Kvinnherad kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Kvinnherad kirke
Kvinnherad Church.jpg
Kvinnherad Foto:Roar Johansen
Generelt
Byggeår:  1250
Endringer:  Restaurert 1670 og 1913
Kirkegård:  Kirken har kirkegård
Arkitektur
Periode: Gotisk og romansk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Kor:  Rett avsluttet kor
Skip:  Enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  Av tre fra 1630
Døpefont:  I tre kopi av den opprinnelige fra 1976
Alter:  Altertavle fra 1705
Kvinherad, Hordaland.
Kart: Kart i skolen

}

Kvinnherad kirke er en langkirke fra 1250 i Kvinnherad kommune, Hordaland fylke.

Byggverket er i stein og har 400 plasser.

Bygningen

Kirken har tårnfot, men ikke noe tårn. Den totale lengden måler 30m, skipet måler 20m x 13m, koret måler 10,5m x 10m og vestpartiet måler 6m x 8m.

Bygningen

Interiør
Foto: Nina Aldin Thune

Bygningen er utvendig kalket og har hjørnekvadrer i kleberstein. Kirken har få, små, spissbuete og høyt plasserte vinduer. Skipet har sydportal og to vindusåpninger. Vestpartiet er en tårnfot uten tårn med taket i jevn flukt med taket over skipet. Om kirken kan ha hatt tårn, er der ingenting som tyder på at så har vært tilfelle.
Kirkens portaler og spissbuete vinduer mot nord og sør har omramminger av kleberstein. Vestportalen har doble småsøyler, kolonnetter, med skivekapitel og skivebaser.
Mot nord er der tilbygg som inneholder Rosenkrantzenes gravkapell. Vegg i vegg med gravkapellet ligger sakristiet som ble opsatt i 1913. Koret har mot øst og sør grindverksvinduer, hvert med to høye trepassåpninger og topprosett og som har likhetstrekk fra Bergen domkirke, Ullensvang kirke og Fana kirke - alle med vinduer fra 1200-tallet. Man regner Kvinnherad kirke som tilhørende bergensgotikken.

Interiør

Koret er rett avsluttet uten apside. Korbueåpningen er rundbuet, nesten fem meter bred og antas å være original. Skipet har trolig hatt åpent takverk. I 1670-årene satte man opp den nåværende, hvelvede og skybemalte himlingen i skipet som gjorde kirkerommet lavere.

Inventar

Altertavlen, malt av Hans Sager i 1705 skildrer nattverden, korsfestelsen og oppstandelsen. Prekestolen fra 1630 er i barokk. Døpefonten er en kopi av den opprinnelige og utført i 1976 av Jens Mads Hjelmeland. Orgelet er fra 1955. Lysekronen er fra 1766, to lysestaker i sølv fra 1670-årene og en kalk i sølv fra 1683. Av middeladerinventaret er bare selve alteret tilbake. I alterfronten er der en åpning til oppbevaring av relikvier.
Kirken har to middelalderklokker. Den minste klokken er en messeklokke fra 1300-tallet som opprinnelig har hengt i koret. Den største er fra 1400-tallet og av tysk opprinnelse.
Prekestolen er et renessansearbeid fra første halvdel av 1600-tallet.
Inventaret for øvrig er fra tiden etter at baroniet ble opprettet. Altertavlen fra 1705 er i senbarokk. Hovedfeltet er et maleri som forestiller det siste måltid. På veggen bak Kristus er det et bilde av korsfestelsen. Rosenkrantzene våpenskjold er malt inn foran nattverdsbordet.

Historie

Kirken er første gang nevnt i kilder fra 1306. Da Rosendal baroni ble opprettet i 1661. I 1678, ble Kvinherad kirke privatkirke for baronen med rett til å ansette presten. Stamhusbesitteren overtok kirken da baroniet opphørte. Kirken gikk da, som en av landest siste, ut av privat eie og ble overtatt av menigheten i 1910. Den ble restaurert og pusset opp i 1913-14 og i 1955. I 1913 ble Rosencronenes familiestol fjernet og det ble tilbygget sakristi.

Billedgalleri

Litteratur

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Kvinnherad kirke.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi