Kronstad hovedgård

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°22′37,258″N 5°20′46,882″Ø

Kronstad hovedgård fasade mot hagen
Foto: Nina Aldin Thune

Kronstad Hovedgård er en herregård og herskapsvilla i empire som ligger på Kronstadhøyden i Årstad bydel i Bergen.

På den 7,8 mål store eiendommen ligger det i dag et to-etasjers hovedhus, en vaktmesterbolig med tilhørende uthus og et hagehus. Hagen har flere store bøke- og lindetrærer. Terrenget er delvis terrasert og hagen er omgitt av en høye, hvitkalkete gråsteinsmurer som er tekket med sortglasserte panner. Fra eiendommen er det utsikt mot Bergen sentrum, Store Lungegårdsvann og Fjellsiden.

Bygningen

Husets sett fra inngangsiden
Foto: Nina Aldin Thune
Kronstad hovedgård kan sees helt til venstre på Johan Fr. L. Dreiers Prospect Af Bergen Optaget imod Westen i nerheden af Houkeland fra 1831
Château Margaux kan være er mulig forbilde

Stadskonduktør Ole Petter Riis Høegh skal ha tegnet den nåværende bygningen for konsul Joachim Friele i 1844. Det franske vinslottet Château Margaux skal ifølge Wiesmer som har skrevet Frieles stamtavle være brukt som modell.[1] Joakim Friele var vinimportør.

Huset, som tilhører hovedverkene fra senempiren, ligger dominerende til på Kronstadhøyden sør for Store Lungegårdsvann. Adkomsten er fra øst via en allé til plassen mellom hovedhuset og bakbygningen. Interessant er at det er blitt skilt mellom adkomsten og utgangen til hagen. Tidligere var det vanlig at hovedadkomsten var gjennom hagen rett mot døren i front, så dette er et nytt trekk.

Huset har to innganger som er markert med vindfang, den ene for herskapet, den andre til kjøkkenet.

Historie

Gården Kronstad, først kalt Hunsstadir, senere Honstad og Hunstad, ble trolig etablert på 1100-tallet og tilhørte cistercienserklosteret Nonneseter. Gården ble i 1480 solgt til Antoniusbrødrene.

Den danske adelsmannen og lensherre for Bergenhus, Vincens Lunge, overtok gården i 1528. Det tidligere Ålrekstadvannnet fikk nå også navnet Lungegårdsvannnet. Gården ble i Lunge familiens eie til Bjørge Juel overtok. Juels datter, Sidsel, ble gift med admiral Bernt Orning, som solgte eiendommen den 1. september 1693 til kapellan i Domkirken, Ove Schrøder.

Etter Schrøders død i 1695 ble gården solgt på auksjon til Karen de Lange, enke etter den rike kjøpmann Hans Hansen. Enkefruen solgte gården videre 7. januar 1705 til sogneprest i Domkirken, magister Anders Bruun. Fra denne tid ble gården kalt Cronstad eller Kronstad. Anders Bruun døde allerede samme år, og enken solgte gården til handelsmann Henrik Meyer Arntsen, som i 1725 solgte den til kjøpmann Ove Holm. Gården ble forpaktet av fenrik Hans Brandt etter Holms død. Brandt stiftet gjeld på gården og den ble solgt på auksjon til apoteker Peter de Beche. Etter hans død overtok enken, Rebekka von der Lippe. Gården ble forpaktet av Jens Jensen, men i 1760 solgt til Dan Lau. I 1775 kjøpte sønnen Kristoffer Henrik gården. Senere fikk forpakter Jens Jensen anledning til å kjøpe, og han bygde nye hus.

I 1781 ble Kronstad hovedgård kjøpt av kjøpmann og major Christoffer Gerhard Ameln. Stallen og forpakterhuset som står på eiendommen i dag, ble bygget på denne tiden. Etter at Christoffer Gerhard Ameln døde i 1806 og enkefru Karen Ameln døde i 1822, ble eiendommen kjøpt av Henrik Helmer. Han døde samme året og sønnene, Henrik og Jacib overtok og eide Kronstad fram til 1840.

Amelns hovedhus kan sees på flere prospekter av Johan F. L. Dreier. De viser husets dominerende posisjon på Kronstadhøyden. Husets er omgitt av de høye hagemurene, lignende de man finner ved Christinegård. Hovedhuset var den gang på en og halv etasje, med et høyt halvvalmet tak og og en hovedfasade preget av en stor buet midtark.

I 1840 ble Kronstad kjøpt av konsul og kjøpmann Joachim Friele. Han fikk i 1844 engasjert stadskonduktør Ole Peter Riis Høegh til å ombygge den opprinnelige bygningen fra ca. 1781. Friele var vinimportør og en anekdote fra Anthon Mohr Wiesner forteller at det franske vinslottet Château Margaux skal ha vært modell for fasaden. Huset fikk en ny etasje og ble rikt utstyrt med tempelfront, kraftige hjørnepilastre og fasader som er regelmessig oppdelt av vinduer. Empirebygningens andre etasje er preget av gjenbruket av rokokkodører og listverk fra Amelns tidligere bygning på stedet.

Eiendommen ble deretter solgt til vognmann Michael Iversen i 1868. I 1874 overtok Nils Johan Michelsen. Bygningen ble fredet av Riksantikvaren allerede i 1927. Eiendommen var i familien Michelsens eie fram til rundt 1965. Kronstad ble da solgt til Johan Vetlesen som brukte huset som selskapslokale. I 1973 overtok Aktive Krigsdeltakeres Forening. Kronstad var da i forfall og foreningen fikk satt i stand eiendommen.

Foreningen Aktive Krigsdeltakeres Forening ble offisielt nedlagt i 2007 og eierskapet ble overlatt til Stiftelsen Kronstad Hovedgård. Kronstad leies i dag ut til en rekke private sosiale arrangementer.

Bilder

Kronstad hovedgård.
Foto: Frode Inge Helland

Referanser

  1. Trumpy, Bjørn: Bergenske lyststeder, Bergen 1977, side 59

Litteratur

Trumpy, Bjørn: Bergenske lyststeder, Bergen 1977

Eksterne lenker