Olden gamle kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Olden gamle kirke
2009 07 29 Olden kirke013.jpg
Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1759
Arkitektur
Kirkerommet
Kart over indre Nordfjord og Olden gamle kirke.
Kart: Kart i skolen
Altertavlen, barokk.
Foto: Frode Inge Helland

Olden gamle kirke er en korskirke fra 1759 i Stryn kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Byggverket er bygget i tømmer og har 250 plasser.

Utvendig er kirken kledd med hvitmalt, liggende panel. Taket er tekket med teglpanner. Innvendig er veggene ubehandlet og umalt. Korsarmen har innvendig hvelvet himling av umalt panel.

Av særlig interesse er altertavlen med "den sittende søyle". Denne spesielle utformingen er et vestlandsfenomen og finnes ikke noe sted utenfor landsdelen. Utformingen av et bærende arkitekturledd utformes i strid med sin bærende funksjon kan skyldes at at man har sett på søylene som skiller etasjene i altertavlen mer som billedomramming enn som bærende element.
Tilsvarende utforming finnes i bla. hovedportalen på Damsgård hovedgård og i en altertavle i den nå nedbrendte kirken i Sykkylven.

Billedgalleri

Se også

Dens sittende søyle - en kuriositet.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi