Nes kirke i Sauherad

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 61°17′53,52″N 07°18′53,02″Ø

Nes kirke i Sauherad
2016 08 19 Nes Sauherad 001.JPG
Nes, Sauherad, Telemark. (2016)
Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  Omkring 1180
Endringer:  1850, 1938 og 1954
Viet til:  Peter og Paulus
Kirkegård:  Ja.
Arkitektur
Periode: Romansk
Arkitekt:  Ukjent
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Tårn:  1800-tallet
Portal:  Vestportal, to sydportaler
Kor:  Smalere enn skipet
Skip:  Hevet midterm
Kirkerommet
Prekestol:  av tre i renessanse 1663
Døpefont:  i tre fra 1938 av Øystein Torhøl (kopi av gammel døpefont)
Alter:  Altertavle korsfestelsen 1663
Diverse:  Kalkmalerier i koret
Commons-logo.png
Nes kirke i Sauherad bilder på Commons
Vekten.jpg
Nes kirke i Sauherad bilder på kunsthistorie

Nes kirke er en langkirke fra omkring 1180 i Sauherad kommune, Telemark fylke. Bygningen er i stein, med rester av relieffer fra middelalderen, og den har 170 plasser. Nes kirke ligger fint til på Nesodden. Fra kirkebakken er det utsikt over Norsjø, bygden og fjellene omkring, Lifjell i nordvest, Skåråfjell i nord, Haukvikfjellet i øst og Breisås i sør-vest. Kirken er viet til apostlane Peter og Paulus og ble vigslet 14. september. Årstallet har vært ukjent, men det er gjort årringsdateringer av treverket i taket i koret som viser at tømmeret der ble felt i 1181-1182. Det var vanlig at kirker ble innviet på en søndag, så det mest sannsynlige er derfor at Nes kirke ble innviet søndag 14. september 1186. Skipet er trolig reist senere enn dette.

Bygning

Kirken sett fra nord-øst.
Foto: Frode Inge Helland

Kirken er romansk, oppmurt i stein med mørtel av kalkblandet leire og fundamentert på fjell.

Kirkeskipet og koret var den opprinnelige kirkebygningen fra middelalderen.

Våpenhus med tårn og sakristi ble i 1860 tilbygget og oppført i tre. Kirken har rundbuet vestportal i våpenhuset og to rundbuede sydportaler. Opprinnelig hadde kirken to tårn. I det store tårnet ved vestveggen hang de to store klokkene fra middelalderen. De er ennå i bruk, men omstøpte.I et mindre tårn hang to mindre klokker – primklokker. De ble særlig brukt til kiming i høytidene. De er nå borte.

Nes kirke ble oppført omtrent på samme tid som flere av de andre steinkirkene i Telemark, Romnes, Kviteseid, Seljord og Bø gamle kirke. Man antar at det var omreisende byggelag som sto for byggingen.

Ifølge Harry Fett tyder motivene i steinportalene på at det ha vært en geistlig i byggehytteen som var like godt kjent i Eddaen som i Det gamle testamente.

Eksteriør

Altertavlen.
Foto: Frode Inge Helland
Korveggen sett mot skipet.
Foto: Frode Inge Helland
Skipet.
Foto: Frode Inge Helland
Skipet.
Foto: Frode Inge Helland
Relieff på skipet utvendig østvegg syd for koret.
Foto: Frode Inge Helland
veggmaleri på korveggen i skipet.
Foto: Frode Inge Helland
Prekestolen i renessanse 1663.
Foto: Frode Inge Helland


Kirken er hvitkalket. Taket er tekket med takpanner. Tårnhetten er tekket med kopper. De særmerkede portalene i Nes kirke er laget av en marmorlignende kalkstein som er hentet langveis fra. Motivene i portaldekorasjonene er hentet fra hedensk mytologi og fra Det gamle testamente. På søylebasene på korportalen finner en drakefigurer på den ene siden og lammet på den andre. På hjørnet av søylekapitelet under vederlagssteinen på samme portal er det et menneskeansikt mellom stjernen og korset på sidene. Hovedportalen på sydsiden har med motiv fra Davids kamp med Goliat og Gunnar i ormegården.

Interiør

Koret

Veggen og taket er dekket med fresker og er av Harry Fett karakterisert som det viktigste nyfunn av norsk middelalderkunst fra norsk høymiddelalder på Håkon V's tid (1270-1319). I sentrum av kortaket troner Kristus med høyre hånd løftet til velsigning. Koret har innbygd apsis. I den andre holder han nattverdskalken. I apsishvelvet kroner han Maria. Veggen over korbuens som er vendt mot alteret er dekket med en fremstilling av Kristus på korset. Korset er fremstilt som et levende tre med blad og knopper.. På korets nordvegg er scener fra fortellingen om trollmannen Simon Magus (Ap. gj. 8.) På sørveggen sees Paulus på vei til Damaskus, Peter korsfestet med hodet ned og Paulus som blir halshogget de fire evangelistsymbolene.

Kirkeskipet

Kirken har to vinduer på sydsiden, ett i skipet og et høyt, smalt i koret. Opprinnelig var det ikke vindu på nordsiden. Tradisjonen vil ha det til at grunnen var Åsgårdsreien at kom fra nord og kom så fort at de ikke kunne greie å svinge inn i vinduer som lå på sydsiden. Det senere påbygde sakristiet har vindu mot syd. I 1709 ble det satt inn vindu på nordsiden. Dekorasjonen i vindusnisjen ble flyttet dit fra korportalen i 1954. Kirkebenkene med de fleste av bygdens gårdsnavn på gavldørene er fra samme tid. Over kor buen er et bevart speilmonogram av Fredrik IV.

Inventar

Altertavlen

Altertavlen er i renessanse og er fra 1663. Den er i tre etasjer og avsluttes øverst med et tympanon. Første etasje har to fag,. Søndre har tre og tredje har to. Fagene er skilt med glatte rundsøyler. Første etasje viser i venstre fag en engel som låser Satan inne. Det høyre vider speiderne som kommer tilbake fra Kanaan. Andre etasje har midtfelt som viser den korsfestede Kristus. Venstre sidefelt viser kopperslangen og det høyre Maria. Tredje etasje viser venstre fag Adam og Eva i Paradis. Det høyre viser Fugl Fønix. Tympanonfeltet på toppen viser skipet som symboliserer menighetens ferd mot himmelen.

Diverse

På alteret står to store lysestaker som trolig er fra rundt 1500. Sølvkalk fra 1660. Døpefont i tre, skåret av Øystein Torshøl i 1938. Alterfatet er trolig fra 16-1700-tallet. Brudestolene er fra 1951. Gyllenlærsarbeidet er utført av Anne Norendal. Orgelet er fra 1980.


Historie

Ifølge sagn var kirken opprinnelig tenkt bygd på Kyrkjehaug, Men alle materialene var i løpet av en natt flyttet til Neshaugen hvor den ble oppført.

 • 1100-1150 Kirken bygges
 • 1706-09 Kalkmaleriene fra middelalderen blir overmalt. Vindu satt inn i nordveggen.
 • 1868 Tårn og våpenhus oppført på vestsiden av bygningen.
 • 1938 Den første restaurering
 • 1954 Den andre restaurering. Flere lag med kalk fjernet og maleriene under avdekkes.
 • 1980 Kirken får nytt orgel.

Annet

Ved restaureringen i 1937 ble det funnet en grav foran alteret. En gransking i 1959 viste at det var en kvinne av sør-europeisk opprinnelse. Trolig er kvinnen som er begravet der Anna Cathrina de Balaimentz, ektefellen til kaptein Philipe de Pinnia som ble gravlagt der i 1699.

Litteratur

 • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2
 • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri; Middelalder i Stein (Kirker i Norge; bind 1). Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
 • Hesthaug, Kristoffer, Nes sokneråd: Nes kyrkje informsjonsbrosjyre.
 • Kaun, Susanne; A.F.166 Nes kirke - Tilstandsvurdering av kalkmaleriene samt behandlingsforslag
 • Nygaard, Edith Marie; «Romansk steinskulptur i Telemark, Personer som kjemper med dyr i Nes og Lunde kirker» i Romanske Steinarbeider nr 5 2003, ISBN 87-90814-11-8

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi