Liste over revne stolpekirker, stavkirker og tilhørende utgravninger

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Liste over revne stolpekirker, stavkirker og tilhørende utgravninger i Nord-Europa. Listen er ikke komplett og vil høyst sannsynlig aldri bli det da nye opplysninger om gamle kirker kommer til hele tiden.

Tilbake til hovedartikkelen stavkirke

Norske kirker

Etter fylke med år for riving eller tap.

Akershus

 • Bjørke («Bjarka Michaels K. a Vestþorpi»), oppført omkring 1330 (eller før), erstattet av Bjørke kirke tømmerkirke i 1696 på samme tomt.[1]
 • Feiring («Fegringar»), oppført før 1335, revet og i 1693 erstattet av tømmerkirke som ble erstattet av nåværende Feiring kirke.[2]
 • Hof i Fet («Hofs K. i Fit»), oppført før 1396, erstattet av tømmerkirke omkring 1580, tømmerkirken brant i 1682 (Dietrichson mente det var stavkirken som brant i 1682, nåværende Fet kirke omtrent på samme sted.[3]
 • Hurdal («Hurđardals Margareta K.»), oppført før 1400, stavkirken ble del for del bygget om med tømmerkonstruksjon slik at i løpet av 1600-tallet var all stavkonstruksjon erstattet.[4]
 • Imshaug stavkirke, i Sørum ved Glomma

Oslo

Østfold

 • Heli («Helini»), Spydeberg før 1383 1661 Trolig stavkirke oppført i middelalderen (før 1383 skriver Dietrichson), revet og tømmerkirke oppført i 1661,[6] ny Heli kirke tømmerkirke oppført i 1861 den brant i 1996 (Dietrichson skriver at det var stavkirken som ble revet i 1861[7]).
 • Holleby kapell, Sarpsborg middelalder sent 1500-tall Trolig stavkirke, ute av bruk/nedlagt på slutten av 1500-tallet (Dietrichson skriver 1568),[8]) ny kirke 1920.
 • Hen kirke , Eidsberg]] middelalder Ute av bruk ca. 1400. Nøyaktig lokalisering er ikke kjent

'Hærland («Heruland kirkja»), Eidsberg før 1366 1600-tallet Revet på midten av 1600-tallet, Dietrichson oppgir ca. 1718 som rivningsår.[9]

 • Rømskog («Rymskog»)Nevnt 1369 1799Stavbygget skip ble i 1799 erstattet med tømmerkonstruksjon, denne utgjør nå en del av Rømskog kirke[10]
 • Båstad («Bođstađa»), Trøgstad før 1364[11]1600-tallet Erstattet(?) av tømmerkirke (nevnt på 1600-tallet) som ble revet i 1860 da dagens Båstad kirke ble reist.[12]

Vestfold

 • Hillestad («Hildistađa Margareta»), Holmestrand ? revet før 1724 laftebygg oppført i 1724
 • Hvarnes i Larvik  ? revet etter 1666 [13]
 • Svarstad («Svarfastađa Olafs K. i Lagardal»), Lardal ? revet omkring 1657 laftebygg oppført i 1657
 • Tjølling, «Istra Cap.»? brent under Syvårskrigen ca 1570 [14] mulig stavkirke

Hedmark

Oppland

Buskerud

Telemark

 • Atrå stavkirke, revet 1839
 • Bø stavkirke [28]
 • Dal stavkirke
 • Frøystul stavkirke
 • Gransherad stavkirke, revet 1852
 • Gårå stavkirke
 • Hjartdal stavkirke, revet senest 1809
 • Lardal stavkirke
 • Lisleherad stavkirke
 • Mæl stavkirke
 • Nesland stavkirke, revet 1847
 • Roholt stavkirke, Vrådal i Kviteseid [29], revet cirka 1685 [30]
 • Sannidal stavkirke
 • Sauland stavkirke, revet 1860
 • Skafså stavkirke, revet cirka 1830
 • Tuddal stavkirke
 • Veum stavkirke, revet senest 1727
 • Vinje stavkirke, revet 1796
 • Øyfjell stavkirke

Aust-Agder

 • Evje stavkirke, revet før 1833
 • Hylestad stavkirke[31], Setesdal, revet 1838
 • Vegusdal stavkirke

Rogaland

Hordaland

 • Fantoft stavkirke, tidligere Fortun i Sogn, brant ned i 1992
 • Granvin stavkirke, revet omkring 1722
 • Grindheim stavkirke, revet omkring 1725
 • Holmedal stavkirke, revet mellom 1722 og 1830
 • Jondal stavkirke[32], revet 1725
 • Ulvik stavkirke, revet 1711
 • Varaldsøy stavkirke, revet på 1720-tallet
 • Øystese stavkirke, revet 1868

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

 • Rennebu stavkirke

Andre

 • Austad stavkirke
 • Kornstad stavkirke, revet 1871
 • Kvie stavkirke
 • Røvde stavkirke, revet ca. 1860
 • Sandeid stavkirke, revet ca. 1814

Utenlandske kirker

Danmark

 • -

Island

Sverige

Referanser

 1. http://www.norgeskirker.no/wiki/Bj%C3%B8rke_kirke
 2. http://www.norgeskirker.no/wiki/Feiring_kirke
 3. http://www.norgeskirker.no/wiki/Fet_kirke
 4. http://www.norgeskirker.no/wiki/Hurdal_kirke
 5. Magnell, Steinar (2009): De første kirkene i Norge. Kirkebygging og kirkebygger før 1100-tallet. Masteroppgave, UiO.
 6. http://www.norgeskirker.no/wiki/Heli_kirke
 7. Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892
 8. Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892
 9. Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892
 10. http://www.norgeskirker.no/wiki/R%C3%B8mskog_kirke
 11. Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892
 12. http://www.norgeskirker.no/wiki/B%C3%A5stad_kirke
 13. Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892
 14. Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892
 15. Brannrester funnet av en tidlig stolpekirke som ble erstattet av en stavkirke på 1200 tallet
 16. Det er noe diskusjon om kirken var selvstendig sognekirke eller annekskirke, men i et diplom fra 1375 omtales «Bagns kirkiu sookn a Waldræs», L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796.
 17. Kirken er i en kilde antatt revet i 1700 mens en annen angir at den stod i 1796 [1]
 18. Portalen finnes i København, Hauglid Norges stavkirker, E.B. Hohler, Norwegian Stave Church Sculpture, Vol. I-II, s. 231 f.
 19. Mulig en tidligere stolpekirke, samt spor som kan tyde på en enda tidligere palisadekirke
 20. Velkjent kirke fra norsk folketradisjon
 21. Den maa være nedtaget mellom 1675 og 1735 – Dietrichson, L., De norske Stavkirker, Kristiania 1892
 22. Kraftig ombygget i 1620-åra
 23. Norges kirker: Eggedal lest på nett 24.febr 2013.
 24. Vestportalen og mesteparten av sørportalen oppbevares ved Oldsaksamlingen. Det er også funnet spor etter en tidligere stolpekirke på kirketuften.
 25. Kirken ble malt av I. C. Dahl
 26. Dietrichson, Lorentz (1892):De norske stavkirker. Studier over deres system, oprindelse og historiske udvikling. Kristiania: Cammermeyer, s.363.
 27. Det malte kortaket fra 1400-tallet oppbevares ved Oldsaksamlingen
 28. Rester etter en stolpekirke ble funnet under golvet i Bø kirke
 29. Dietrichson, Lorentz (1888): Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Kristiania: Malling.
 30. Kviteseid historielag lest på nett 4.mai 2013.
 31. Vestportalen oppbevares ved Oldsaksamlingen
 32. Kirken er referert i 1325, L. Dietrichson, 1892
 33. (Fantoft stavkirke i Bergen), brant til grunnen i 1992, gjenoppbygd som kopi
 34. Kyrkjer i Gloppen. nrk.no. Besøkt 5 august 2007
 35. Helland, Amund (1911): Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrevet. Romsdals amt. Kristiania: Aschehoug
 36. Martinius Leirvoll, Guri Hestås Myrvang, Per Einar Strand, Helge Øverås (red., 1994) Sira kyrkje 125 år : 1869-1994 : eit festskrift – Eresfjord sokneråd, Eresfjord.

Litteratur

 • Dietrichson, L., De norske Stavkirker, Kristiania 1892

Eksterne lenker