Nikolaikirken på Gran

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Nikolaikirken på Gran
Sisterchurches at Gran, Nicolaychurch.jpg
Gran, Oppland (14. september 2005) John Erling Blad
Generelt
Byggeår:  Midten 1100-tallet skadet i brann 1799
Endringer:  modernisert i 1860-årene og 1950
Viet til:  Nikolai
Kirkegård:  Gravmonument over Aasmund Olavson Vinje
Arkitektur
Periode: Romansk og Gotikk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein Ribbehvelv over midtskipet, tønnehvelv i sideskipene
Mål:  35m, skip 21m, bredde 15 m, Kor 12 x 8,5m
Tårn:  Midttårn
Støpul:  Ved kirkegårdens inngang i sør
Portal:  Enkle søyleportaler
Skip:  Basilika, midtskip og sideskip
Kirkerommet
Prekestol:  1728 arkantusdekor
Døpefont:  1728
Alter:  Alterbord (1990-93) Motiv:Korsfestelsen i midten, syndefallet, tilbedelsen av kobberslangen
Diverse:  Vindu i koret med glassmalerier av Frøydis Haavardsholm fra 1960
Commons-logo.png
Nikolaikirken på Gran bilder på Commons


Nikolaikirken er den ene av to steinkirker fra middelalderen på Granavollen i Gran kommune, Oppland fylke.

Den andre av Søsterkirkene på Gran er Mariakirken

Sisterchurches at Gran, Nicolaychurch, Interior.jpg

Dette er den største av kirkene og var trolig kirke for Hadeland fylke. Den er bygget rundt 1150, trolig var første bygget ferdig da Nidaros ble Nordens Erkebispesete. Kirken har 250 plasser. Den ble restaurert rundt 1300 og 1960. Den stadige ombyggingen og påbyggingen av begge Søsterkirkene på Gran gjør eksakt tidfesting av byggeår vanskelig.

Bygningen

Nikolaikirkens kraftige tårn mener fagfolk at kirken fikk allerede på slutten av 1200-tallet, denne utbyggingen endret kirkens kor fra fra apsidalt (halvsirkelformet) til rett, samme form som i Mariakirken. Tårnet har hatt høyt spir men dette ble ødelagt under brannen i 1799.

På samme måte som en del domkirker er Nikolaikirken bygd som en basilika,med midtskip og to sideskip der kraftige romanske søylerekker løfter taket over ytterveggene og gir luft i rommet. Kirken har firefaset ribbehvelv over midtskipet med to travéer og tønnehvelv i sideskipene. Veggene er hvitkalket med koret innrammet av en steinbue.

Interiør

Mye av det opprinnelige interiøret gikk tapt i brannene i kirken og også ominredningen i 1860 gikk hardt utover det gjenværende.

Prekestolen er fra 1728 med delvis bevarte utskårne deler. Denne var muligens opprinnelig ment for Mariakirken. Baldakinen er av nyere dato.

Døpefonten er fra samme tid som prekestolen mens fatet er en del eldre. Tidligere hadde kirken en døpefont i stein som stod ved vestdøren.

Altertavle fra 1625 er reddet gjennom både branner og perioder hvor den ikke var i kirken. Den kan ha vært et alterskap med fløyer som kan åpnes og lukkes. Midtfeltet viser korsfestelsen, flankert av syndefallet og kobberslangen.

Maleriet som viser nattverden var tidligere alterbilde.

Kirken har glassmalerier og det i øst er lagd av Frøydis Haavardsholm.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
  • Rosborn, Sven: Søsterkirkene og Steinhuset på Granavollen. Studier i eldre norsk steinbyggerkunst. Hønefoss 2014. ISBN 978-82-999607-0-0.
Commons

Commons har multimedia
for Nikolaikirken på Gran.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi