Klassisk terminologi

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Soyleorden dorisk.png
Soyleorden jonisk.png
Soyleorden korintisk.png

Begrepene som brukes innen klassisk arkitektur kan deles opp i hellensk og romersk terminologi.

Hellensk

 • Abakus -(abacus) den øverste delen av et kapitel. Engelsk forklaring
 • Akroterion-(acroterion) skulpturer over midten og hjørnene på tempelgavler.
 • Akt -naken modell.
 • Amfora -(amphora) gresk krukke med to hanker. Engelsk forklaring
 • Arkaisk -(archaic) tidlig gresk kunst, 650 - 490 f.kr.
 • Arkitrav -(architrave) bjelke som hviler på søyletoppene, kalles også epistyl. Engelsk forklaring
 • Base -(base) nederste del (fotstykket) av en søyle, ikke brukt i dorisk stil.
 • Cella -(cella) det indre rommet i tempelet hvor gudebildet var plassert. Blir også kalt naos. Engelsk forklaring
 • Contrapposto -kroppsstilling hvor vekten er ulikt fordelt på benene, og balansen oppnås ved en motsatt vridning i kroppen.
 • Dorere -(doric) folkegruppe som talte den doriske dialekt, bodde hovedsakelig på Peloponnes, de sydlige øyene i Egeerhavet og den sydlige delen av Lilleasias (Tyrkia) vestkyst.
 • Dorisk -Bygningsstil hvor søylene er uten base, søyleskaftet er kraftig, kapitelet består av echinus, en rund putelignende del, og søylen avsluttes av en kvadratisk plate(abakus). Engelsk forklaring
 • Echinus -den runde, putelignende nedre delen av et klassisk kapitel. Engelsk forklaring
 • Entablatur -(entablature) fellesbetegnelse for frise, arkitrav og karniss. Engelsk forklaring
 • Frise -(frieze) horisontalt bånd som hviler på arkitraven. Doriske friser er delt i metoper og triglyfer, joniske er sammenhengende.
 • Guttae -dråpeformet felt som forekommer i den doriske ordens bjelkelag.
 • Hellensk-den greske sivilisasjon i Hellas fra Mykenes fall til Aleksander den store.
 • Hellenistisk -(hellenistic) betegnelse på sivilisasjonen i Hellas og de land som Aleksander den store hadde erobret, i tiden 323-31 f.kr.
 • Hydria-(hydria) vannkrukke med tre hanker. Engelsk forklaring
 • Høyklassisk-(high classical) perioden fra midten til slutten av 5. årh. i gresk kunst.
 • Jonere -folkegruppe som talte jonisk dialekt og bodde hovedsakelig på de egeiske øyer, vestkysten av Lilleasia og Athen.
 • Jonisk -(Ionic) Bygningsstil hvor søylene har base, søyleskaftet er slankere og høyere enn de doriske, og hvor kapitelet består av echinus og volutter.
 • Kannelure -(flute) paralelle riller på søyler eller pilarer.
 • Kapitel -(capital) øverste del av klassisk søyle. Engelsk forklaring
 • Karyatide -(Caryatide) Søyle formet som en kvinnefigur. Bilde
 • Klassisk -(classical) gresk kunst 480-323 f.kr. Se også tidlig klassisk og høyklassisk.
 • Kouros -arkaisk statue av naken ung mann.
 • Kore -arkaisk statue av ung kvinne
 • Krater-(krater) krukke for blanding av vin og vann. Engelsk forklaring
 • Kylnix-(kylix) drikkeskål. Engelsk forklaring
 • Lekythos-(lekythos) tranghalset krukke for oppbevaring av olje. Engelsk forklaring
 • Metope -(metope) billedfelt på dorisk frise.
 • Mykensk -(mycenaean) sivilisasjon som talte en tidlig form for gresk og bodde i Hellas 16.-12.årh. f.kr.
 • Naos -(naos) den sentrale, indre del av et gresk tempel (cella).
 • Palmette - viftelignende plantemotiv. Engelsk forklaring
 • Pediment -(pediment) trekantet gavlfelt.
 • Peristyl -(peristyle) en sammenhengende søylegang, eller en plass omgitt av en slik.
 • Pilaster -(pilaster) pilar som delvis inngår i en vegg.
 • Pronaos -(pronaos) forhall til naos i et klassisk tempel. Engelsk forklaring
 • Rødfigur-teknikk -vaseutsmykning hvor figurene har keramikkfarven, og bakgrunn og detaljer er sortmalt.
 • Skaft -søylelegemet mellom basis og kapitel.
 • Skyphos -(skyphos) drikkemugge.
 • Sortfigur-teknikk -gresk vasemaleriteknikk hvor dekorasjonene fremstår som sort på rød bunn
 • Stereobat -(crepiodoma/stereobat) trappeformet underbygning til et klassisk tempel. Engelsk forklaring
 • Stylobat -(stylobate) plattformen som søylene hviler på i et klassisk tempel.
 • Tidlig klassisk -(early classical) perioden fra slutten av perserkrigene (479 f.kr.) til midt i 5.årh. f.kr.
 • Triglyf -(triglyph) rilleformet felt på dorisk frise.
 • Volutt -(volute) spiralformet del på jonisk kapitel. Engelsk forklaring
 • Votiv -gave som følge av et løfte.

Romersk

 • Akantus (acanthus)- plante som vokser i middelhavslandene. Utgangspunkt for ornament.
 • Akvedukt (aqueduct) -vannledning. Romersk oppfinnelse.
 • Atrium -1.Vanligvis et sentralt rom i et antikt romersk bolighus, med en rektangulær åpning i taket som åpner for sol og regn. 2.Forgård til en oldkristen basilika.
 • Arkade (arcade) -rekke med buer som hviler på søyler eller pilarer.
 • Basilika (basilica) -treskipet bygning hvis hovedskip er hevet over sideskipenes tak så rommet får overlys. Doms- og markedshall i antikken, senere til kirkebruk.
 • Forum - lat. torg
 • Halvsøyle - halv søyle som står opp mot en mur e.l.
 • Hippodrom - bane til hesteveddeløp.
 • Hvelv(vault) -kurvet murtak.
 • Insulae -romersk boligblokk.
 • Kassettetak (Coffered ceiling) -Dekorativt utformet innertak, fordypet firkantet mønster.
 • Katakombe (Catacombe)- underjordisk begravelsesplass.
 • Kompositt (composite) -romersk kapitel. Sammensatt av joniske volutter og korintiske akantusbladornament.
 • Kopi -gjengivelse av et kunstverk utført av en annen enn originalen.
 • Loggia - overdekket utrom som er åpent på en eller flere sider.
 • Obelisk -monolittisk stensøyle, firkantet form og pyramideformet spiss. Stammer fra Egypt.
 • Pilar (pier/pillar) -loddrett stolpe med firkantet tverrsnitt ( i motsetning til søylen som har rundt tverrsnitt).
 • Pilaster (pilaster) - flat rektangulær vegg- eller mursøyle med basis og kapitel.
 • Porticus - søyleforhall.
 • Replik -gjentakelse av et kunstverk utført av kunstneren selv.
 • Sluttsten (Keystone)- særlig tilhugget sten i en bue eller hvelvs toppunkt.
 • Spolie -(lat. krigsbytte) Triumfbuer kunne dekoreres med relieffer el. statuer røvet med som krigsbytte. (triumfbuen kalles da, i fagkretser, et spoliemonument)
 • Tambur - bygningsdel som bærer en kuppel.
 • Termer - romersk bad
 • Triumfbue (triumphal arc/chancel arc) -i romersk arkitektur en ornamental “byport”/æresport plassert i en by beregnet på triumfprosesjoner inn på forum. I kirker den hvelvbue som er plassert mellom langskip og kor.
 • Viadukt (viaduct) -veioverføring, broanlegg.