Oversikt over stavkirker

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Kirker som forsvant før eller kort tid etter reformasjonen, er det ofte sparsomt med bygningsmessige informasjoner om. Da kan det være vanskelig å avgjøre om kirken har vært stavbygd eller ikke. Sannsynligheten taler for at de fleste av disse kirkene har vært stavbygde, men det finnes også enkelte laftebygde kirker fra middelalderen, så sikker kan en ikke være.

Oversiktene nedenfor over stavkirker er i hovedsak basert på vurderingene til Lorentz Dietrichson i De norske stavkirker fra 1892. I tillegg kommer enkelte kirker som det har fremkommet nye bygningsmessige opplysninger om. Disse listene er derfor ikke statiske, nye opplysninger kan tilsi at listene må revideres også i fremtiden.

Kortfattede opplysninger om 349 kirkesteder med stavkirker fra middelalderen er presentert nedenfor. Det oppfordres til å bidra med mer utfyllende informasjon om kirkene på disse kirkestedene i egne artikler som også omfatter nyere kirker.

Stavkirker i Akershus

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Oppegård Oppegård før 1358 Langkirke del av kirke revet 1722 avløst av ny kirke
Sander Ski middelalderen lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Hemnes Aurskog-Høland før 1329 Olav den hellige revet 1620 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Løken Aurskog-Høland før 1311 Jomfru Maria avløst av ny kirke før 1669
Fet Fet før 1312 avløst av ny kirke omkring 1580
Imshaug Sørum før 1395 Jomfru Maria forsvant i senmiddelalderen kirkestedet nedlagt, del av portal bevart
Ullensaker Ullensaker 1400-tallet Langkirke Døperen Johannes, Olav den hellige og martyrene del av kirke revet 1768 avløst av ny kirke, etterfulgte en steinkirke som raste ut på 1400-tallet
Hovin Ullensaker før 1343 avløst av ny kirke 1695
Holter Nannestad før 1341 St. Laurentius avløst av ny kirke på 1600-tallet
Bjerke Nannestad middelalderen Langkirke St. Mikael revet 1696 avløst av ny kirke
Hurdal Hurdal før 1395 Langkirke Sta. Margareta del av kirke som ble revet 1681 avløst av ny kirke
Feiring Eidsvoll før 1335 Langkirke St. Peter, St. Paulus og Thomas av Canterbury revet 1693 avløst av ny kirke

Mulige stavkirker

Hele 31 av de knapt 70 dokumenterte middelalderkirkene i Akershus forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.Stavkirker i Aust-Agder

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Gjøvdal Åmli middelalderen revet på 1500-tallet avløst av ny kirke
Tovdal Åmli middelalderen omtalt 1440 avløst av ny kirke senest i 1820 ny kirke kan ha blitt bygget med gamle materialer på 1600-tallet
Eide Grimstad før 1457 avløst av ny kirke eikesviller bevart
Vegusdal Birkenes omkring 1200 avløst av ny kirke 1720 portal bevart
Evje Evje før 1327 avløst av ny kirke, trolig 1667
Bygland Bygland før 1327 revet 1669 avløst av ny kirke
Austad Bygland før 1327 revet 1668 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes, portal bevart
Hylestad Valle omkring 1200 revet 1664 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes, 2 portaler bevart
Nomeland Valle før 1327 gikk ut av bruk og ble nedlagt på 1500-tallet
Valle Valle før 1327 avløst av ny kirke

Mulige stavkirker

14 av de vel 30 dokumenterte middelalderkirkene i Aust-Agder forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Buskerud

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Viker Ringerike før 1462 lå øde på slutten av 1500-tallet avløst av ny kirke på 1690-tallet
Sokna Ringerike middelalderen del av kirke avløst på 1700-tallet
Snarum Modum før 1466 Langkirke del av kirke revet 1704 avløst av ny kirke, to portaler bevart
Nykirke Modum før 1331 Langkirke del av kirke som ble ombygd 1692 avløst av ny kirke
Sigdal Sigdal før 1331 Langkirke del av kirke revet 1855 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Vatnås Sigdal før 1395 trolig Olav den hellige lå øde på slutten av 1500-tallet avløst av ny kirke 1655
Eggedal Sigdal 1331 Langkirke del av kirke revet 1881 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Krødsherad Krødsherad 1300-tallet Langkirke trolig Olav den hellige del av kirke revet 1860 avløst av ny kirke
Gulsvik Flå før 1346 gikk ut av bruk i senmiddelalderen kirkestedet nedlagt
Flå Flå før 1327 Langkirke med midtmast del av kirke revet 1859 avløst av ny kirke, portal bevart
Nes Nes omkring 1275 Langkirke med midtmast del av kirke revet 1864 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes, portal bevart, spor etter forløpere 100px
Gol Gol før 1309 Langkirke med hevet midtrom del av kirke tatt ned 1884, gjenreist på Folkemuseet på Bygdø i Oslo avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes 100px
Hemsedal Hemsedal før 1200 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1882 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes, spor etter forløper
Torpo Ål omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom deler revet 1880, skip står som museumskirke avløst av ny kirke 100px
Ål Ål omkring 1150 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1880 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes, to portaler bevart 100px
Hol Hol 1200-tallet Langkirke del av kirke som ble ombygd 1799 avløst av ny kirke 1924, museumskirke med elementer fra stavkirken
Uvdal Nore og Uvdal omkring 1180 Langkirke med midtmast del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1893, spor etter forløper 100px
Nore Nore og Uvdal ferdig 1167 Korskirke med midtmast del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1880, forløper påvist 100px
Veggli Rollag før 1451 Langkirke del av kirke revet 1861 avløst av ny kirke
Rollag Rollag middelalderen Langkirke del av dagens sognekirke 100px
Lyngdal Flesberg før 1328 lå øde på slutten av 1500-tallet avløst av ny kirke på 1690-tallet
Svene Flesberg før 1328 Langkirke revet 1738 avløst av ny kirke
Flesberg Flesberg 1200-tallet Langkirke del av dagens sognekirke 100px
Komnes Kongsberg før 1327 Langkirke med midtmast revet 1881 avløst av ny kirke
Tuft Kongsberg før 1366 Langkirke revet 1880 avløst av ny kirke, to portaler bevart

