Kunsthistoriske perioder

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er vanskelig å definere presist når en periode starter og slutter et nyttig redskap i den kunsthistoriske vitenskap.[1]


Periodebegrepet har mer og mer overtatt for stil innen kunsthistorisk forskning. En ser da også på de historiske og kulturelle forholdene som kunstverket er en del av. Et av problemene med begrepet stil er også at det er umulig å bruke det på moderne kunst som ikke alltid har klare stiltrekk.

Historien ble derfor oppdelt i perioder så man lettere kunne orientere seg.

Oversikt over noen perioder og retninger

Betegnelse Alternative betegnelser Omtrentlig tidsperiode Kort kommentar, beskrivelse eller introduksjon
Urnesstil 100-tallet Urnesstilen er en kunst- eller kunsthåndverksstil som oppsto i Norden i løpet av den andre halvdelen av 1000-tallet. Stilen fikk sitt navn av den norske arkeologen Haakon Shetelig i 1909 etter Urnes stavkirke , og den typiske ornamentikken som er på stavkirkens nordportal.
Jellingstil 958
Romansk 1050 - 1400 Den romanske perioden har hentet både navn og innspiration fra den romerske bygningskunst. Periodens kjennetegn er bruken av rundbuede avslutninger over dører og vinduer. Derfor har navnet rundbuestil også blitt brukt.

De romanske bygninger har et meget enkelt, rektangulært grunnplan, små og trange rom og smale vinduer. De bærende konstruksjoner (vegger og søyler) er meget massive og bygget av regelmessig tilhuggede kvadre.

Gotikk 1150- 1550 Den gotiske arkitekturens kjennetegn er himmelstrebende, grasiøse rom med krysshvelvede tak og spissbuede vindusåpninger. Derfor bruker en også navnet «spissbuestil».

Ved å bygge utvendige støttepillarer og strebebuer ble det mulig å gjøre rommene bredere og høyere. Byggematerialet er stein og det ble ofte brukt farvet glass i vinduene.

Renessanse 1350 - 1600
1500 - 1600
Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og med det tenker vi på den åndelige oppvåkningen som gikk over Europa fra slutten av 1300-årene. Denne oppvåkningen fornyet diktning, arkitektur, billedkunst og vitenskap. Renessansen regnes fra omkring år 1400 til ca.1600, men dateringene varierer etter hvor i Europa man befinner seg.
Barokk Europa 1580-1720
Danmark 1640-1730
Barokken var en kunstnerisk stilperiode, som kom til Danmark omkring 1640 og ble der til omkring 1730. I Europa fra 1580-1720 . Ordet barokk stammer fra det portugisiske "barocco" og betyder "en stor uregelmessig perle". Barokken kjennes især på den storslåtte, selvsikre, kompakte og pralende stil.


Rokokko 1730 - 1770 Rokokko er perioden og stilen som følger etter barokken rundt midten av 1700-tallet. Ordet er avledet av det franske rocaille, som betyr skjell eller ujevn klippeformasjon. Rokokko er først og fremst forbundet med Ludvig XVs regjeringstid i Frankrike.
Louis Seize 1770 - 1795
Nyklassisisme Klassisismen 1750-1850 Nyklassisisme , neoklassisisme eller nyantikk, er en periode innen kunst, arkitektur og kunsthåndverk i Europa og Nordamerika. Retningen, som tok utgangspunkt i antikkens greske og romerske kunst, var fremherskende ca. 1750-1850. Den bygget på tysk arkeologi J.J. Winckelmanns skrifter og funnene ved utgtavingene i Herculaneum og Pompeji.
Empire 1804 - 1820 Empire og senempire er betegnelser på de sene fasene av klassisistisk stil. Den har navn etter Napoleons keiserdømme fra 1804 til 1815. Betegnelsen empire blir imidlertid også brukt om perioden etter Napoleons fall, til ut i 1820-årene. Senempire blir brukt om fremheskende stilpreg i senere arkitektur og dekorativ kunst til ca. 1850.
Biedermeier 1820 - 1835
Nyrokokko 1835 - 1870
Romantikken Romantikk er betegnelsen på en tankestrømning som dominerte europeisk kunst og intellektuell kultur fra slutten av 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Det er vanskelig å sette en klar grense for når romantikken tok slutt, da den varte lenger innenfor enkelte kunstformer enn andre.
Historisme 1870 - 1890 Historismen kjennetegnes ved at den gjenopplivet og etterlignet eldre perioders stiler, som gotikk, renessanse, barokk og rokokko. Disse nystilene kunne opptre samtidig, og derfor ble perioden tidligere kalt stilforvirring. Den nedsettende betegnelsen har også sammenheng med at periodens ytringer ble sterkt nedvurdert i første halvdel av 1900-årene, da mange reagerte mot nystilene som falske og overfladiske, og tok avstand fra en periode som ikke var i stand til å skape sitt eget stiluttrykk.


Symbolisme 1890-1910
- Jugendstil Art Nouveau
Modern Style, Belle Epoque,
Europa 1896-1910.
Danmark 1900-1915.
Formsprog, som arbeider mye med kurvede former, inspirert av naturens former.
Ekspressionisme
Modernisme Med modernisme sikter man vanligvis til den strømningen i vestlig kultur som forkastet tidligere tradisjoner og vektla kunstens og kunstnernes autonomi og egenverdi. Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden.

Begrepet er nokså svevende og udefinerbart, og er blitt revurdert med jevne mellomrom siden det ble tatt i bruk.

Opptakt til funksjonalisme 1910 - 1920
Funksjonalisme 1920 - 1940 Funksjonalisme (lat. «functio» (gen. functionis), fungere, utføre, fyllbyrde) er et begrep, mest kjent innen formgiving og arkitektur, som hevder at der er en uløselig sammenheng mellom bruken av et objekt og formen på det. Begrepet er også benyttet innen sosiologi, antropologi, filosofi, språkvitenskap, politikk, psykologi, og historie.
Realisme På midten av 1800 tallet oppstod det i fransk malerkunst en ny realisme som fikk avgjørende betydning for kunstens utvikling. Realismen er en historisk bevegelse i den bildende kunsten og i litteraturen, som fikk sin mest sammenhengende og konsekvente form i Frankrike. Den fikk også avleggere andre steder på kontinentet, i England og i USA. Bevegelsen hadde sin hovedtyngde fra omkring 1840 til 1870-80 tallet.
- Naturalisme Naturalismen er en retning innen realisme. Realismen kom som om en reaksjon på den foregående perioden romantikk, og finner sted rundt 1850-1890. Georg Brandes forbindes med denne perioden grunnet hans tanker om at problemer i samfunnet skulle settes under debatt.


- Impresjonisme Ordet impresjonisme betyr inntrykk, og malere som malte på denne måten søkte å gjengi det flyktige lyset og fargeinntrykkene uten å legge vekt på det fortellende i et bilde slik som realistene. Impresjonismen kan ses på som en radikal forlengelse av realismen.
- PostImpresjonisme
Art nouveau Art nouveau er et fransk/belgisk navn på en stilart som oppstod på slutten av det nittende århundre (1890-1914). Navnet betyr «den nye kunsten». Denne stilarten kan man finne både i Europa og USA. I Tyskland og Østerrike] bruker en betegnelsen jugendstil. I Spania kalles stilen for modernismo, og den preger for eksempel Barcelona. Den norske jugendstilen har mye til felles med den tysk-østerrikske.
- Kubisme 1910 Kubisme er en kunstnerisk periode utviklet mellom 1908 og 1912 i et samarbeid mellom Pablo Picasso og Georges Braque. Ideen bak kubisme var at man kun kunne beskrive objektet hvis man viste det fra flere sider på én gang, stikk i strid med perspektivlæren. En opphever det tredimensjonale rommet og interesserer seg mer for beskrivelsen av motivet istedet for det naturalistiske uttryk.
- Futurisme Futurisme er en retning innen kunsten i det 20. århundre. Futurismen gjorde seg først og fremst bemerket i Italia og Russland, deretter også i England. Futurismens ideer ble utforsket i alle kunstformer, så som malerkunst, skulptur, lyrikk, teater, musikk, arkitektur og til og med gastronomi. Futuristene bygget på kubismens ideer og ville derfra rasere all eldre kunst og litteratur og skape en ny kunst for maskinalderen og den moderne krigføringens tid.
- Dadaisme Dadaisme (eller Dada) var en kulturell bevegelse som påvirket kunstnere og forfattere i tiden fra rundt første verdenskrig og utover første halvdel av 1900-tallet. Dadaistenes aktiviteter kom til uttrykk som billedkunst, litteratur, teater og grafisk design, og inkluderte manifester, offentlige markeringer, demonstrasjoner og publikasjoner.


- Konstruktivisme Konstruktivisme er en estetisk kunstretning som vokste fram i Russland på 1900-tallet.

Vladimir Tatlin grunnla retningen i 1914 og senere sluttet også Antoine Pevsner og Naum Gabo seg til. Innen arkitekturen hadde retningen sitt høydepunkt i Sovjet unionen på 20- og tidlig 30-tall.


- Surrealisme Europa 1924 -
Danmark 1930 -
Surrealisme er en kunsthistorisk periode i Europa 1924-. I Danmark 1930-. Kunstretningen gjengir det underbevisste symbolsk.
- Ekspressionisme
- Eksistentialisme
- Spontanismen Europa 1945-
Danmark 1957-
- Art deco Art deco (fransk: Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) var en bevegelse innenfor dekorativ kunst tidlig på 1900-tallet, som vokste til å influere arkitektur, mote og visuell kunst. Art deco er en benevnelse på luksuriøs design og interiørstil i 1920- og 1930-årene. Den hadde likhetspunkter med både art nouveau og funksjonalisme og er kjennetegnet bl.a. ved utpreget bruk av kostbare materialer.
Postmodernisme Postmodernisme er en betegnelse på ulike retninger, innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og kunst, fra annen halvdel av 1900-tallet til vår tid.

Selve begrepet «postmodernisme» er omstridt, i likhet med de ulike tankeretningene og metodologiene som kan inkluderes i begrepet. Enkelte later til å betrakte «postmodernismen» som enda en blant mylderet av «ismer» innenfor modernismen; andre mener det dreier seg om en helt ny retning i idéhistorien.


Se også

Referanser

Litteratur

  • Larsson, Lars Olof; Metodelære i kunsthistorie, Oslo 1997 ISBN 82-02-17003-6

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Kunsthistoriske perioder.