Masaccio

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Masaccio
Masaccio Self Portrait.jpg
Fødselsnavn: Tommaso Cassai
Fødselsdato: 21 desember, 1401
Fødselsted: Castel San Giovanni di Altura, Italia
Bortgang: 1428
Nasjonalitet: Italiensk
Felt: Maler
Kjente verk: Treenigheten, Utdrivelsen fra paradis

Thomas Guidi, kjent som Masaccio (”klossete Thomas"), født 1401- død 1428, var en ledende florentinsk maler tidlig på 1400-tallet

Liv og virke

Det er antatt at han var elev av Masolino da Panicale som arbeidet i den internasjonale stilen som feide over Europa og som var kjennetegnet av strålende farger, overdådige kostymer, intrikat ornamentering og ofte storslåtte opptog.

På tross av dette ble Masaccio den fremste arvtager av Giottos stil som han revolusjonerte fullstendig. I løpet av bare seks år utforsket han et helt nytt terreng i malerkunsten, romillusjonen.

Verk

Skattens mynt

Masaccio: Skattens mynt'. Freske i Branacci-kapellet i Sta. Maria del Carmine i Firenze

Bildet er en freske i Branacci-kapellet i Sta. Maria del Carmine i Firenze. Det viser scenen fra Mattheusevageliet hvor tolleren møter Jesus og disiplene ved byporten til den romerske byen Kapernaum og krever tributt av Jesus og disiplene for å slippe dem gjennom byporten. Jesus ber Peter gå til stranden av Gallileasjøen hvor Peter, som forutsagt av Jesus, finner tributtpengene i munnen på en fisk og går tilbake for å betale.

Dette handlingsforløpet i bildet har Masaccio skildret i tre scener:

 • I midten, blant disiplene instruerer Jesus Peter om å hente pengene i munnen på fisken.
 • Til venstre mot billedkanten i mellomgrunnen, tar Peter pengene ut av munnen på fisken.
 • Til Høyre legger han pengene i tollerens hånd.

Bildet har forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Bakgrunnen utgjøres av et ødslig landskap. Mellomgrunnen utgjøres av Peter på stranden og arkitekturen ved byporten. Forgrunnen utgjøres av Jesus omgitt av disiplene og Peter og tolleren. Til sammen utgjør dette et befolket billedrom som forsterkes av den ellipsen som utgjøres av disiplenes føtter og den ellipsen som bevegelsen danner i vendingen Jesus foretar fra tolleren til Peter. Billedrommet forsterkes ytterligere gjennom linjeperspektivet i arkitekturen og de mørkere fargene i bakgrunnen som fremhever figurene i forgrunnen.

Hovedgruppen er belyst av en distinkt kilde som befinner seg opp til høyre utenfor bildet. Dette streiflyset, chiaroscuro, gir et tydelig relieff i modelleringen av figurene, og fremhever det helt sentrale i motivet: Jesus, tolleren og Peter, og som lar resten være i et halvlys. I Masaccios bilder synliggjøres massene gjennom måten han lar lyset falle, med retning og styrke.

Figurene i Skattens mynt er fremstilt verdige og høytidelige, men også med anatomisk troverdighet og ledig naturlighet i bevegelsen.

Den hellige Treenigheten

Masaccio: Masaccio: Den hellige Treenighet. Freske i Santa Maria Novella i Firenze

Bildet er en freske som befinner seg i Santa Maria Novella. Det er realistisk fremstilt med bruk av sentralperspektiv - renessansemaleriets hovedanliggender – og fremstår som en nisje i veggen. Perspektivet fluktpunkt (forsvinningspunkt) er lagt til korsets fot. Betrakteren ser opp på korset, men ned på sarkofagen under. Bildet blir en utvidelse av betrakterens rom. Perspektivet er så velkonstruert at man har spekulert på om Brunelleschi har samarbeidet med Masaccio. Perspektivet er så geometrisk utført at det er fullt mulig å rekonstruere kapellets nøyaktige mål. Komposisjonen er en klassisk trekantkomposisjon hvor den korsfestede Jesu hode utgjør toppen. Grunnlinjen utgjøres av donorene Lorenzo Lenzi og hans hustru som kneler nederst på hver side. Bak og høyere står Faderen. Den hellige ånd er vist som en due mellom hodet på Faderen og Jesus. Mens hovedmotivet synes å være trukket inn i veggen, stikker sarkofagen tilsynelatende ut.

Betydning

Masaccio var arvtager av den rolige og skulpturale stilen til Giotto og revolusjonerte den på en måte som ble studert og utviklet av generasjoner av renessansens malere. Han innfører billedrommet. Måten han justerer det i forhold til betrakteren, er det første skritt i utviklingen av det illusjonistiske maleriet som fascinerte mange malere opp gjennom renessansen og barokken. De fleste kunsthistorikere mener at ingen annen maler i historien har bidratt mer til utviklingen av an ny stil på så kort tid.

Verk (i utvalg)

 • Cappella Brancacci, Santa Maria del Carmine i Firenze 1425-1428
  • Skattens mynt
  • Peter prediker i Jerusalem
  • Peter døper de nyomvendte
  • Teofilos sønns oppstandelse
  • Apostelen Peter lindrer de svake med sin skygge
  • Fellesinntektene fordeles
  • Ananias død
  • Utdrivelsen av paradiset
  • Den hellige Treenigheten, Santa Maria Novella i Firenze 1425-1428
  • Korsfestelsen, 1426

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Masaccio.