Kristkirken på Holmen i Bergen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Omriss av Kristkirken på Holmen. Veggene i skipet skal ha vært der hekken er.
Foto: Nina Aldin Thune

Kristkirken på «Holmen» i Bergen var den gamle domkirken i Bergen og ble reist av Olav Kyrre i tidsrommet 1066-1093. I 1170 ble St. Sunnivas levninger flyttet fra Selja og skrinsatt over høyalteret. Den lå like nord for Håkonshallen. Denne kirke var egentlig viet til den hellige Treenighet - men ble kalt Kristkirken.

To kirker

Store kristkirke
Rekonstruksjon
Slik kan Kristkirken ha sett ut
St. Sunniva på Bergenhus plassert i koret der skrinet skal ha vært
Foto: Nina Aldin Thune

Lille Kristkirke og Store Kristkirke var sentrale i kirkesenteret som utviklet seg på Holmen i middelalderen. Kirkene var plassert like nord for Håkonshallen. Kristkirkene var kongers og dronningers kirker. Her ble de kronet, og her ble de gravlagt.

Lille Kristkirke ble bygd i tre, og sto ferdig forholdsvis raskt. Store Kristkirke ble et mer monumentalt bygg i stein, og ble ikke ferdigstilt under Olav Kyrres tid. Sannsynligvis har Lille Kristkirke fungert som en midlertidig kirke for biskopen i påvente av at Store Kristkirke skulle bli ferdig. Lille Kristkirke var kongelig begravelseskirke; Harald Gille (død 1136) og Sigurd Munn (død 1155) ble begravet derfra.

Store Kristkirke ble antakelig påbegynt av engelske håndverkere. Senere kan den videre byggestilen være påvirket av domkirken i Lund. Håndverkere fra Lund har arbeidet ved flere kirker i Bergen i årene fra ca. 1130 til 1170. Dermed ser det ut til at Store Kristkirke var dekorert med skulpturer på søylehoder, hvelv og buer, i en byggestil som var brukt på denne tiden.

Videre historie

På 1200-tallet var Holmen og Kristkirken Norges politiske sentrum. Kirken ble brukt til forhandlinger og kirkegården til tingsted ved kongehyllinger og riksmøter. Kongene ble også kronet, viet og gravlagt i kirken.

I 1531 ble kirken jevnet med jorden av høvedsmannen Eske BilleBergenhus festning da en mente at den var til hinder for vern av borgen.

Grunnplanen av kirken er markert med en plantet hekk i parkanlegget på Bergenhus. Hvor alteret stod finnes et minnesmerke med relieff av St. Sunniva.

Berømte graver

  • St. Sunnivas jordiske levninger ble ført hit og gravlagt ved høyalteret. St. Sunniva er Bergens og Bjørgvins skytshelgen, og hun er med i seglet til Bjørgvin biskop.
  • Kong Sverre Sigurdsson, født 1151 (?), død 9. mars 1202 var konge av Norge i perioden 1177–1202.
  • Kong Håkon Sverresson født 1182 i Nidaros (?), død 1. januar 1204 i Bergen var konge av Norge fra 1202 til 1204 etter at faren kong Sverre Sigurdsson døde den 9. mars 1202.
  • Kong Håkon Håkonsson var konge av Norge i perioden 1217–1263.
  • Kong Eirik Magnusson født 1268, død 15. juli 1299 var konge av Norge i perioden 1280-1299.
  • Margrethe av Skottland, dronning av Skottland, også kalt for «Jomfruen av Norge», var sønnedatter av Magnus Lagabøte, og hun ble begravet i Kristkirken etter at hun døde 7 år gammel på Orknøyene i 1290.

Eksterne lenker