Mulige stavkirker

Kun 4 av de knapt 50 dokumenterte middelalderkirkene i Buskerud forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Finnmark

Det er ikke dokumentert noen stavkirker fra middelalderen i Finnmark fylke.

Stavkirker i Hedmark

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Berg Ringsaker før 1323 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Gjølstad Ringsaker før 1393 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Deglum Ringsaker før 1323 revet 1708 avløst av ny kirke
Hovin Ringsaker før 1327 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
St. Jørgens kirke Hamar før 1312 St. Jørgen ute av bruk før midten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Kross kirke Hamar før 1284 Hellige kors lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Nashaug Hamar før 1393 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Skattum Hamar før 1361 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Hommelstad Hamar før 1383 bygningen falt sammen 1705 kirkestedet nedlagt
Valum Hamar før 1346 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Ås Hamar middelalderen lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Hov Stange middelalderen lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt, beliggenhet ikke klarlagt
Eidskog Eidskog før 1280 Olav den hellige avløst av ny kirke 1665 spor etter forløper påvist
Vinger Kongsvinger før 1227 Døperen Johannes del av kirke revet 1697 lå øst for elven, avløst av ny kirke
Grue Grue før 1395 Døperen Johannes del av kirke som brant 1822 avløst av ny kirke
Åsnes Åsnes før 1395 Jomfru Maria flyttet til Telle 1702, avløst av ny kirke 1744 minnetavle ved gammelt kirkested
Hof Åsnes omkring 1400 Korskirke med hevet midtrom Olav den hellige revet 1861 avløst av ny kirke, to portaler bevart
Våler Våler før 1395 Jomfru Maria revet 1805 avløst av ny kirke, minnelund ved gammel kirkegård
St. Torleifs kapell Elverum middelalderen St. Torleif lå øde på slutten av 1500-tallet dobbeltkirke ved Elverum kirke, kirkestedet nedlagt
Åmot Åmot 1528 Langkirke del av kirke som ble avløst av ny kirke 1768 stavkirke fantes også før 1528
Storelvdal Stor-Elvdal middelalderen Langkirke St. Mikael del av kirke revet 1823 avløst av ny kirke
Tylldal Tynset muligens 1381 trolig Olav den hellige avløst av ny kirke, muligens 1598
Tynset Tynset innviet 1211 trolig St. Laurentius, St. Thomas og Sta. Margrete avløst av ny kirke 1657
Kvikne Tynset middelalderen revet 1652 avløst av ny kirke, materialer bevart
Vingelen Tolga omkring 1500 avløst av ny kirke 1653 minnestein ved gammelt kirkested

Mulige stavkirker

Hele 34 av de vel 70 dokumenterte middelalderkirkene i Hedmark forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Dessuten skal en laftet kirke på Hovinsholm på Helgøya i Ringsaker ha blitt flyttet til Baldishol i 1612. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Hordaland‎

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Olavskirken på Bakkane Bergen før 1198 Olav den hellige gikk ut av bruk i senmiddelalderen kirkestedet nedlagt, lå litt ovenfor Mariakirken
Sta. Gjertrud kirke Bergen før 1517 Sta. Gjertrud gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, lå trolig i Vågsbunnen eller på Strandsiden
Margaretakirken Bergen før 1372 den norske kongsdatteren Margareta gikk ut av bruk en gang etter 1515 kirkestedet nedlagt, lå ved Nordnesbakken
Birkeland Bergen før 1329 avløst av ny kirke før 1642 gammel kirkegård finnes
Os før 1339 vedtatt nedlagt 1544, påbud om riving 1577
Sund Sund før 1327 revet 1673 avløst av ny kirke
Sandtorr Austevoll før 1240 revet 1655 avløst av ny kirke, minnestein ved gammel kirketuft
Møkster Austevoll før 1360 trolig revet 1684 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Gåsland Bømlo før 1360 Langkirke del av kirke revet 1689 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Valen Sveio middelalderen Langkirke del av kirke avløst 1707 avløst av ny kirke, Valen kapell på gammel kirkegård
Sveio Sveio middelalderen Langkirke revet 1688 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Skånevik Etne før 1340 Langkirke del av kirke revet 1682 avløst av ny kirke
Gjerde Etne før 1288 Langkirke del av kirke som blåste ned 1673 avløst av ny kirke
Grindheim Etne før 1326 Langkirke del av kirke som ble revet 1728 avløst av ny kirke
Røldal Røldal omkring 1250 Langkirke del av dagens sognekirke Røldal stavkirkes østfasade. Foto: Siri Johannessen
Åkra Kvinnherad før 1300 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet1735 avløst av ny kirke
Holmedal Kvinnherad før 1360 Langkirke, trolig med hevet midtrom revet 1815 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Fjelberg Kvinnherad 1200-tallet Langkirke med hevet midtrom revet 1722 avløst av ny kirke
Guddal Kvinnherad før 1360 trolig St. Mathias gikk ut av bruk før 1722 kirkestedet nedlagt
Varaldsøy Kvinnherad før 1327 Langkirke med hevet midtrom blåste ned eller ble revet 1729 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Jondal Jondal omkring 1300 Langkirke, trolig med hevet midtrom revet 1725 avløst av ny kirke
Aga Ullensvang omkring 1260 gikk ut av bruk før 1679 kirkestedet nedlagt
Ulvik Ulvik 1100-tallet Langkirke revet 1710 avløst av ny kirke, portal bevart
Granvin Granvin før 1306 Langkirke del av kirke revet 1726 avløst av ny kirke
Øystese Kvam før 1300 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1868 avløst av ny kirke
Vikør Kvam før 1317 Langirke med hevet midtrom del av kirke revet 1838 avløst av ny kirke
Strandebarm Kvam før 1329 Langkirke med hevet midtrom brant 1659 avløst av ny kirke
Holdhus Fusa ferdig 1306 Langkirke deler av kirke revet eller ombygd 1726 avløst av ny kirke
Strandvik Fusa før 1360 avløst av ny kirke 1628
Ådland Samnanger omkring 1150 revet 1650 avløst av ny kirke
Myking Lindås før 1360 revet 1606 avløst av ny kirke
Hamre Osterøy ferdig 1170 revet 1622 avløst av ny kirke
Mjelde Osterøy 1200-tallet revet 1617 avløst av ny kirke, kirkestedet nedlagt 1864
Dukstad Voss tidlig på 1530-tallet gikk ut av bruk etter reformasjonen kirkestedet nedlagt
Vinje Voss før 1329 avløst av ny kirke 1670 gammel kirkegård finnes
Oppheim Voss før 1329 avløst av ny kirke 1676 gammel kirkegård finnes 100px

