Ålesund
 • 1927 Fosnavåg ungdomshus
 • 1928 Stordalen ungdomshus, Bud ungdomshus
 • 1930 Møre Folkehøgskole, Ørsta
 • 1932 Bjørkedalen ungdomshus, Volda, I.O.G.T forsamlingshus, Ørsta
 • 1933 Ørsta ungdomshus, Vartdal ungdomshus, Stranda ungdomshus
 • 1934 Vatne ungdomshus, Sykkylven ungdomshus
 • 1935 Aamdal ungdomshus, Hovdebygda ungdomshus
 • 1936 Syvdsbotn ungdomshus, Arbeiderforeningen i Ålesund
 • 1937 Sandshamn ungdomshus
 • 1938 Velledalen ungdomshus
 • 1946 Sjøholt skole, Ørskog

Representert i gallerier

 • Helsingfors Stads Konstmuseum, Bäcksbacka samling
 • Tammerfors Konstmuseum
 • Moderna museet i Stockholm
 • Aalesund Kunstforening
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri

Stipendier

 • 1911 Löfgrenska fond
 • 1913 Hovingska fond
 • 1915 Lindmarckska resestipendium

Studiereiser

 • Moskva
 • Leningrad
 • 1913 Tyskland, Dresden, Danmark, Hersingør
 • 1914 Helsingør
 • 1915 Danmark, København
 • 1916 Norge, Molde - bosetter seg i Molde.
 • 1922 Tyskland (München, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Italia
 • 1925 Portugal, Spania, Frankrike (Paris)
 • 1949 Portugal

Medlemsskap, tillitsverv

 • 1911 - Medlem i Konstgalleriet i Finland
 • 1915 Medlem i Komiteen for Konstgalleriets omorganisering
 • 1931 Medstifter av Møre kunstnerlag
 • 1934 Styremedlem, revisor i Møre kunstnerlag
 • 1934 - 1939 Jurymedlem fra Sunnmøre for Vestlandsutstillingen
 • 1940 - 1942 Styremedlem i Aalesund kunstforening
 • 1946 - 1948 Nestformann i Møre kunstnerlag
 • 1946 - 1949 Varamedlem i styret i Aalesund kunstforening
 • 1950 - 1952 Styremedlem 1950 - 1952
 • 1950 - 1951 Kasserer i Møre kunstnerlag


Litteratur

Maleren Jonas Peson, Harald Grytten, Ålesund 2007. ISBN 9788291024141