Kapittelhus

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Kapittelhus fra Lincolnkatedralen

Et kapittelhus også kalt kapittelsal er et rom eller en bygning i en katedral eller et kloster der kannikene eller munkene holdt møter. Navnet kommer av at møter der hele kommuniteten var samlet for å ta avgjørelser kalles kapittel (i en katedral kalles det domkapittel). Rommet brukes også ofte ved tidebønnene. De første kapittelhusene kom sannsynligvis i det 9. århundre.

Rommet er normalt innredet med benker langs langveggene, en eller flere rader avhengig av hvor mange som tilhører kommuniteten, og et sete for den som leder møtet på den ene kortveggen.

Karteuserne

Karteuserordenens kapittelhus (kalt chartreuse etter deres moderkloster) er spesielle, da det ved siden av spisesalen er det eneste rommet hvor munkene regelmessig omgås hverandre; ellers lever de sine liv på cellene.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|