Krybbesmuget

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Krybbesmuget
Krybbesmuget-0.jpg
Foto:Nina Aldin Thune
Navn:  Krybbesmuget
Strøk:  Fjellet
Bydel:  Bergenhus
Kommune:  Bergen


Krybbesmuget er et smug som ligger i strøket Fjellet i Bergen. Smuget er en blindvei nordover fra Vetrlidsallmenning mot Bernhard Meyersvei og det ble i 1881 oppkalt etter Christi Krybbe skole.


Bygninger

Utsnitt av foto fra 1861 i Bergens Forretningsstrøk før og nå av Odd Arnesen og Anton M. Kielland som viser er midtarkhus ved siden av hovedhus fra 1853 midt i bildet
Krybbesmuget 5
Foto: Nina Aldin Thune

Krybbesmuget 3-5-7 er en større bygård med bolig- og driftsbygninger fra 1700- og 1800-tallet. Rasmus Meyer bodde i Krybbesmuget til sin død i 1916. Hans private kunstsamling er stammen i Rasmus Meyers Samlinger. Anlegget består av tre eiendommer, Krybbesmuget 3, 5 og 7. Disse har tildels ulik opprinnelse.

Bygningens historie

Minnplakett utenfor Krybbesmuget
Foto: Nina Aldin Thune

Branntakster fra 1766 omtaler en større eiendom, 22. rode nr. 2 med påstående ett hus i 2 etasjer, en bod og et rullehus, og et hagehus. Eier av dette var Albert Wichers.

 • 1797 eiendommen overtas av Gustavus Hellemund. Hovedhuset, et trehus, beskrives mer utførlig med bl.a. 17 fag vinduer.

Ildhus, bod og rullehus samt hagehuset er fremdeles del av eiendommen. Hagehuset har en murt bjelkekjeller.

 • 1838 Fredrik Meyer, farfar til Rasmus Meyer,overtar eiendommen. I branntaksten fra 1847 blir to våningshus beskrevet:

Et tømret våningshus i 2 etasjer med "Quist"(takleilighet), bord og steintak. 16 1/2 alen x 9 alen, dvs. 10,3 m x 5,6 m. Dette viser å stemme med nåværende Krybbesmuget nr. 5, bygning nord og av utseende med foto fra 1861 i Bergens Forretningsstrøk før og nå av Odd Arnesen og Anton M. Kielland som viser er midtarkhus (ved siden av hovedhus fra 1853). Ved nærmere undersøkelser av plantegninger av Krybbesmuget nr. 5 fra bl.a. 1923 ser det ut til å være rester av en gammel kjeller i 1. etasje med mål som tilsvarer målene i branntakst fra 1808.

En kan da anta at dagens Krybbesmuget nr. 5, nordre bygning, er bygget på rester av et hagehus fra 1766.

 • 1905/06 foretar Rasmus Meyer omfattende endringer i forbindelse med en kunstsamling. Arkitekt er Fred G. Meyer. Endringene består i:
 1. Utvidelse av ildhus mot øst for etableringen av Blumenthalrummet.
 2. Tak over loft heves for å gi plass til maleri-sal med takvinduer. Pipe flyttes.
 3. Nytt trappehus erstatter bitrapper som er i nr. 5
 4. Daværende turnsal utvides mot øst. Gamle sperrer skjøtes.
 • 1916 Eiendommen gitt til Bergen kommune av Rasmus Meyers arvinger.
 • 1924 Bygningene overtatt av Korskirken menighet
 • 1960 Blumenthalrummet blir brukt som klasseværelse
 • 1997 Fjeldets Bataljon får disponere Blumentalrummet med tilhørende kjøkken og gang etter flere år uten egnet samligslokale.

Bilder

Litteratur

 • Arnesen, Odd, Kielland, Anton M; Bergens Forretningsstrøk Før og Nu, Bergen 1928
 • Hartvedt, Gunnar Hagen; Bergen Byleksikon, Oslo 1994, ISBN 82-573-0485-9

Eksterne lenker