Olsvik kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°22′43,558″N 5°13′9,0948″Ø

Olsvik kirke
Olsvik.kirke.jpg
Generelt
Byggeår:  1990
Arkitektur
Arkitekt:  Aksel Fronth
Teknikk:  betong
Materiale:  betong
Støpul:  kvadratisk med firsidet pyramideformet tak
Kirkerommet
Prekestol:  Rektangulær, lukket, kledd med stående panel i vekslende bredder.
Døpefont:  Blokkformet, kledd med stående panel i vekslende bredder.
Alter:  Alterteppet laget av Else Marie Jakobsen Veggpartiet bak alter er kledd med stående furulekter
Diverse:  Glasskunst, vinduer, dører og kuppelen av Kjell Nupen
Vekten.jpg
Olsvik kirke bilder på kunsthistorie

Olsvik kirke er en kirke konstruert i en kvadratisk form av betong, fra 1990 i Bergen kommune, Hordaland fylke. Kirken ble innviet i november 1990, har 500 sitteplasser og er tegnet av arkitekt Aksel Fronth. Nord for kirken ligger en egen kontorfløy og en kvadratisk klokkestøpul med firsidet pyramideformet tak.

Historie

Alterteppe av Else Marie Jakobsen
Glassmaleri av Kjell Nupen

Olsvik kirke er sognekirke for Olsvik menighet og ble vigslet til bruk 11. november 1990. Kirken var opprinnelig planlagt reist 1985, men naboprotester førte til at en ny kirketomt måtte utpekes, og grunnarbeidene her begynte 1989.

Bygningen

Kirken, som ligger på toppen av Olsvikåsen, er tegnet av arkitekt Aksel Fronth, og har pyramideform. Kirkerommet er kvadratisk – 15 × 15 m – med overlys gjennom et kvadratisk glasstak.

Kirkebygningen består av en hovedetasje som rommer selve kirken, og en underetasje med møterom, kjøkken og andre rom. Kirken har et kvadratisk midtrom som omkranses av omganger på alle fire sider. Hovedinngang er i øst, korparti i vest. På tre av sidene er omgangene trukket inn som deler av hovedrommet, men på vestsiden er prestesakristi, dåpssakristi, møterom og kontor for organist og kirketjener plassert i omgangen som her er avdelt fra kirkerommet ved en mur. På østsiden er en smal korridor bygget til på utsiden av omgangen på hver side av hovedinngangen. Partiet innenfor inngangen er utformet som en traktformet korridor som deler østre omgang i to og ender i en dobbeltfløyet dør som fører inn til selve hovedrommet. Utvendig har hovedinngangen av et kvadratisk oppbygg med pyramideformet tak båret av fire hjørnestolper.

Ved kirken står en pyramideformet klokkestøpul.

Interiør

Korparti i vestre del av hovedrommet med prekestol er plassert mot vestveggen. Koret har en relieffvegg av kalket furu. Alter og døpefont er plassert aksialt foran prekestolen. Rundt alteret er en tresidet, rettvinklet alterring. Orgel er plassert mot vestveggen sør for korpartiet og en lesepult på tilsvarende sted i nord. I korpartiet er et dypblått teppegulv og resten av kirken har et rødbrunt flisegulv. Veggene er hvitmalte, taket er hvitmalt med kalklutede sperrer.

Innventar

Alter, prekestol og døpefont er av furu. I 1991 fikk kirken et 19 stemmers orgel.

I 1998 vevet Else Marie Jakobsen vevd et Y-formet teppe til Olsvik kirke, «Ordet ble kjød» 500 x 575 cm. Kristus er stor og står sentralt i teppet. Han holder en bokrull foran seg hvor Johannesprologen er skrevet.

I 2013 ble Kjell Nupens glassmalerier ferdig. Det er 32 malte vinduer som går som en lenke rundt kirkerommet, døren med kunstglass inn til kirkerommet, med glass over døren, taket og kuppelen.

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi