Predella

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Predella. Hollandsk alterskap fra Leka kirke, Nord-Trøndelag. 1520.
Middelalder-predella i Floda kirke i Dalarna, Sverige.

Predella er den plattformen eller det trinnet som alteret står på. I maleriet referer predella til malerier eller skulpturer som løper langs nedre del av omrammingen av alterstykket.

I senmiddelalderen og i renessansen hvor hovedfeltet besto av en scene med store, statiske figurer, var det vanlig å ha med en predella med en rekke fortellende småskala-scener under som skildret scener og begivenheter fra hovedpersonenes liv: Jesus, Maria eller en helgen. Det kunne typisk dreie seg om tre til fem scener tilpasset lengden i breddeformat.

De opptrer oftere og mer markert i kunsthistorien etter hvert som kunstnerne kunne opptre friere i forhold til de ikonografiske konvensjonene her enn det de kunne tillate seg i hovedfeltet (hovedpanelet). Scenene i predella kunne bare oppfattes på nært hold.
Etterhvert som hovedfeltene ble mer og dramatiske under manierismen, kom predella mer og mer ut av bruk. De er sjeldne rundt midten av 1600-tallet.

I museene blir predellaene ofte vist atskilt fra resten av alterstykket.

Eksempler på bruk av predella i altertavler:

  • Duccio - predella på hans Maestà - en av de aller tidligste.
  • Lorenzo Monaco - Begivenheter fra Saint Benedict's liv (c1407-9).
  • Luca Signorelli - Tilbedelsen (1510-1515)
Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|