Portal:Bergen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

B E R G E N 

> Arkitekturhistorie, byplanlegging og bygningsvern

Bergen, prospekt fra 1801

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Byen ligger ved kysten og er omgitt av de syv fjell, som er Sandviksfjellet, Fløyen, Ulriken, Løvstakken, Damsgårdsfjellet, Lyderhorn, og Askøyfjellet. Sistnevnte erstattes i blant med Rundemanen bak eller Blåmanen på Fløyfjellet. I byvåpenet fremstår de syv fjell stilistisk som byens fundament.

Det gamle navnet på Bergen var Bjørgvin, som betyr «engen mellom fjellene».

Artikkel
Kart over brannstrøket med den nye reguleringsplanen tegnet inn

Bybrannen i Bergen 1916 fant sted 15. januar til 16 januar 1916 da store deler av byen Bergen brente. Med unntak av husene på Rådstuplassen ble alle bygningene i Bergen sentrum ødelagt i brannen. Under brannen ble 2700 mennesker hjemløse.

Klokken fem om ettermiddagen lørdag 15 januar 1916 var noen arbeidere i ferd med å telle varebeholdningen til jernhandler Berstad i en bod ute ved Murallmenningen. Ute blåste det en sterk storm med orkan i kastene. En av arbeiderne var uheldig å antenne en ball tjæredrev med et lys. Han åpnet døren for å lempe den på sjøen. Da kom et stormkast og snart sto hele boden i lys lue.

Artikkel
Finn Berners planforslag for Torgallmenningen

Torgallmenningen er en gate og plass, eller rettere sagt allmenning, i Bergen sentrum. Den strekker seg fra Torget i øst til Olav Vs plass i vest. Fra Strandgaten og vestover er den stengt for biltrafikk, og er en av byens viktigste møteplasser. Gaten var, som alle andre allmenninger i Bergen, opprinnelig en branngate, denne planglagt etter bybrannen i 1582. Fra 1660 het den Vågsallmenningen, og den fikk dagens navn etter bybrannen i 1702. Plassen fikk i stor grad dagens utforming etter bybrannen i 1916.

Under brannen i 1916 ble hele områdt ødelagt. Dette førte til en reguleringskonkurranse om hvordan det nye sentrum i Bergen burde bli. Konkurransen ble vunnet av Albert Lilienberg 1879–1967 med Georg Jens Greve 1884–1967 på andre plass. Disse to ble gitt oppdraget med å utforme det nye sentrum.

Begrep
Torgallmenningen i Bergen

Allmenning kommer fra gammelnorsk almenningr av almennr som betyr alle menn eller hele befolkningen. Videre defineres ordet som en forholdsvis bred, åpen gate ellr plass i en by.

Ordet brukes også - særlig i Bergen - om brede gater eller plasser som ble anlagt for å hindre brann i å spre seg, f.eks. Torgallmenningen.

Prosjekt

Strøk i Bergen er ett prosjekt om Bergens arkitekturhistorie og et forsøk på å sette fokus på bygningsvern og kulturminnevern.

Ønsket er å få skrevet en del artikler om Strøk i Bergen, deres historie og gater, plasser og bygninger knyttet til dem.

Fotografi

 

Vågen i Bergen
Vågen i Bergen
Bilder
Mariakirken i Bergen Nykirken i Bergen Sandvikskirken Årstad kirke
Mariakirken i Bergen Nykirken i Bergen Sandvikskirken Årstad kirke
Fredriksberg fort Corps de Garde Stoltz' reperbane Urdi
Fredriksberg fort Corps de Garde Stoltz' reperbane Urdi
Bergens Børs Gamlehaugen Svaneapoteket i Bergen Kalmarhuset
Bergens Børs Gamlehaugen Svaneapoteket i Bergen Kalmarhuset

> Fakta om Bergen

 • Bergen er Norges nest største by.
 • Bergen (Bjørgvin) ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070.
 • Fra 1300-tallet til ca. 1750 var byen en del av Hansaforbundet.
 • Den første kjente bebyggelsen langs Vågen lå på østsiden.
 • Magnus Lagabøtes bylov fra 1276 omtaler Vågens vestside som Stranden.
 • Etter brannene i 1855 og 1916, ble det foretatt større reguleringer.
 • Bergen innførte rette gater og kvartaler med murhus.
 • I Bergen finnes fortsatt Buekorps, en tradisjon som er mer enn 150 år gammel.

> Bygninger

> Kulturminner

> Kategorier

Bergens geografi · Bergens historie · Bergenskolen i arkitektur · Bilder fra Bergen · Bydeler i Bergen · Bygninger i Bergen · Gater i Bergen · Kirker i Bergen · Museer i Bergen · Strøk i Bergen

> Litteratur

 • Arnesen, Odd / Kielland, Anton M; Bergens forretningsstrøk før og nu, Bergen 1928.
 • Bjerknes, Kristian; Gamle Borgerhus i Bergen Bergen 1961
 • Egil Ertresvaag; Et bysamfunn i utvikling og vekst, Bergen bys historie b. III, Bergen 1982.
 • Fortidsminneforeningen; Det antikvariske register sone 3, Bergen 1986 ISBN 82-90052-33-2
 • Hartvedt, Gunnar Hagen; Bergen Byleksikon, Bergen 1994 ISBN 82-573-0485-9
 • Helland, Amund; Topografisk-statistisk beskrivelse over Bergen, Kristiania 1916
 • Lorentzen, Bernt; Bergenserne bygger, Bergen 1948.
 • Lorentzen, Bernt; Gård og grunn i Bergen i Middelalderen Bergen 1952
 • Nordhagen, Per Jonas; Trebyen faller, Bergen 1975.
 • Nordhagen, Per Jonas; Bergen Guide and Handbook, Bergen 1992
 • Rommetveit, Knut: «Bilder fra Bergen. Temaer fra byens historie 1850–1905», Bergen 2004
 • Schjenken, Knut Vidar; - Bergens ekspansjon mot sør 1890 – 1940. En studie i boligbygging og byutvidelse pdf Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Bergen Våren 2004
 • Skreien, Norvall; Bergen Kulturguide fra A til Å , Oslo 1999, ISBN 82-573-0989-3
 • Sund, Tore; Bergens byområde og dets geografiske utvikling 1900-1940, Bergen 1947
 • Torvanger, Åse Moe; Byggeforhold og bolighus i Bergen 1800-1850, Magistergradsavhandling i kunsthistorie UiB 1974

> Eksterne lenker