Nedre Eiker kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°45′23″N 10°2′19″Ø

Nedre Eiker kirke
Nedreeiker 069.jpg
Krokstadelva Foto: Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1860
Endringer:  Restaurert i 1957, 2010
Arkitektur
Periode: Nygotikk
Arkitekt:  Wilhelm Hanstein
Teknikk:  Tømmer
Materiale:  Tre
Tårn:  vesttårn
Kor:  Østre del av skipet
Skip:  Enskipet delt i tre av to stolperekker
Kirkerommet
Prekestol:  i tre med 6 fag
Døpefont:  åttekantet av marmor
Alter:  Altertavle, Jesu møte med kvinnen ved brønnen laget av Christen Brun.
Plasser:  476
Diverse:  Glassmalerier av Carsten Lien fra 1957
Vekten.jpg
Nedre Eiker kirke bilder på kunsthistorie

Nedre Eiker kirke er en langkirke fra 1860 i Nedre Eiker kommune, Buskerud fylke. Grunnstenen til kirken ble nedlagt 22. oktober 1858, og grunnarbeidene ble påbegynt. I løpet av ett år var kirkebygget under tak, og 21. november 1860 ble kirken innviet. Til jubileet i 2010 ble det bygget nye rom i kjelleren blant annet en menighetssal.

Bygningen

Xylografi fra 1862
Tegning: Ukjent
Nedre Eiker kirke
Foto: Nina Aldin Thune
Interiør
Foto: Nina Aldin Thune
Altertavle
Foto: Nina Aldin Thune

Kirkerommet består av en lang bygning med rektangulær grunnplan og sadeltak. I den østre delen av rommet finnes koret. Koret har samme bredde som skipet og er skilt fra det med en korskranke.Inntil korets østgavl er det et utbygg som inneholder sakristi og rom for dåpsbarn.

Foran vestgavlen er reist et høyt tårn. På tårnets nord- og sydside er det utbygg som er like høye som kirkerommet og har tverrstilte sadeltak. Utbyggene, som bygger seg halvt inn over kirkerommet, inneholder innganger til kirken og galleriene.

Kirkerommet er inndelt i 3 skip av to stolperader som bærer to langsgående dragere. Kirken har tårn i vest med en tofløyet vestdør med overlys til tårnfoten.

I årene 2007-10 ble kirken utvides nå med tre nye rom under jorda for å få plass til nytt toalettanlegg, heis for bårer og personer, stellerom for dåpsbarn, et teknisk rom, bårerom med kjøling og et lagerrom. Arkitekt var Per Skaflem.

Interiør

Prekestolen er plassert på nordsiden, på nederste trinn i oppgangen til koret, døpefonten på sydsiden av korgulvets fremspring. Kirken har galleri langs vestveggen og langs nord- og sydveggen i skipet, frem til det østre søylepar. Orgel er på vestgalleriet.

Kirken ble malt innvendig 1957 og fikk farver etter forslag av Carsten Lien som også utførte glassmalerier øverst i vinduene. Farvene bygger på eldre farver: lyseblå vegger, gråhvite stolper og bjelker. Himlingens plater rosa. Knektene under loftsbjelkene og mellom stolpene er rosa med rødbrun sjablonering.

Til jubileet i 2010 ble kirkens interiør malt og den fikk nye kirkestoler.

Glassmalerier

Nedre Eiker kirke har en rekke vakre glassmalerier som kom på plass i kirken i forbindelse med restaureringen i 1957. De er laget av Carsten Lien, overlærer ved Statens håndverks- og industriskole. Kirken, med glassmaleriene på plass, ble gjenåpnet 15. desember 1957.

Skipets langvegger har fem vinduer på hver side som øverst har fått et felt med to glassmalerier.

Glassmaleriene i skipet

Glassmaleriene i koret

Delvis bak og over altertavlen er et tredelt vindu, og øverst her er det plassert tre glassmalerier.

<videoflash>tNAFWigepk4</videoflash>

Litteratur

  • Sigrid og Håkon Christie; Norges kirker, Buskerud bind 2 Oslo 1986 s 400-404

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi