Landås kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Landås kirke
Landås kirke.jpg
Generelt
Byggeår:  1966
Arkitektur
Arkitekt:  Ola Kielland-Lund
Teknikk:  Betong
Materiale:  Betong
Kirkerommet
Prekestol:  Rettvegget, 10-kantet prekestol av betong med håndlist i form av kantstilt firskåren bjelke.
Døpefont:  i form av rektangulær betongblokk som bærer sølvbekken.
Alter:  bordalter laminert treplate på to betongpilarer. Alterbilde glassmaleri av Per Remfeldt fra 1968

Landås kirke er en kirke bygd i en vifteplan fra 1966 i Bergen kommune, Hordaland fylke. Byggverket er i betong og har 600 plasser.

Bygningen

Bygningen er oppført av betong. Kirkerommets grunnplan er sektorformet med kor og alter plassert inn mot sirkelsentrum. Langmurene og takets bærekonstruksjoner dannes av radiært stilte skiver som fra begge sider trapper oppover inn mot rommets midtakse. Bortsett fra nederste (ytterste) skive som danner yttervegger, bæres skivene av pilarer i øst og vest. Takene danner rettvinklede, koppertekkede trinn fra skive til skive. De stiger med økende steilhet mot vest, og avsluttes i form av et tårnliknende oppbygg over koret.

Fondmuren mot vest er konkavt buet. Den består av glass som er innsatt mellom pilarene som bærer veggskivene. Veggen mellom kirkerommet og forhallen er av glass.

Kirkerommet er omgitt av kontorer og sakristi i nord, forhall i øst og menighetssal i sør. Under menighetssalen er det kjeller med garderobe, toaletter og tilfluktsrom.


Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi