Kunstsamler

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

En kunstsamler er en person som ikke selv lager kunst, men ser det å omgi seg med, og eie kunst som så nødvendig, at de kjøper kunstverker. Blant de største samlerne finner vi representanter for de rikeste familiene i verden. Noen opparbeider seg en ekspertise som de bruker som kunsthandlere og agenter for kunstnere de har tro på, eller allerede er anerkjent.

Mindre kjent er samlere med tildels store samlinger, som har brukt større deler av sin løpende inntekt på samlingen, kanskje uten tanke på om samlingen skal bli verdifull eller ikke.

Samlinger

I Bergen er Rasmus Meyers samlinger en av grunnstammene i Bergen Kunstmuseum, mens Stenersen-samlingen med bygning utgjør en stor del av museets samling av moderne kunst. Henie-Onstadmuseet og Fearnley-Egermuseet for moderne kunst i Oslo og omegn er også eksempler på private kunstsamlinger.

På verdensbasis er vel Guggenheimmuseene, i hovedsak basert på Peggy Guggenheims ekspertise og Solomon R. Guggenheims formue, mest kjent. I Nederland finnes blant andre Kröller-Müllersamlingen med museumsbygg. Mange andre samlere med formuer har testamentert hele museumsbygg eller nye avdelinger til sin hjemby, eller til staten med henblikk på å ta vare på samlingene, mens andre har testamentert samlingen og overlatt til ettertiden og museet å sørge for skikkelig visning og oppbevaring.