Prudentius

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Aurelius Prudentius Clemens var en romersk, kristen poet, født i den romerske provinsen Tarraconensis (i dag nordlige Spania) i 348. Han døde sannsynligvis i Spania en gang etter 405, muligens en gang rundt 413. Fødestedet hans er ikke kjent, men det kan ha vært Caesaraugusta Saragossa, Tarraco Tarragona, eller Calagurris Calahorra.

Prudentius praktiserte juss med en del suksess og var to ganger provinsguvernør, kanskje i hans fødeland, før keiser Theodosius den store kalte ham til hoffet. Mot slutten av hans liv, muligens en gang rundt 392, trakk han seg tilbake fra offentlig liv for å bli en asket, faste fram til kvelden og avstå fra kjøtt. Prudentius samlet senere kristne dikt som ble diktet i hans samtid og skrev et forord som han selv daterte år 405.

Prudentius’ egen poesi var påvirket av tidlige kristne forfattere som Tertullian og Ambrosius av Milano, foruten Bibelen og helgenenes gjerninger. Hans julehymne Divinum Mysteriu] («Corde natus ex parentis») og hymnen for Epiphany O sola magnarum urbium, begge fra Kathemerinon, er fortsatt spilt i dag. Den allegoriske diktet Psychomachia er likevel hans mest innflytelsesrike verk og ble en inspirasjon og en kilde til middelalderens allegoriske litteratur.

Verker og skrifter

Blant verkene til Prudentius finnes:

  • Liber Cathemerinon - («Boken i henhold til timene») består av 12 lyriske dikt for de ulike timene av dagen og for kirkefestivalene.
  • Liber Peristephanon' - («Martyriumets kroner») består av 14 lyriske dikt om spanske og romerske martyrer.
  • Apotheosis - («Guddommeliggjøring») angriper benektelsen av Treenigheten og Jesus Kristus’ guddommelighet.
  • Hamartigenia - («Syndens opprinnelse») angriper den gnostistiske dualismen til Markion og hans disipler.
  • Psychomachia - («Sjelenes kamp») består av troens kamp, støttet av de grunnleggende kardinaldyder, angriper avgudsdyrking og tilsvarende laster.
  • Libri contra Symmachum - («Bøker mot Symmachus») opposisjonsskrift til den hedenske senatoren Symmachus' anmodning om at Seiersalteret skal bli gjenopprettet i senatets hus.
  • Dittochæon - («Det doble testamentet») består av 49 firelinjet strofer tenkt som innskrifter på veggmaleriene av en basilika i Roma.

Eksterne lenker