Nonneseter kapell og tårnfot

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Nonneseter kapell)
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°23′23,928″N 5°19′56,960″Ø

Nonneseter kapell og tårnfot
Nonneseter - 07.jpg
Bergen (2006) Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  ca.1250
Viet til:  Jomfru Maria
Arkitektur
Periode: Gotikk
Teknikk:  Murt
Materiale:  Stein
Tårn:  tårnfoten er også bevart
Skip:  Enskipet skip med krysshvelv
Kirkerommet
Vekten.jpg
Nonneseter kapell og tårnfot bilder på kunsthistorie


Nonneseter kapell er et kapell fra ca. 1250 i Bergen. Nonneseter klosterkapell er antakelig søndre korkapell eller muligens sakristi fra det anlegget som på 1200-tallet var Nonneseter kloster. Sammen med Nonneseter tårnfot er det de eneste bygningsdelen fra anlegget som er bevart.

Historie

Grunnplan over klosterkirken på Nonneseter kloster, Bendixsen 1893 plansje II. A er kapellet, C er tårnfoten

Nonneseter kloster kan ha blitt bygd rundt 1150 og er viet til Jomfru Maria. Det er bare nedre del av kirkens vesttårn, tårnfoten og det søndre korkapellet, bygd i siste halvdel av 1200-tallet, som står igjen av anlegget. Resten av kirken ble revet i 1705, men utgravinger på 1890-tallet avdekket den revne kirkens hovedtrekk. Kirkebygningen lå østenfor tårnet. På nordsiden av kirken lå kirkegården, mens klosteranlegget antagelig lå på sørsiden. Klosterkirken lå der Brødrene Lohne Sølvvarefabrikk ligger i dag. Klosteranlegget sør for kirken er lite kjent.

Fortidsminneforeningen kjøpte tårnfoten og kapellet i 1892, etter at bygningene var utsatt for brann i 1891. Kapellet ble fra 1951 til 1989 brukt som døvekirke. Tårnfoten er minnehall for krigsofre. Minnehallen ble åpnet 1952. Hans Jacob Meyers skulptur Mor og barn ble avduket i hallen 1956.

Kapellet

Kapellet ligger på sørsiden og er idag en frittstående bygning, men opprinnelig var det et rom i klosteranlegget. Kapellet har spisbuete krysshvelv markert med kleberstein i gotikk. hvelvet går over to fag og har ribber som går ned på kjegleformede konsoller midt oppe på veggen. Det har en gjenmurt døråpning i nordveggen inn til det forsvunne klosteret og et vindu i østveggen med trekløverformet bue.

Tårnfoten

Tårnfoten
Foto: Nina Aldin Thune

Tårnfoten har kvadratisk grunnplan og pyramidetak. Rommet har krysshvelv som ender i tredelte tynne søyler i hjørnene. Mot vest er det en inngangsportal i kleberstein og mot øst en gjenmurt portal som har ført inn til kirkerommet. Kapellet har en gjenmurt døråpning som har ført inn til det tidligere koret, og i østveggen er det et vindu med trekløverformet bue. Inngangen fra vest er ikke opprinnelig. Himlingen har kryssribbehvelv, som hviler på kjegleformete konsoller.

Litteratur

  • Bendixen, B. E. (1893): Nonneseter klosterruiner. Udgivet af Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring. Bergen. I: Kunst og haandverk fra Norges Fortid.
  • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen, Oslo 1997
  • Lidén, Hans-Emil og Magerøy, Ellen Marie; Norges kirker. Bergen 1, Oslo 1980 ISBN 82-05-12367-5

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi