Olav Engelbrektsson

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Olav Engelbrektsson (født ca. 1480 antagelig på Trondenes, død 7. februar 1538 i Lier i Nederlandene, i dagens Belgia) var erkebiskop av Nidaros fra 1523 til reformasjonen i 1537. I egenskap av sin stilling som erkebiskop var han også leder av det norske riksrådet. Han forsvarte katolske interesser i Norge på en tid som protestantismen fikk mer og mer innpass, blant annet gjennom danske adelsmenn.

Historie

Olav Engelbrektsson var født i Trondenes og det er vanlig å gå ut ifra at han kommer fra lavadelen. Han studerte i Tyskland og tok magistergrad i Rostock, hvor han også jobbet som magister noen år. Han kom til Trondheim i 1515 der han ble dekanus ved domkapitelet i Nidaros. Olav ble valgt til erkebiskop i 1523. Det var ingen enkel jobb han gikk inn i, og snart skulle reformasjonen gjøre den umulig.

Han påbegynte byggingen av festningen Steinvikholmen innerst i Trondheimsfjorden i 1525. Han mente selv at den skulle være til forsvar for erkebiskop og konge.

Han forsøkte å bevare katolisismen blant annet ved at han i 1529 begynte å arbeide for et selvstendig Norge. Olav ønsket en egen, katolsk konge; Frederik av Pfalz, som var Christian IIs svigersønn, gift med prinsesse Dorothea av Danmark og Norge. Danskene derimot, ville ha Christian III som norsk konge, og under forhandlingene i Trondheim i januar 1536 lot Olav Vincens Lunge drepe og de øvrige danske utsendingene arrestere. Olav hadde håpet på en norsk folkereising og var blitt lovd hjelp fra keiser Karl V, men begge deler mislyktes. I april 1537 måtte han derfor rømme fra Trondheim. Etter et kort opphold på Steinvikholmen, rømte han videre til utlandet, og i 1538 døde han i Lier i Nederlandene (Belgia). Med seg førte han store skatter fra Nidarosdomen og kirkene i Trøndelag. Dette ble i 1548 utlevert til pfalzgrev Frederik, og forsvant sporløst etterpå.

Erkebiskopen ble gravlagt foran høyalteret i kirken Saint-Gommaire. I denne kirken i Lier avduket dronning Sonja i mai 2003 en minneplate over erkebiskop Olav, utferdiget av billedkunstneren Marit Wiklund på initiativ av Dag Johan Beek, Kristiansand

Det fins et verdifullt arkiv etter Olav Engelbrektsson, hvilket i dag oppbevares i Riksarkivet.

Litteratur

  • Hoem, Edvard: Kom fram, fyrste! Roman om erkebiskop Olav Engelbriktsson, Oslo 2004. ISBN 82-495-0199-3
  • Koht, Halvdan: Olav Engelbriktsson og sjølvstende-tapet 1537, Oslo 1951.
  • Råna, Lise: «... ei gåte i norsk politikk»: en studie av synet på erkebiskop Olav Engelbrektsson i norsk historieforskning. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen 2003.
  • Beek, Dag Johan: Erkebiskop Olav Engelbrektssons siste leveår 1533-1538 - et politisk sluttspill eller utgangspunkt for en norsk «motreformasjon»? hovedoppgave i historie. Universitetet i Bergen 2004.
  • Beek, Dag Johan: Olav Engelbrektssons siste leveår i utlendighet, St. Olav tidsskrift nr. 2 2008.

Eksterne lenker