Mulige stavkirker

35 av de vel 110 dokumenterte middelalderkirkene i Hordaland forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Møre og Romsdal

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Syvde Vanylven før 1432 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1836 avløst av ny kirke 100px
Rovde Vanylven før 1327 Langkirke del av kirke avløst 1872
Sande Sande før 1329 Korskirke med hevet midtrom avløst av ny kirke på 1700-tallet
Hareid Hareid omkring 1200 Langkirke del av kirke som brant 1806 avløst av ny kirke
Volda Volda middelalderen Langkirke del av kirke revet 1860 avløst av ny kirke
Ørsta Ørsta før 1385 Langkirke del av kirke revet 1864 avløst av ny kirke
Hjørundfjord Ørsta før 1432 Langkirke del av kirke revet 1880 avløst av ny kirke, trolig flyttet fra Hustad 1584
Sykkylven Sykkylven før 1325 brant 1702 avløst av ny kirke
Stranda Stranda før 1432 ødelagt av flodbølge 1731 avløst av ny kirke
Sunnylven Stranda før 1432 Korskirke del av kirke tatt av ras 1727 avløst av ny kirke 100px
Geiranger Stranda middelalderen Langkirke del av kirke avløst 1740
Sylte/Dale Norddal før 1432 korskirke trolig avløst av ny kirke i Norddal i 1625
Døving Norddal før 1432 Langkirke avløst av ny kirke 1754 kirkestedet nedlagt 1811 100px
Stordal Stordal middelalderen Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1788 avløst av ny kirke
Ørskog Ørskog før 1308 Korskirke St. Laurentius avløst av ny kirke 1643 gammel kirkegård finnes
Skodje Skodje middelalderen Langkirke del av kirke revet 1750 avløst av ny kirke, muligens flyttet fra Leite omkring 1400
Roald Giske før 1323 Langkirke del av kirke som brant 1756 avløst av ny kirke
Vatne Haram før 1432 Korskirke del av kirke revet 1761 avløst av ny kirke
Haram Haram middelalderen del av kirke ødelagt av lyn og revet 1833 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Vestnes Vestnes middelalderen revet 1660 avløst av ny kirke
Tresfjord Vestnes middelalderen revet 1660 avløst av ny stavkirke med materialer fra gammel kirke
Grytten Rauma før 1364 falt sammen og ble avløst av ny kirke 1728
Kors kirke Rauma før 1470 trolig Hellige kors flyttet eller avløst av ny kirke 1670 sto først på Foss, flyttet til Flatmark
Hen Rauma middelalderen revet 1832 avløst av ny kirke
Eid Rauma middelalderen Langkirke del av kirke revet 1796 avløst av ny kirke
Rødven Rauma omkring 1300 Langkirke del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1907
Nerland Nesset middelalderen avløst av kirke ny kirke 1668
Eresfjord Nesset middelalderen del av kirke avløst 1710
Rød Nesset før 1490 Langkirke del av kirke revet 1885 avløst av ny kirke, minnestein ved gammel kirkegård 100px
Kleive Molde middelalderen revet 1697 avløst av ny kirke
Bolsøya Molde før 1432 Korskirke avløst av ny kirke 1660 100px
Aukra Aukra middelalderen Korskirke avløst av ny kirke 1648
Vågøy Fræna før 1336 revet 1669 avløst av ny kirke
Bud Fræna middelalderen brant 1709 avløst av ny kirke
Hustad Fræna middelalderen Korskirke ødelagt av lyn 1718 avløst av ny kirke 1738
Kornstad Averøy middelalderen Langkirke del av kirke revet 1871 avløst av ny kirke
Kvernes Averøy 1300-tallet Langkirke del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1892 100px
Bremsnes Averøy middelalderen Langkirke del av kirke som brant 1769 avløst av ny kirke
Grip Kristiansund omkring 1470 Langkirke del av dagens kirke
Frei Kristiansund ferdig 1483 Langkirke brant 1766 avløst av ny kirke, forløper fantes
Øre Gjemnes før 1303 Langkirke del av kirke revet 1864 avløst av ny kirke
Øksendal Sunndal før 1309 Korskirke del av kirke revet 1712 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes 100px
Løken Sunndal før 1432 Langkirke ødelagt av ras 1646 kirkestedet nedlagt, kirken trolig flyttet en eller flere ganger
Stangvik Surnadal ferdig 1407 Korskirke med hevet midtrom brant 1783 avløst av ny kirke
Øye Surnadal middelalderen Korskirke del av kirke revet 1723 avløst av ny kirke
Skei Surnadal før 1589 Korskirke del av kirke revet 1702 kirken flyttet fra Skei til Ranes, uklart når
Mo Surnadal omkring 1500 Langkirke del av kirke revet 1728 avløst av ny kirke
Rindal Rindal før 1504 Korskirke del av kirke revet 1689 avløst av ny kirke
Halsa Halsa før 1303 Langkirke del av kirke avløst 1724
Aure Aure før 1432 Langkirke Jomfru Maria del av kirke som brant 1726 avløst av ny kirke
Odden Smøla før 1460 Langkirke blåste ned omkring 1700 kirkestedet nedlagt
Brattvær Smøla middelalderen Langkirke blåste ned omkring 1700 avløst av ny kirke
Veien Smøla middelalderen Korskirke del av kirke som gikk ut av bruk omkring 1760 avløst av ny kirke i Hopen

Mulige stavkirker

10 av de vel 100 dokumenterte middelalderkirkene i Møre og Romsdal forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Nord-Trøndelag

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Jevik Levanger middelalderen avløst av ny kirke i 1652 gammel kirkegård bevart 100px
Eid Levanger middelalderen revet og avløst av ny kirke 1651 gammel kirkegård bevart
Salberg Inderøy før 1432 del av kirke revet i 1712 avløst av ny kirke i 1715
Kjerknes Inderøy middelalderen kirkestedet nedlagt i 1589 minnestein der kirke skal ha stått 100px
Vestvik Inderøy middelalderen del av kirke kirke avløst av ny 1673
Mosvik Inderøy før 1432 avløst av ny kirke på 1652 kan ha blitt ombygd på 1500-tallet
Stod Steinkjer før 1490 avløst av ny kirke 1648
Egge Steinkjer før 1490 del av kirke som brant i 1758 avløst av ny kirke
Følling Steinkjer før 1432 del av kirke avløst 1646
Kvam Steinkjer middelalderen avløst av ny kirke 1671 gammel kirkegård bevart
Grong Grong middelalderen revet 1685 avløst av ny kirke
Gartland Grong middelalderen trolig Olav den hellige revet 1689 og avløst av ny kirke materialer benyttet i ny kirke
Romstad Høylandet middelalderen avløst av ny kirke i 1672
Skage Overhalla før 1432 del av kirke avløst 1732
Hindrem Leksvik middelalderen del av kirke avløst av ny 1653 100px

Mulige stavkirker

Hele 47 av de knapt 80 dokumenterte middelalderkirkene i Nord-Trøndelag forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Dessuten er det bevart materialer fra en laftet kirke fra omkring 1430 på Fløan i Stjørdal. Dette er den eldste kjente laftebygde kirken i Norge. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Nordland

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Vassås Bindal middelalderen del av kirke revet 1733 avløst av ny kirke 1734
Naustvik Brønnøy før 1315 Korskirke revet og avløst av ny kirke 1674
Dolstad Vefsn middelalderen avløst av ny kirke på 1600-tallet
Sandnes Alstadhaug før 1372 del av kirke som ble avløst på 1720-tallet
Hemnes Hemnes før middelalderen liten kirke avløst 1658
Rødøy Rødøy middelalderen del av kirke som ble avløst på 1720-tallet støttet opp av skorder
Hamarøy Hamarøy middelalderen avløst av ny kirke i 1655 materialer benyttet i ny kirke
Lødingen Lødingen før 1432 avløst av ny kirke omkring 1700 støttet opp av skorder

Mulige stavkirker

Hele 37 av de vel 50 dokumenterte middelalderkirkene i Nordland forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Dessuten er to kirker påvist arkeologisk, nemlig en kirke i fiskeværet Glea på Røst fra 1400-tallet og en kirke ved Haug vest for Melbu i Hadsel fra tidlig på 1000-tallet. Bygningsmåten for disse kirkene er imidlertid ikke fastslått.. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.Stavkirker i Oslo

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Smestad Oslo middelalderen ute av bruk i 1598, kirkestedet nedlagt omtalt i Jens Nilssøns visitasbøker
Furuset Oslo middelalderen ute av bruk i 1598, kirkestedet nedlagt omtalt i Jens Nilssøns visitasbøker

Mulige stavkirker

2 av de 17 dokumenterte middelalderkirkene i Oslo forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. For enkelte kirkesteder er det dokumentert forløpere til den siste middelalderkirken, nemlig for Clemenskirken og Mariakirken i Gamlebyen der det er påvist stolpehull etter tidligere kirker under ruinene etter steinkirkene. Begge disse tidlige kirkene kan ha vært stavbygde.

Det må også nevnes at den stavkirken på Gol i Hallingdal som ble revet i 1884, senere ble gjenreist på Folkemuseet på Bygdø der den fremdeles står. Denne kirken er tatt med på listen over stavkirker i Buskerud.Stavkirker i Oppland

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Lesja Lesja før 1400 avløst av ny kirke 1617 gammel kirkegård finnes, minnestein 100px
Skjåk Skjåk flyttet fra Andvord 1419 avløst av ny kirke 1631 forløper fantes, omtalt 1363
Bøje Skjåk før 1342 avløst av ny kirke 1640 kirkestedet nedlagt 1752
Lom Lom omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke spor etter forløper påvist 100px
Andvord Lom før 1419 Langkirke flyttet til Skjåk 1419 kirkestedet nedlagt
Garmo Lom omkring 1200 Langkirke del av kirke tatt ned på 1880-tallet gjenreist som museumskirke på Maihaugen, gammel kirkegård finnes 100px
Vågå Vågå omkring 1250 Langkirke med hevet midtrom avløst av dagens sognekirke 1627 materialer benyttet i dagens kirke
Bjølstad Sel 1531 Langkirke del av kirke avløst 1754 materialer bevart, gjenreist på dagens kirkegård, materialer også fra forløper til kirke fra 1531
Vik Nord-Fron før 1394 Langkirke del av kirke som ble flyttet 1777 og brant 1940 avløst av ny kirke, minnetavle ved gammel kirkegård 100px
Brandvol Nord-Fron før 1340 avløst av ny kirke omkring 1600 minnetavle ved gammel kirketuft 100px
Listad Sør-Fron før 1319 Langkirke del av kirke revet 1792 avløst av ny kirke, minnetavle ved gammel kirketuft
Lunde Ringebu middelalderen Langkirke del av kirke revet 1703 avløst av ny kirke
Ringebu Ringebu omkring 1200 Korskirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke 100px
Fåvang Ringebu før 1336 Hevet midtrom flyttet og ombygd omkring 1600, i bruk som sognekirke
Øyer Øyer før 1323 Langkirke del av kirke som brant 1722 avløst av ny kirke
Bødalen Gausdal før 1150 avløst av ny kirke 1664 portal bevart
Fåberg Lillehammer før 1204 Langkirke med hevet midtrom del av kirke som brant og ble revet 1727 avløst av ny kirke 100px
Lillehammer Lillehammer før 1359 del av kirke revet 1733 avløst av ny kirke
Biri Gjøvik før 1340 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1777 avløst av ny kirke
Segård Gjøvik middelalderen del av kirke revet 1781 avløst av ny kirke
Bråstad Gjøvik før 1365 Langkirke trolig med hevet midtrom avløst av ny kirke 1664
Vardal Gjøvik før 1332 Langkirke med hevet midtrom del av kirke som ble avløst 1727
Hunn Gjøvik omkring 1200 Langkirke trolig med hevet midtrom del av kirke avløst 1663 gammel kirkegård finnes
Alstad Østre Toten før 1348 revet på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Moldestad Østre Toten før 1361 revet 1730 avløst av ny kirke
Dyste Østre Toten før 1381 trolig en langkirke revet på 1780-tallet kirkestedet nedlagt, minnestein ved gammel kirketuft 100px
Ås Vestre Toten før 1337 St. Michael revet 1789 avløst av ny kirke
Bjørge Lunner før 1341 kirke gikk ut av bruk og ble revet 1740 kirkestedet nedlagt, tuft fredet
Horgen Gran før 1369 øde på slutten av 1500-tallet, revet på 1700-tallet kirkestedet nedlagt
Dvergsten Gran middelalderen Sta. Katharina forfallen på slutten av 1500-tallet, sto fremdeles i 1743 kirkestedet nedlagt
Grinaker Gran omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1868 kirkestedet nedlagt, portal bevart, gammel kirkegård finnes 100px
Bilden Gran middelalderen lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Kjos Gran før 1355 lå øde på slutten av 1500-tallet forsvant på 1700-tallet
Fluberg Søndre Land før 1360 del av kirke revet 1699 avløst av ny kirke, minnetavle ved gammel kirkegård
Garder Nordre Land før 1337 avløst av ny kirke, trolig 1726
Hogne Nordre Land før 1339 avløst av ny kirke 1758
Rogne Øystre Slidre trolig omkring 1270 Langkirke avløst av ny kirke 1780
Volbu Øystre Slidre før 1327 St. Blasius avløst av ny kirke 1820
Hegge Øystre Slidre middelalderen Langkirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke portal på museum
Thomaskirken Vang middelalderen Langkirke, trolig med hevet midtrom Thomas av Canterbury revet 1808 nytt kapell reist på gammel kirkegård 1971
Øye Vang omkring 1180 Langkirke med hevet midtrom revet og avløst av ny kirke 1747 gjenreist som museumskirke på ny tuft 1960 100px
Vang Vang omkring 1250 Langkirke med hevet midtrom tatt ned 1840, fraktet til Brückenberg i Schlesien og gjenreist og fungerer fremdeles som sognekirke der avløst av ny kirke
Høre Vang omkring 1180 Langkirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke
Lomen Vestre Slidre omkring 1180 Langkirke med hevet midtrom del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1914
Fyrestrå Vestre Slidre før 1308 revet 1747 kirkestedet nedlagt, portal bevart, trolig fra Fyrestrå
Øyjar Vestre Slidre omkring 1400 revet 1747 kirkestedet nedlagt, forløper nevnt i 1316
Svenes Nord-Aurdal før 1307 revet 1735 avløst av ny kirke, minnestein på gammel kirkegård 100px
Skrautvål Nord-Aurdal før 1311 Langkirke, trolig med hevet midtrom avløst av ny kirke 1785
Sørhus Nord-Aurdal middelalderen gikk ut av bruk og falt sammen 1735 kirkestedet nedlagt
Nord-Aurdal Nord-Aurdal før 1327 Langkirke med hevet midtrom avløst av ny kirke 1737
Reinli Sør-Aurdal omkring 1325 Langkirke del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1964, spor etter forløpere
Bagn Sør-Aurdal omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom avløst av ny kirke 1735 portal bevart
Hedalen Sør-Aurdal ferdig 1162 Langkirke del av dagens sognekirke 100px

Mulige stavkirker

37 av de vel 100 dokumenterte middelalderkirkene i Oppland forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Dessuten er det bevart et laftet fiskerkapell som biskopen i Hamar fikk reist ved utløpet av Lågen i 1459, det står nå på Maihaugen ved Lillehammer. Dette er den eldste bevarte laftebygde kirken i Norge. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Rogaland

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Klepp Klepp før 1280 blåste ned 1686 avløst av ny kirke
Tjora Sola før 1270 Langkirke ombygd 1627 kirkestedet nedlagt 1842, minnetavle ved gammel kirkegård
Randaberg Randaberg før 1327 Langkirke avløst av kirke 1633 gammel kirkegård finnes
Hausken Rennesøy før 1327 del av kirke avløst 1857
Gjesdal Gjesdal før 1346 del av kirke avløst 1848
Sjernarøy Finnøy før 1280 avløst av ny kirke 1636
Årdal Hjelmeland før 1306 del av kirke som ble ombygd 1709
Hjelmeland Hjelmeland før 1286 del av kirke revet 1869 avløst av ny kirke
Jelsa Suldal før 1280 avløst av ny kirke 1647 veggtiler bevart
Sauda Sauda før 1427 del av kirke revet 1806 avløst av ny kirke
Imsland Vindafjord middelalderen avløst av ny kirke 1671
Vikedal Vindafjord før 1311 Jomfru Maria avløst av ny kirke 1670 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Sandeid Vindafjord før 1311 Langkirke del av kirke revet 1814 gammel kirkegård finnes 100px
Ølen Vindafjord før 1326 Langkirke med hevet midtrom avløst av ny kirke 1733
Vikebygd Vindafjord middelalderen Langkirke revet 1682 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Bokn Bokn middelalderen avløst av ny kirke 1700

Mulige stavkirker

Hele 34 av de vel 70 dokumenterte middelalderkirkene i Rogaland forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Sogn og Fjordane

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Gulen Gulen 1200-tallet avløst av ny kirke omkring 1600
Risnafjord Gulen før 1327 avløst av ny kirke, trolig på slutten av 1500-tallet
Arnafjord Vik før 1360 revet 1645 avløst av ny kirke
Hopperstad Vik omkring 1130 Langkirke med hevet midtrom står som museumskirke spor etter forløper 100px
Vangsnes Vik før 1360 Langkirke del av kirke revet 1861 avløst av ny kirke
Rinde Vik før 1323 Langkirke del av kirke revet 1866 avløst av ny kirke, portal bevart
Fresvik Vik før 1360 Langkirke del av kirke revet 1881 avløst av ny kirke
Undredal Aurland før 1321 Langkirke del av dagens sognekirke 100px
Flåm Aurland før 1360 Langkirke avløst av ny kirke 1669
Tønjum Lærdal omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom blåste ned 1823 avløst av ny kirke, flere portaler bevart
Rikheim Lærdal før 1321 Langkirke gikk ut av bruk etter reformasjonen kirkestedet nedlagt
Borgund Lærdal omkring 1150 Langkirke med hevet midtrom står som museumskirke avløst av ny kirke 1868 100px
Årdal Årdal omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom trolig St. Bottolv del av kirke revet 1867 avløst av ny kirke, portal bevart
Urnes Luster omkring 1140 Langkirke med hevet midtrom del av dagens museumskirke forløpere påvist, er på UNESCOs verdensarvliste
Fortun Luster før 1323 Langkirke med hevet midtrom del av kirke som ble tatt ned 1883, gjenreist som museumskirke på Fantoft ved Bergen, brente ned 1992 avløst av ny kirke
Nes Luster før 1323 del av kirke revet 1836 avløst av ny kirke
Gaupne Luster omkring 1200 avløst av ny kirke 1652 portal bevart i kirke fra 1652 som nå står som museumskirke 100px
Jostedal Luster før 1323 ny kyrkje stod ferdig 1660 låg truleg øyde i seinmellomalderen fram til andre halvdel av 1500-talet
Joranger Luster før 1341 revet 1640 avløst av ny kirke
Fet Luster før 1341 avløst av ny kirke før 1686
Hafslo Luster før 1271 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1878 avløst av ny kirke
Kaupanger Sogndal trolig 1183 Langkirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke spor etter forløpere, portal på museum 100px
Stedje Sogndal ferdig 1184 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1864 avløst av ny kirke, to portaler bevart
Ylmheim Sogndal før 1323 Langkirke, trolig med hevet midtrom del av kirke som brant 1701 avløst av ny kirke
Tjugum Balestrand før 1306 avløst av ny kirke 1610
Austreim Høyanger før 1323 avløst av ny kirke på Kyrkjebø før 1563
Holmedal Askvoll før 1305 revet 1600 avløst av ny kirke
Bygstad Gaular før 1323 Langkirke, trolig med hevet midtrom del av kirke revet 1845 avløst av ny kirke
Hestad Gaular før 1327 Langkirke del av kirke revet 1805 avløst av ny kirke
Holsen Førde omkring 1200 Langkirke revet på 1700-tallet avløst av ny kirke, dør i dagens kirke
Ålhus Jølster før 1323 Langkirke del av kirke revet 1795 avløst av ny kirke
Vevring Naustdal før 1360 Langkirke del av kirke revet på 1700-tallet avløst av ny kirke
Grotle Bremanger før 1345 Langkirke del av kirke revet 1692 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes 100px
Gimmestad Gloppen før 1208 del av kirke revet 1652 avløst av ny kirke
Innvik Stryn før 1360 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1822 avløst av ny kirke, stavkirken trolig flyttet fra Hildin 1580
Olden Stryn før 1308 Langkirke del av kirke revet 1746 avløst av ny kirke, del av portal bevart
Oppstryn Stryn før 1300 tatt av skred 1663 avløst av ny kirke
Selje før 1250 avløst av ny kirke på 1500-tallet

Mulige stavkirker

Hele 52 av de vel 100 dokumenterte middelalderkirkene i Sogn og Fjordane forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Dessuten er det bevart et laftet kapell som sto på Øvreset i Breim på 1500-tallet og som nå befinner seg på Asker museum. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Sør-Trøndelag

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Hemne Hemne før 1422 Sta. Margareta brant omkring 1700 avløst av ny kirke
Rissa Rissa før 1432 avløst av ny kirke 1650
Klæbu Klæbu før 1325 brant på 1600-tallet avløst av ny kirke
Tydal Tydal middelalderen avløst av ny kirke 1696, minnestein ved gammel kirketuft på Kjerkvoll 100px
Ålen Haltdalen før 1381 revet 1881 avløst av ny kirke, portal i museumskirke på Folkemuseet i Trondheim
Haltdalen Holtålen 1181 Langkirke del av kirke som ble tatt ned i 1881, er senere gjenreist som museumskirke på Folkemuseet i Trondheim avløst av ny kirke, kopi reist ved gammelt kirkested
Singsås Midtre Gauldal middelalderen del av kirke revet 1884 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes 100px
Soknedal Midtre Gauldal middelalderen avløst av ny kirke 1651
Rennebu Rennebu før 1432 St. Mikael avløst av ny kirke 1668, uklar beliggenhet
Stavå Oppdal middelalderen ut av bruk før 1700 kirkestedet nedlagt
Vang Oppdal før 1381 St. Jetmund avløst av ny kirke i 1651

Mulige stavkirker

Hele 41 av de omkring 80 dokumenterte middelalderkirkene i Sør-Trøndelag forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Telemark

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Solum Skien middelalderen Døperen Johannes revet 1766 avløst av ny kirke
Mælum Skien før 1354 Langkirke St. Laurentius del av kirke revet 1728 avløst av ny kirke
Heddal Notodden ferdig 1242 Langkirke med hevet midtrom Jomfru Maria bevart, kirke fra 1147 er kor i dagens kirke i bruk som sognekirke 100px
Lisleherad Notodden før 1427 Langkirke del av kirke revet 1873 avløst av ny kirke, portal bevart
Gransherad Notodden omkring 1300 Langkirke del av kirke revet 1852 avløst av ny kirke, portal bevart
Hovin Tinn før 1392 Langkirke med hevet midtrom revet trolig 1729 avløst av ny kirke
Atrå Tinn omkring 1180 Langkirke del av kirke revet 1833 avløst av ny kirke, portal bevart
Mæl Tinn middelalderen revet 1836 avløst av ny kirke, 2 portaler bevart
Dal Tinn før 1395 trolig revet 1775 avløst av ny kirke, portal bevart, mulig forløper tatt av ras 1438
Hjartdal Hjartdal før 1413 Langkirke med hevet midtrom revet 1809 avløst av ny kirke
Sauland Hjartdal omkring 1200 Langkirke del av kirke revet 1860 avløst av ny kirke, portal bevart 100px
Tuddal Hjartdal ferdig 1370 trolig revet 1796 avløst av ny kirke, portal bevart, forløper skal ha brent 1369
Flatdal Seljord middelalderen trolig revet 1664 avløst av ny kirke
Åmotsdal Seljord før 1468 trolig revet 1792 avløst av ny kirke
Vinje Vinje ferdig 1202 Langkirke med hevet midtrom revet 1795 avløst av ny kirke, runeinnskrift fra 1184 tyder på førløper
Rauland Vinje før 1491 revet 1801 avløst av ny kirke
Øyfjell Vinje omkring 1250 Langkirke med midtmast revet 1826, muligens etter brann avløst av ny kirke, portal bevart
Nesland Vinje ferdig 1247 Langkirke revet 1847 avløst av ny kirke, portal bevart
Eidsborg Tokke omkring 1300 Langkirke St. Nikolaus hoveddel av dagens sognekirke spor etter forløper 100px
Høydalsmo Tokke før 1308 revet 1785 avløst av ny kirke
Lårdal Tokke før 1395 Langkirke revet 1684 avløst av ny kirke
Skafså Tokke før 1395 Langkirke revet på 1830-tallet avløst av ny kirke
Mo Tokke før 1342 Langkirke revet på 1820-tallet avløst av ny kirke
Moland Fyresdal før 1342 revet 1665 avløst av ny kirke
Hegland Fyresdal middelalderen revet 1671 avløst av ny kirke, kirkestedet nedlagt 1845 100px
Veum Fyresdal før 1370 revet 1727 avløst av ny kirke, kirkestedet nedlagt 1863, portal bevart. Ny kirke nede på Øyane (Fyresdal). 100px
Nissedal Nissedal før 1395 del av kirke revet 1762 avløst av ny kirke
Treungen Nissedal før 1395 revet 1748 avløst av ny kirke, rester etter kirkegård finnes 100px
Vrådal Kviteseid før 1395 revet 1686 avløst av ny kirke
Brunkeberg Kviteseid omkring 1200 Langkirke med midtmast revet 1790 avløst av ny kirke, mulig forløper som brant
Drangedal Drangedal middelalderen Langkirke del av kirke revet 1840 avløst av ny kirke
Tørdal Drangedal før 1395 trolig revet 1748 avløst av ny kirke
Gåra middelalderen Langkirke Jomfru Maria revet 1850 kirkestedet nedlagt, portal bevart 100px
Helgen Nome middelalderen Olav den hellige revet 1735 avløst av ny kirke
Sannidal Kragerø før 1395 del av kirke revet 1772 avløst av ny kirke

Mulige stavkirker

8 av de omlag 60 dokumenterte middelalderkirkene i Telemark forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. For enkelte kirkesteder er det dokumentert forløpere til den siste middelalderkirken, nemlig i Tuddal der kirken brant i 1369 og i der det er påvist stolpehull etter en kirke under gulvet i den gamle steinkirken. Ved Faret i Skien er det påvist stolpehull etter to påfølgende middelalderkirker. Det er muligens denne kirken som er omtalt i 1354 som Hakastein kirke. Alle disse tidlige kirkene kan ha vært stavbygde.


Stavkirker i Troms

Det er ikke dokumentert noen stavkirker fra middelalderen i Troms fylke.

Stavkirker i Vest-Agder

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Finsland Songdalen middelalderen del av kirke revet 1751 avløst av ny kirke
Foss Lindesnes før 1487 tatt ned og flyttet til Valle 1577 kirkestedet nedlagt
Austad Lyngdal før 1327 Langkirke avløst av kirke flyttet fra Valle 1577 eikestokk hugget 1187, stammer trolig ikke fra Valle kirke (analysert til å komme fra vestre del av området)
Feda Kvinesdal før 1302 avløst av ny kirke 1602
Bakke Flekkefjord før 1404 avløst av ny kirke 1670

Mulige stavkirker

Hele 27 av de vel 40 dokumenterte middelalderkirkene i Vest-Agder forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Stavkirker i Vestfold

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Hillestad Holmestrand før 1395 Sta. Margareta avløst av ny kirke 1724
Undrumsdal Re før 1315 St. Mikael avløst av ny kirke 1629
Høyjord Andebu før 1395 Langkirke med midtmast sentral del av dagens kirke sognekirke koret bygget på 1100-tallet, skipet noe senere 100px
Lardal Lardal tatt i bruk 1395 avløst av ny kirke 1659 forløper brant i 1392, portal bevart
Hvarnes Larvik før 1320 Olav den hellige avløst av ny kirke 1705
Kjose Larvik før 1372 St. Bartolomeus revet og avløst av ny kirke 1606
Istre Larvik før 1320 brent av svenske tropper 1567 kirkestedet nedlagt, lå ved gravfeltet Istrehagen

Mulige stavkirker

4 av de knapt 50 dokumenterte middelalderkirkene i Vestfold forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Det har trolig eksistert flere generasjoner av kirker på mange av kirkestedene også i middelalderen selv om det i dag kun finnes informasjon om den kirken som ble stående etter reformasjonen. For enkelte kirkesteder det dokumentert forløpere til den siste middelalderkirken, nemlig i Lardal der kirken brant i 1395 og i Høyjord der det er påvist stolpehull etter en kirke under gulvet i den eksisterende stavkirken. Begge disse tidlige kirkene kan ha vært stavbygde.Stavkirker i Østfold

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Enningdal Halden middelalderen revet 1685 avløst av ny kirke, gammel kirkegård bevart
Asak Halden middelalderen avløst av ny kirke 1630
Varteig Sarpsborg middelalderen Langkirke revet 1703 avløst av ny kirke
Heli Spydeberg før 1383 revet 1661 avløst av ny kirke
Båstad Trøgstad før 1373 revet 1673 avløst av ny kirke
Herland Eidsberg før 1366 Sta. Margareta revet 1701 avløst av ny kirke
Øymark Marker middelalderen Jomfru Maria og St. Mikael revet 1725 avløst av ny kirke
Rømskog Rømskog middelalderen del av kirke revet 1799 avløst av ny kirke

Mulige stavkirker

16 av de omkring 80 dokumenterte middelalderkirkene i Østfold forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Mulige stavkirker på landsbasis

Hele 483 av de dokumenterte middelalderkirkene innenfor dagens norske landegrenser er kirker som det mangler bygningsmessige informasjoner om. Etter all sannsynlighet har de fleste av disse kirkene vært stavbygde. «Papirkirker» kan være en passende betegnelse på disse kirkene. Her er en oversikt over dokumenterte papirkirker fra middelalderen.

I tillegg til de dokumenterte middelalderkirkene finnes det et stort antall indikasjoner på udokumenterte kirker, blant annet i form av tradisjoner, sagn og stedsnavn. En del slike indikasjoner er summarisk listet opp for de enkelte fylker og kommuner. Dette materialet må korrigeres og suppleres av folk med kjennskap til lokalhistorien i de enkelte områder.

Kilde

Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892

  • Riksantikvaren: Norges kirker
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune: På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane, 2000
  • Brendalsmo, Jan: Kirker og kirkebyggere i Trøndelag, 2001
  • Lokalhistoriewiki