Midtskip

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Midtskip

Et midtskip er det langsgående midtrommet en finner i en kirke eller en annen flerskipet bygning som basilika. Midtskipet strekker seg fra den normalt vestlige) hovedinngangen eller bakveggen, til [[tverrskip|et, eller i en kirke uten tverrskip , til koret. Betegnelsen hovedskip er også brukt om midtskipet.

Midtskip, som er det sentrale skipet, er ikke nødvendigvis større enn de andre, men har ofte høyere vegger. Betegnelsen kan også referere til de tre midterste skipene i en kirke med fem skip.

Midtskip i basilika

En Basilika ble ofte konstruert med et høyere midtskip mellom to lavere sideskip for å gi mest mulig lys til interiøret. Sideveggene i midtskipet deles inn i arkade søylerekken mellom midtskip og sideskip, triforium veggflaten over arkaden, med samme høyde som hvelv og tak over sideskipet og klerestorium midskipets vegger over sideskipstaket, med vindusåpninger.

Se også

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|