Kronologisk oversikt over historie og kristen kunst

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Århundre Hele området
1. årh.
Peter og Paulus blir matyrer under keiser Nero i Roma ca. år 64
Evangeliene i Det nye testamentet nedskrives fra ca. år 70
Johannes Åpenbaring skrives på bakgrunn av keiser Domitians kristenforfølgelser ca. år 95
2. årh.
De tidligste kristne katakombedekorasjonene lages med helenistisk preg
Det nye testamentet har tat form
Jakobs protoevangelium blir skrevet ned
3. årh.
Kristendorfølgelser under keiserne Decius og Domitian
De kristne utgjør 10% av befolkningen i Romerriket
Maria blir i østkirken oppfattet som jomfru ved Jesu unfangelse
4. årh.
Keiser Konstantin legailserer kristendommen og begunstier kirken i år 313
Konstantinopel blir imperiets hovedstad
Konstantin leder det første kirkekonsil i Nikea i år 325
Det bygges kirker i Jerusalen og i Roma og andre steder
Korset blir kirkekunstens symbol
Keiserriket deles i vestriket og østriket i år 395


Århundre Vest Øst
5. årh. Folkevandringene fra nord herjer Roma fra år 410
Germanernes kristning begynner
Det vestromerske keiserriket går under
Konsilet i Efesos utnevner Maria til Gudeføderske i år 431
De eldste bevarte ikonene males i Sinai klosteret
6. årh. Benediktinerordenen oppstår
Roma får en inflytelsesrik pave Gregor den store
Den neoplatonske filosofen Pseudo-Dionysios Areopagitos ca. 530
Den østromerske keiseren Justinian innvier Hagia Sophis i år 537
Bysaninsk kultur blomstrer
7. årh. Kirkesynode i Toledo hevder Marias jomfruelighet Muslimer erobrer Jerusalem i år 638
8. årh. Araberne trenger seg opp i Spania
Det karolingiske rike utvikles<br< Pseudomateus blir nedskrevet
Keiser Leo forbyr bilder , Ikonoklasmen i år 726
Det andre kirkekonsil i Nikea i år 787 bestemmer at bilder må æres ikke tilbedes
9. årh. Karl den store krones til keiser i år 800
Germaneren Otto krones i år 862
Billedstriden blir avsluttet i år 842 og billedtilhengerne seirer
10. årh. Cluny-klosteret i frankrike grunnlegges
Romanske kirker i vest og nord
Kristendommen kommer til Danmark Jelingestenene i år 980, Kristendommen kommer til Norge St. Olavs død 1030
Fyrst Vladmir I av Kiev døpes i år 989
Første steinkirke innvies i Kiev i år 996
Munkesamfunnet på Athos blir sentrum for ikonmaleri
11. årh. Det blir et definitivt skille mellom vestkirken og østkirken i år 1054
Første korstog mot muslimene i år 1096
12. årh. St.Deniskatedralen ved Paris oppføres i Gotikk i år 1149
Romansk granittskulptur og kalkmaleri i Danmark
Vladimir nord for Moskva blir sentrum i det russiske riket
13. årh. Tiggerordene Fransikanere og Dominikanere opprettes
Siste korstog er i år 1279
Den Gyldne legende skrives
Konstantinopel erobres av korsfarere fra vet i år 1204
Mongolske tartarer erobrer Moskvaområdet i år 1237
14. årh. Sengotikk, malerne Martini og Memme ca år 1333
Tidlig Italiensk Renessansse, Giotto og Duccio
Birgitta av Vadstena har visjoner og stifter orden
kulminasjon av Mariakult
Tartaree beseires av de kristne i Russland
Den greske ikonmaler Teofan kommer til Novgorod
15. årh. Kuminasjon av Annakulten
Limbourgbrødrene lager miniatyrer i år 1415
Masaccio 1425, Angelico 1435
Boktrykkerkunsten blir oppfunnet i år 1449
Høyrenessansen med Leonardo, Rafael, Michelangelo fra ca. år 1500
Moskva blir Russlands kulturelle sentrum
Russisk-bysantinsk ikonmaleri har sin gullalder ved Rublev
Konstantinopel erobres av tyrkerne i år 1453