Korbuekrusifiks

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Korbuekors)
Hopp til: navigasjon, søk
Krusifiks fra Öja kyrka på Gotland
Foto: Jürgen Howaldt

Korbuekrusifiks også kalt korbuekors eller rodekors er en skulpturell fremstilling av den korsfestede Jesus på et krusifiks som i middelalderen ble hengt opp i korbuen, bueåpningen mellom skipet og koret eller plassert på en tverrliggende bjelke, en trabes, en bjelke som gikk tvers over koråpningen. I noe litteratur er betegnelsen triumfkrusifiks brukt synonymt med korbuekrusifiks. En bruker også Triumfkors i denne betydning.

Triumfkrusifiks , lidelseskrusifiks eller en kalvariegruppe kunne plasseres på denne måten. De Gotlandske ringkorsene er også ofte plassert som korbuekrusifiks.

Historie

Antakelig begynte skikken med å anbringe et krusifiks i korbuen i 1000-årene. Store krusifiks fantes i europeiske kirker tidligere, men det er usikkert hvor de var plassert i kirkerommet. I domkirken i Køln hang krusifikset over den døren som ledet inn til der hostien ble oppbevart, men ble senere flyttet til korbuen. I løpet av 1200-årene ble det i vesteuropa vanlig å sette opp et flere meter høyt og noen meter bredt skille mellom kor og skip, et lektorium. En plasserte da krusifikset på denne vendt ut mot menigheten. Det korsalteret som ellers sto under krusifikset ble flyttet opp på lektoriet slik at messetjenesten skulle bli synlig for menigheten.

Det kan se ut som at alle kirker hadde et krusifiks, og disse ble skiftet ut med nye utover i stilperiodene fordi synet på hvordan den korsfestede burde se ut skiftet. Det eldre krusifikset ble da hengt opp over et alter eller på et annet passende sted.

Det var flere måter å plassere krusifikset på over eller i korbuen. Krusifikset ble som regel anbrakt på en bjelke som ble plassert tvers over koråpningen slik at det var mulig å gå under det. Under korset var det skåret en tapp som ble plassert i en spalte i bjelken. Kristus kunne være omgitt av de personene som Bibelen beretter om. Figurene i kalvariegruppen ble gjerne festet på bjelken med tapper.

Litteratur

  • Anker, Peder; «Høymiddelalderens skulptur i stein og tre» i Norges kunsthistorie bind 2 side 126-252 ISBN 82-05-12266-0
  • Blindheim, Martin; «triumfkrusifiks fra middelalderen i Bjørgvin bispedømme» i Juvkan, Per red: Bjørgvin bispestol, Byen og bispedømme, Bergen 1970
  • Danbolt, Gunnar; Norsk kunsthistorie, Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag, tredje utgave Oslo 2009, ISBN 978-82-521-7435-9
  • Wolska, Johanna; Ringkors från Gotlands medeltid, En ikonografisk och stilistisk studie, Stockholm 1997 ISBN 91-628-2255-1

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Korbuekrusifiks.